Публікації

 1.     Лікування сальмонельозу у дітей раннього віку за допомогою фітосорбенту “ФСЕ” (в співавт. Сміян І.С., Алексеєнко Л.І.) // Наук.- практ. Конф. До 100-річчя заснування КНДІЕІХ ім. Л. В. Громашевського: тези доп., 1996. – С. 53-53.

2.     Особливості клінічного перебігу, стан імунологічного захисту і його корекція у дітей раннього віку, хворих на сфльмонельоз // Зб. Статей ХХХІХ підс.наук.конф. Студентів і молодих вчених мед. ін-ту. – Тернопіль, 1996. – С. 84-87.

3.     Клінічна характеристика хворих на сальмонельоз дітей в сучасних умовах //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. - № 3. – С. 40-41.

4.     Вікові аспекти імунологічної реактивності у хворих на сальмонельоз дітей // Інфекційні хвороби. – 1997. - № 2. – С. 27-28.

5.     Мікрофлора кишківника у хворих на сальмонельоз дітей (в співавт. Сміян І.С., Алексеєнко Л.І.) // Вестнник проблем биол. и мед. – 1997. – вып.9. – С. 87-90.

6.     Стан мікроекології товстого кишківника у хворих на сальмонельоз дітей // Матеріали ХІ підс.наук.конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”: тези доп. – Тернопіль, 1997. – вип.”, ч.ІІ. – С. 478-480.

7.     Проблеми сальмонельозу у дітей раннього віку (в співавт. Лугова С.) // І Міжнар. мед. конгрес. студ. І молодих вчених (тези доп.), 18-22 травня 1997 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 1997. – С 232-232.

8.     Горішна І.Л. Ефективність застосування ентеросорбента “Силард П” у корекції синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на сальмонельоз. // ІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тези доп.) 6-8 травня 1998 р. – Тернопіль, 1998. – С. 149.

9.     Клінічний досвід застосування сучасних пробіотиків у терапії діарей у дітей. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.А.Волянська // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 82-84.

10.  Горішна І.Л. Про імуномодулююючий ефект ентеросорбції в дітей, хворих на сальмонельоз // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 117-118.

11.  Клініко-епідеміологічна характеристика сальмонельозу в дітей. І.С.Сміян, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна та співавт. // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 186-188.

12.  Комплексне лікування сальмонельозу в дітей раннього віку С.О.Никитюк, Р.М.Сабала, І.Л.Горішна та ін. (Матеріали Х з’їзду педіатрів України, Київ 13-16 жовтня 1999 р.) // ПАГ. – 1999. – № 4. – С.55-56.

13.  Застосування сальмонельозного бактеріофагу для лікування сальмонельозу в дітей. С.О.Никитюк, Л.А.Волянська, І.Л.Горішна та ін. (Матеріали Х з’їзду педіатрів України, Київ 13-16 жовтня 1999 р.) // ПАГ. – 1999. – № 4. – С. 56.

14.  Горішна І.Л. Вплив комплексного лікування у поєднанні з ентеросорбцією на мікробний пейзаж товстої кишки дітей, хворих на сальмонельоз // IV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доп.) 11-13 травня 2000 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 241.

15.  Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей. І.С.Сміян, Н.В.Банадига, І.О.Багірян, В.О.Синицька, І.Л.Горішна та ін. / Матеріали ІІІ наук.-практ. Конф. “Сучасні проблеми дитячої кардіоревматології”, Київ, 21-22 березня 2000 р.// ПАГ. – 2000. – № 2. – С. 63-64.

16.  Досвід застосування фторхінолонів і цефалоспоринів у лікуванні діарей. І.С.Сміян, Л.А.Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін. // ПАГ. – 2000 р. – № 3. – С.73-74.

17.  Антибактеріальна терапія сальмонельозів у дітей в сучасних умовах. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, В.М.Оконська // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 р. – С.421-424.

18.  Корекція синдрому ендогенної інтоксикації у дітей із гострими кишковими інфекціями, клінічні аспекти. І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.А.Волянська та ін. // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 р. – С.416-421.

19.  Горішна І.Л. Застосування ентеросорбенту Силард П у немовлят, хворих на сальмонельоз // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 3. – С. 69-71.

20.  Методичні аспекти організації практичної аудиторної та позааудиторної роботи студентів на курсі дитячих інфекційних хвороб. І.С.Сміян, Л.А.Волянська, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна // Навч.-метод. конф. “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів” (тези доп.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 122-125.

