План виховної роботи

У системі освіти та виховання студентської молоді інститут кураторів завжди виконував важливу функцію і на теперішній час актуальність його постійно зростає.

            Куратор виступає у якості посередника між адміністрацією факультету та університету і студентською групою, між навчальним закладом та родиною студента, між педагогічним колективом та студентом. 

        Його завданням є ознайомлення студента з організацією навчального процесу, з традиціями факультету і університету в цілому, проведення діагностичних заходів на виявлення тих або інших труднощів, з якими можуть стикатися студенти, надавати допомогу у їх вирішенні, створювати умови (проводить тренінги, семінари, ігри, інтерв'ю) для формування сприятливого мікроклімату в студентській групі. 
        Уся діяльність куратора зорієнтована на підтримку та підвищення мотивації студентів на отримання професійної підготовки, зацікавленості та активної участі у навчальному процесі.
         Викладачі кафедри виконують не лише навчальну роботу, але й  здійснюють  виховну роботу, формують у студентів їх ціннісні орієнтири, сумлінне ставлення до навчання та праці, сприяють подальшій професійній орієнтації, проводять постійну індивідуальну роботу зі студентами. 


Доц. Никитюк С.О. з кураторською групою
Comments