Публікації

№ пп

 

НАЗВА ПРАЦЬ

 

друк

назва видавництва чи журналу

стор

Примітка

1.

Ефективність застосування ентеросорбента “Ентеросгель” при вірусному гепатиті А у дітей

др.

ХХХУІ підс. студ. наук. конф. молодих вчених: Тез. доп., 21 –22 квітня 1993р., Тернопіль. – 1993. – С.75.

1

 

2.

Імунологічні показники у дітей з вірусним гепатитом А

др.

“Практичні аспекти медичної Імунології”: Тез. доп., 3 червня 1993р., Тернопіль. – 1993. – С.75.

1

Алексеенко Л.І., Никитюк О.Я.

3.

Засвоєння вуглеводів у дітей раннього віку при гострих кишкових інфекціях

др.

Тез. доп. ІХ з’їзду дитячих лікарів України, Одеса, 1993. – С.175.

1

Алексеенко Л.І., Воронцова Т.О.

4.

Реабілітація дітей з вірусним гепатитом А в умовах дитячої поліклініки.

др.

Тез. наукової конференції “Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини” червень, 1994.

 

Алексеенко Л.І., Сабала Р.М.

5.

Обгрунтування застосування ентеросгелю у дітей з вірусним гепатитом А.

др.

Наук. практ. мед. журнал. Інфекційні хвороби, м.Тернопіль. - №1. – 1995. – с.24-27.

4

Сміян І.С., Алексеенко Л.І., Волянська Л.

6.

Ентеросорбція як один із компонентів лікування вірусного гепатиту А у дітей.

др.

Тези наук. кнф. “Досягнення та перспективи клінічної та експерементальної медицини”, 7.06.1995р. м.Тернопіль, с.319

1

АлексеенкоЛ.І., Багірян І.О., Волянська Л.

7.

Особливості засвоєння вуглеводів у дітей дошкільного віку.

др.

Матеріали пленуму науково-мед товариства дит. лікарів. 27-29.09.1995. Київ –Тернопіль, С3.3

1

Волянська Алексеенко

8.

Отруєння нітратами немовлят в Тернопільській області

др.

Тези наук. конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експерементальної медицини”, 7.06.1995. м.Тернопіль, С.272.

 

Багіряні І.О. Шемет С.В. Скубенко В.М. Горчеєва Л.П.

9.

Засвоєння вуглеводів у дітей з гострою бактеріальною дизентерією.

др.

--//--

С. 272.

 

Волянська Л., Алексеенко Л.

10.

До питання реабілітації дітей з вірусним гепатитом А в умовах поліклініки.

др.

Матеріали наук. мед. пленуму дит. лікарів 27-29. 09. 1995р. Київ Тернопіль, С.73

 

Алексеенко Л. Волянська Л.

11.

Реабілітація дошкільнят, які перехворіли інфекційними діареями.

др.

Матеріали наук. мед. пленуму дитячих лікарів “Реабілітація в педатрії”, 27-29 вересня

 

 

12.

Ультраструктурна характеристика лімфоцитів крові дітей хворих вірусним гепатитом А.

Др.

Матеріали міжнар. конф «Актуальні питання морфології». Збірник наук робіт. 6-7 травня 1996р. Тернопіль. Україна. С.463-464

 

 

13.

Стан процесів ПОЛ у дітей з вірусним гепатитом А.

Др.

Матер. ХХХІХ підсумкової наукової конференції «Здобутки клін. та експериментальної медицини»,-  ч. ІІ, Тернопіль, 1996.- С. 261-262.

 

 

14.

Стан процесів ПОЛ та ультраструктурна характеристика мембран лейкоцитів у дітей хворих на вірусний гепатит А

Др

Інфекційні хвороби. - №3, 1997р.

 

 

15.

Корекція ентеросгелем синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на гостру дизентерію.