21.  Досвід застосування антигомотоксичних препаратів у лікуванні інфекційного мононуклеозу у дітей. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, В.М.Оконська // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 6. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 р. – С.60.

22.  Клінічна ефективність гомеопатичних комплексних препаратів у лікуванні гострого гепатиту А в дітей. І.С.Сміян, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін. // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 6. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 р. – С.70.

23.  Антигомотоксичні препарати в терапії дитячих інфекцій. Л.І. Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна та ін. // Матеріали науково-практичної конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії” (18-19 вересня 2001). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 9-10.

24.  І.Л.Горішна Вміст молекул середньої маси у сироватці крові як критерій тяжкості синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на сальмонельоз // Матеріали науково-практичної конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії” (18-19 вересня 2001). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 17-19.

25.  Актуальні проблеми вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. І.С.Сміян, Л.А.Волянська, І.Л.Горішна та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. –144 с.

26.  Застосування коензим-композітуму у лікуванні гепатиту А у дітей /І.М.Горішний, Л.І. Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін.//Мат.3 наук.-практ. конф.”Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії”- Луганськ, 26-27 березня 2002 р.//ПАГ.- 2002.- № 2.-С.38-39.№ 

п/п

Назва роботи

Рукоп. чи

друк.

Назва

видання

(№, рік)

Кіль-

кість

стор.

Примітка

(співавт.)

1

2

3

4

5

6

27

Деякі питання імунопрофілактики кору в дітей

друк.

Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 7-8.

2

Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л.

28

Випадок вакцинасоційованого паротиту в дитини

друк.

Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 9-10.

2

Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Дмитраш Л.М.

29

Про доцільність введення вакцинації проти гепатиту А до календаря профілактичних щеплень

друк.

Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 53-54.

2

Горішна І.Л.

30

Кір у немовлят

друк.

Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 55-56.

2

Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І.

31

Клінічна характеристика кору в дітей на сучасному етапі

друк.

Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 202-203.

2

Сміян І.С., Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Оконська В.М., Дивоняк О.М.

32

Характеристика остеопенічного синдрому у дітей, хворих на гострий вірусний гепатит

друк.

VII міжнародний конгрес студентів і молодих вчених – 21-23 травня 2003. – Тернопіль, 2003. – С.138.

1

Горішна І.Л.

33

Вплив Силарду П на мікробний пейзаж товстої кишки дітей, хворих на сальмонельоз

друк.

Актуальні питання патології органів травлення у дітей / Мат.наук.-практ.конф. присвяченої до 75-річчя чл.кор.АМНУ, проф. І.С.Сміяна. – 13-14 січня 2004. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 50-52

2

Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І.

34

Епідеміологічні та клінічні особливості сальмонельозу у дітей в сучасних умовах

друк.

Актуальні питання патології органів травлення у дітей / Мат.наук.-практ.конф. присвяченої до 75-річчя чл.кор.АМНУ, проф. І.С.Сміяна. – 13-14 січня 2004. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 52-54

2

Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я.

35

Особливості клінічного перебігу хронічного пієлонефриту у дітей з супутньою патологією гастро-дуоденальної зони

друк.

 Актуальні питання патології органів травлення у дітей /Мат.наук.-практ.конф.присв.75-річчя проф.І.С.Сміяна.- 13-14 січня 2004 р. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 145-147.

2

Сміян І.С., Горішний І.М., Горішна І.Л. Мороз І.М., Цяпа Н.А., Синицька В.О.

36

Про обґрунтування специфічної профілактики менінгококової інфекції у дітей міста Тернополя

 

друк.

Мат.всеукр. симпозіуму педіатрів «Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей» 30-31 березня 2004р.– Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 4-5.

2

Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Горішний І.М., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я.

37

Роль самостійної роботи студентів у вдосконаленні вивчення особливостей дитячих захворювань

друк.

Мат.навч.-практ.конф. «Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця» – 5-6 квітня 2004р.– Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 180-183.

4

Сміян І.С., Лобода В.Ф., Синицька В.О., Горішний І.М., Багірян І.О., Павлишин Г.А., Мороз І.М., Цяпа Н.А.

38

Інфекційний мононуклеоз у п’ятимісячної дитини

друк.

Мат.наук.-практ.конф. «Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз» і пленуму асоціації інфекціоністів України 5-6 травня 2004 р. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 4-5.

1

Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л.

39

Випадок тяжкого гепатиту А у дитини

друк.

