Підручники та посібники

Колектив кафедри постiйно розробляє та удосконалює методи навчального процесу. Викладачі є співавторами навчально-методичних посiбникiв i пiдручникiв, що використовуються у навчальному процесі нашого та інших медичних ВУЗів. Серед них: 

 1. Неонатологія : навчальний посібник/ за ред. проф. Знаменської Т.К // розділ 32. Сепсис новонародженого. Павлишин Г.А.  – Київ. 2013.
 2. Сходинки до оволодіння професією лікаря/ І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.О. Синицька, Ф.Б. Фурдела // Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, «Укрмедкнига» - 2012. – 244 с.
 3. Лекції з педіатрії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Іван Семенович Сміян. - Т. : Підручники і посібники, 2006. - 768 с.
 4. Дитяча інфектологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. С. Сміян [и др.]. - Т. : Укрмедкнига, 2004. - 368 с.
 5. Медична генетика дитячого віку [Текст] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. С. Сміян [и др.]. - Т. : Укрмедкнига, 2003. - 188 с.
 6. Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей / І.С. Сміян, Л.А. Волянська, І.Л. Горішна та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 143 с.
 7. Педіатрія (цикл лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / І. С. Сміян ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : Укрмедкнига, 1999. - 712 с. Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України (лист № 23-01-25/197 від 13.10.1998 р.). Посібник. 
 8.  Алгоритми практичних навичок з дисципліни «Медсест- ринство в педіатрії»: навчальний посібник для студ. вищих мед.закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, Л.С. Білик та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 70 с. 
 9. Невідкладні стани в медсестринській практиці з педіатрії / І. С. Сміян, Г. А. Павлишин, У. М. Цідилко. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 1998. – 36 с. Гриф ЦМК  з вищої  медичної освіти МОЗ України (лист № 23-01-15/152 від 03.07.98 р.).
 10. Госпітальна педіатрія, розділ «Неонатологія»/ навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів// за ред.І.С. Сміяна. – Тернопіль-Київ : «Укртиппроект», 1997. – 175 с.
Англомовні підручники:
 1. Manual of propaedeutic pediatrics / Nykytiuk S.O., Balatska N.I., Galiyash N.B., Lishchenko N.O., Nykytiuk O.Y. – Ternopil: Ukrmedkniha, 2005. – 467 p. 
 2. Manual of children's infectious diseases /O.Ye. Fedortsiv, I.L. Horishna, I.M. Horishniy. - Ternopil : TSMU   "Ukrmedknyha",   2010. - 380 p. 
        Створено компакт-диски: 
 1. Інтегративна педіатрія. Неонатологія [Електронний ресурс] / І. С. Сміян, Г. А. Павлишин, В. В. Стеценко, С. С. Левенець. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 220 Мb. Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України (протокол № 3 від 26.02.2002 р.). Посібник.
 2. Раціональне харчування дітей раннього віку [Електронний ресурс] : / І. С. Сміян, Г. А. Павлишин, Н. О. Ліщенко, Т. О. Воронцова. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 121 Мb. Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України  (протокол № 3 від 26.02.2002 р.). Посібник.
Озвучено англійською мовою 10 відеофільмів. 
         Викладачі кафедри працюють над створенням англомовних підручників з медичної генетики, основ догляду за хворими дітьми, навчальними комп'ютерними програмами.
    
Comments