Др

Матеріали ХХХХ підсумк. Наук. Конф «Здобутки клінічної та експерим. Медицини» - Вип. 2, ч.ІІ, Тернопіль, 1997р.– С.403-406

 

 

16.

Корекція синдрому ендогенної інтоксикації при вірусному гепатиті А у дітей.1

Др

Нове в діагностиці та лікуванні вірусних хвороб. Матеріали наук. Практ. Конф. І пленуму асоціації інфекціоністів Україні. 30-31 жовтня 1997р. м.Суми. Суми-Тернопіль, 1997р. С.35

1

Сміян І.С.

Никитюк С.О.

 

17.

Ентеросгель у лікуванні гострої дизентерії у дітей

Др

І Наук практ конф «Біособційні методи і препарати в профілактичній та лікувальній практиці», 13-14.02.97. Київ-1997р.,С.61-62

1

Волянська Л.А.

АлексеенкоЛ.І.

Никитюк С.О.

18.

Корекція ентеросгелем імунологічних зрушень в організмі дітей хворих на вірусний гепатит А.

 

--//--

С.59.

 

Никитюк С.О.

Алексеенко Л.А.

Волянська Л.А.

!9.

Морфометрична оцінка гемодинамічної перебудови частин серця новонароджених при пневмопатіях.

др.

2-ий Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених.- Тез. доп., 6-8 травня 1998.- Тернопіль.- С. 173-174.

1

Недошитка Т.

Никитюк С.

Косовська Т.

20.

Вплив ендогенної інтоксикації на клітинну ланку імунітету при гепатиті А у дітей.

др.

Матер. V з’їзду інфікціоністів України 7-9 жовтня 1998 р. м.Тернопіль “Актуальні питання клінічної інфектології” Тернопіль, “Укрмедкнига”, 1998.- С. 56-57.

1

Никитюк С.О.

Алексеєнко Л.І.

21.

Клінічний досвід застосування сучасних пробіотиків у терапії діарей у дітей.

др.

        --“—

С. 82.

1

Алексеєнко Л.І.

Сміян І.С.

Горішна І.Л.

Волянська Л.А.

Никитюк С.О.

22.

Клініко-епідеміологічна  характеристика сальмонельозу у дітей.

 

     --“—

С. 186-188.

2

Сміян І.С.

Алексеєнко Л.І.

Горішна І.Л.

Волянська Л.А.

Никитюк С.О.

23.

Аналіз захворюваності дітей на кір у м.Тернопіль.

 

     --“—

С. 290-291.

1

Волянська Л.А.

Никитюк С.О.

Червона Н.Л.

Оконська Н.Л.

24.

Проблема остеопорозу в педіатрії.

др.

Матер. ІІІ Укр. наук.- практ. конф. “Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування”. –            22-23.02.1999р.-мКиїв, 1999.- Журн. “Проблеми остеопорозу”. – Т. 2, № 1,Ю – С. 95.

 

І.С. Сміян

С.І. Білецька-Сміян

Н.В. Банадига

Л.А. Волянська

Н.О. Ліщенко

Л.І. Алексеєнко

І.О. Рогалтський

А.О. Луцук

С.О. Никитюк

25.

Комплексне лікування сальмонельозу у дітейраннього віку.

 

Матеріали 10-го з’їзду педіатрів України Пед.Акуш та Гін., ст.55.

 

С.О. Никитюк

Р.М. Сабала

В.М. Скубенко

С.С. Левенець

Л.А. Волянська

Т.М. Некрасова

26.

Застосування сальмонельозного бактеріофагу для лікування салтмонельозу у дітей.

 

   ---“---

ст. 56

 

С.О. Никитюк

Л.А. Волянська

Р.М. Сабала

В.М. Скубенко

Л.І. Алексеєнко

Т.Л. Некрасова

27.

Остеопороз у дітей хворих на гострий гломерулонефрит

 

   --“—

ст. 126.