Мат.наук.-практ.конф. «Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз»  і пленуму асоціації інфекціоністів України 5-6 травня 2004 р.– Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 48-50.

2

Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Дивоняк О.М.

40

Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом

друк.

Проблеми остеології. – 2004. – 17 – № 3-4, – С. 46-49

4

Сміян І.С., Горішний І.М., Горішна І.Л. та ін

41

 

 

Дитяча інфектологія

друк.

Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – 368 с.

368

Сміян І.С., Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І., Волянська Л.А.

42

Досвід лікування вітряної віспи у новонародженої дитини

друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С.56

1

Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Оконська В.М., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я.

43

 

Ефективність лікування лямбліозу у дітей

 

друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С.56-57

 

2

Сміян І.С., Горішний І.М., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М.

44

Досвід, проблеми і шляхи удосконалення вивчення педіатрії іноземними студентами

друк.

Медична освіта.-2005.- №3.-С.45-47

 

3

Щербатюк Н.Ю., Павлишин Г.А., Багірян І.О., Горішна І.Л.

45

Медико-соціальні аспекти захворювань органів травлення у дітей.

 

друк.

Матеріали конф. “Медико-соціальні проблеми дитячого віку”-12-13.04.07.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2007р.- С.54-56.

3

 

Горішний І.М., Горішна І.Л., Кабакова А.Б..

Синицька В.О.

 

46

Стан кальцій-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом)

 

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.12-14.

3

Горішний І.М., Горішна І.Л., Цяпа Н.А., Синицька В.О.

47

Застосування ентеросорбенту ”Силард П” у комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз дітей

 

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.21-23.

 

3

Горішний І.М., Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І., Дивоняк О.М. Гончарук І.Я., Євтушенко О.Б.

48

Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом

 

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.46-48.

 

3

Горішний І.М.,  Кабакова Г.Б., Шостак І.Й., Горішна І.Л., Синицька В.О., Цяпа Н.А., Мороз І.М.

49

Особливості інтеркурентних захворювань на фоні вакцинального процесу 

 

друк.

Матеріали конф. “Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку”-11-12.09.08.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 р.- С.40-41.

 

3

Горішна І.Л., Горішний І.М., Алексеєнко

Л.І., Дивоняк О.М. Гончарук І.Я., Євтушенко О.Б.

 

50

Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи 

 

друк.

Педіатрія, акушертво та гінекологія - 2009.- №1, том 71.–  С.14 – 16.

 

3

Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М.

 

51

Клінічні прояви ВЕБ-інфекції у дітей

 

друк.

Матеріали наук.-практ.конф. і пленуму асоціації інфекціоністів України «Інфекційні хвороби у клінічній та епідеміологічній практиці», 21-22.05.09., м.Львів.- С.170-172

 

3

 

Волянська Л.А., Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я., Євтушенко О.Б., Горішний І.М., Бугель О.Б.

 

52

Сучасні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку

друк.

Матеріали підсумк. наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експерим.медицини», Тернопіль, 4 червня, 2009р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 р. – С.105.

1

Павлишин Г.А.,

Сабала Р.М., Фурдела В.Б., Багірян І.О., Горішна І.Л.

53

Manual of Сhildrens Infectious Diseases: навч.посіб.

друк.

Тернопіль: Укрмедкнига, 2010

380с.

Федорців О.Є., Горішна І.Л., Горішний І.М.

54

Особливості викладання педіатрії іноземним студентам

друк., доповідь

Психол.-пед. особливості викладання навчальних дисциплін англ. мовою для іноземних студентів з викор. новітніх інформаційних технологій: зб.мат.навч.-метод.конф., Тернопіль: Укрмедкнига, 2010, с.12-14.

3

Сахарова І.Є., Багірян І.О.,

Горішна І.Л. та ін. (5 осіб).

55

Залежність показників центральної гемодинаміки від вегетативного гомеостазу в дітей, хворих на цукровий діабет

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2010.– №1. – С.37-40.

4

Сміян І.С., Павлишин Г.А., Багірян І.О., Сахарова І.Є., Качор Л.А., Гнецько Л.М.,

Горішна І.Л.

56

Сучасні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку

друк.

Матеріали підсумк. наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експерим.медицини», Тернопіль, 17 червня, 2010р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2010 р. – С.110-111.

2

Павлишин Г.А.,

Сабала Р.М., Фурдела В.Б., Багірян І.О., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О.

57

The problem of respiratory-syncytial virus infection in infants

publication, report

Scientific conference, Krakow, 8-10 of September, 2010 “Childhood Asthma: Epidemiology and prevention” – P.28.

1

Pavlyshyn H.A., Furdela V.B., Gorishna I.L.

58

До питання лікування лямбліозу у дітей

друк.

Матеріали міжрегіональної нак.-практ.конф. «Діагностика та лікування інфекційно- опосередкованих соматичних захворювань у дітей».-м.Донецьк, 10-11 лютого 2011р. Донецьк, 2011.- С.77-78.

2

Федорців О.Є., Горішний І.М., Горішна І.Л.

59

Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі частохворіючих дітей

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.– №2. – С.117-120.

3

Філюк А.П., Фурдела В.Б., Євтушенко С.В., Сахарова І.Є., Никитюк С.О., Горішна І.Л.,

Ковальчук Т.А, Лучишин Н.Ю.

60

Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів

друк., допов.

Матер. всеукр. навч.-метод.конф. «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навч.процесу у ВМ і ФНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13.05.2011р.) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011 р. – С.311-312.

2

Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Сахарова І.Є.та ін. (8 осіб)

61

Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій

друк.

«Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти», Зб. наук. праць, присвячених пам’яті проф. Ю.М.Вітебського, в 2-х томах (IV вип.) Донецьк: Норд-прес, 2011р., т.2, С.136-140.

 

4

Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О., Горішний І.М., Фурдела В.Б., Ковальчук Т.А, Лучишин Н.Ю.

62

Проблема респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку

друк., доповідь

мат. ІІ наук. симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях» 06-07 жовтня 2011р., Тернопіль, С.29-30.

2

Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Горішна І.Л.

63

Психологічна складова здоровя дітей дошкільного віку

друк.

Мат. VII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (11-13 жовтня 2011, Київ). ПАГ– 2011. – №4. – С.118-119.

2

Павлишин Г.А., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А,

Сахарова І.Є., Горішна І.Л., Фурдела В.Б., Никитюк С.О.,

64

Клінічні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей грудного віку

друк.

 Мат. наук.-практ. конф. «Теоретичні засади організації системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі», 13-14 жовтня 2011р., Київ, С.36-37.

2

Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О.

65

Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів

друк.

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії», м. Донецьк, 2012 р. С. 33-34.

2

Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О., Гощинський П.В., Гнопко Г.С.

66

Сходинки до оволодіння професією лікаря: навч.-метод. посібник

друк.

Тернопіль: Укрмедкнига, 2013 р. друк.арк. 14,3

друк.арк. 14,3

Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Сахарова І.Є.,

Фурдела В.Б.

67

Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту у дітей з поєднаною патологією травної системи

друк.

Зб. мат. міжн. наук.-практ.конф. «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики» 26-27 грудня 2014р.Частина 1, Львів 2014.-С.24-28.

4

Горішний І.М., Горішна І.Л., Шульгай Л.М.

68

Ефективність комплексної терапії із застосуванням пробіотиків у дітей з деструктивними захворюваннями гастро дуоденальної зони

друк.

Зб.мат.міжн.наук.-практ.конф. «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 6-7 березня 2015 р., Київ, 2015.-С.36-37.

2

Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О.

69

Епідеміологічні аспекти метаболічного синдрому у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням

друк.

Матеріали підсумк. наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експерим.медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я.Ковальчука, Тернопіль, 17 червня, 2015р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2015 р. – С.180.

1

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А, Фурдела В.Б.,

Козак К.В., Галіяш Н.Б., Горішна І.Л.

Лучишин Н.Ю.,

Никитюк С.О.,

Сарапук І.М.,

70

Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії  

 

друк

Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф.  з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т.  / Терноп. держ. мед. ун-т  ім.  І. Я. Горбачевського.  – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 236.

1

Г.А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива

71

Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 160-161.

2

Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Лучишин Н.Ю., Павельєва М.М. Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Слива В.В., Фурдела В.Б., Бойко В.Г.

 72. Випадок атипової бульозної форми вітряної віспи у дитини / Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Горішний І.М. // Зб.матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» (м.Дніпро, 14-15 жовтня 2016р.) / Дніпро, 2016. –  С.33-36.

 73. Дослідження ефективності спеціальних харчових продуктів для дієтичного харчування в комплексному лікуванні дітей з хронічною патологією травної системи / Горішний І.М., Горішна І.Л., Бойко В.Г. // Зб. матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (м.Київ, 7-8 жовтня 2016р.) / Київ, 2016 – С. 36-40.

 

 

Comments