 

Н.А. Цяпа

В.О. Синицька

І.М. Мороз

У.М. Ціділко

С.О. Філюк

Я.Г. Марчишин

28.

Корекція синдрому ендогеної інтоксикації у дітей із гострими кищковими інфекціями, клінічні аспекти.

др.

Тези наук. конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Вип. 5, “Укрмедкнига”- Тернопіль, 2000.- С. 416-421.

4

І.С. Сміян

І.Л. Горішна

Л.А. Волянська

Л.І. Алексеєнко

І.М. Горішний

29.

Вплив соціального середовища на психосоматичний стан школярів в сучасних умовах.

др.

  --“—

С. 421-424.

4

І.С. Сміян

Н.О. Ліщенко

О.Є. Федорців

С.С. Левенець

30.

Патогенетичне обгрунтування застосування ентеросорбенту та біофлавоноіду при гепатиті А удітей.

др.

“Інфекційні хвороби” № 1, 2000, С. 33-36.

3

К.С. Волков

Л.І. Алексеєнко

О.Я. Никитюк

Р.М. Сабала

Л.П. Горчеєва

О.І. Лугова

А.О. Луцук

Т.О. Воронцова

31.

Psychological characteristics of incarcerated Ukrainian teenage boys/

 

Materials of the 47th Annual Congress of AACAP. New-York, October. 2000.

1

Smijan I.S.

Lischenko M.O.

Levenets S.S.    at all

32.

Патент на винахід Спосіб електротерапії

др.

(11) 44792

(46)15.03.2002.Бюл.№3

 

Никитюк С.О.

Лубянський О.С.

33.

Патент на корисну модель “ Прилад для магнітотерапії.

 

 

(11)70

(46)15.02.2001.Бюл.№1

 

Луб’янський О.С.

34.

Роль ситуаційних задач по навчальному процесів студентів медичного факультету на кафедре пропедевтики дитячих хвороб.

Др

Медична освіта.-2001. – №1 С.-47-49.

 

Федорців О.Є.

Шульгай О.М.

Воронцова Т.О.

 

35.

Впли ендогенної інтоксикації на імунний потенціал дітей, хворих на гепатит А.

Др

Матер. Конф “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії”, Тернопіль: Укрмедкнига – 2001 .- С.-46.

 

Сміян І.С.

Сабала Р.М.

Никитюк О.Я.

 

36.

Спосіб лікування струсу головного мозку

Др

(11)46778

(46)17.06.2002.Бюл.№6

 

Никитюк Олег Якович, Лубенський Олексій Степанович

37.

Модифікована методика інтенсивно терапії набряку головно мозку у дітей

Др

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2001.- вип.6.- Тернопіль, Укрмедкнига – 2001.-С.65.

 

Никитюк О.Я.

38

 

Алгоритмізація вивчення “проблем” на курсі “Медсестринство в педіатрії”

друк

Навчально-методична конф. ТДМА ім.І.Я.Горбачевського.-Тернопіль,2000 р.-“Укрмедкнига”,-С.181-183.

 

Т.О.Воронцова

Н.О.Ліщенко

У.М.Цідилко

С.О.Никитюк

39

Вплив соціального середовища на психосоматичний стан школярів в сучасних умовах.

друк

Тези наук.конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Вип. 5, “Укрмедкнига”-Тернопіль.2000.-С.421-424.

4

 І.С.Сміян

С.С.Левенець

В.В.Стеценко

Т.М.Недошитко

Н.О.Ліщенко

Т.О.Воронцова

С.О.Никитюк

І.В.Кубей

40

Шляхи активізації самостійної позааудиторної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб

друк

“Медична освіта”, 2000.-№4.-С.37-39.

2

О.М.Шульгай

С.О.Никитюк

А.О.Луцук

41

Роль  ситуаційних задач у навчальному процесі студентів медичного факультету на кафкдрі пропедевтики дитячих хвороб

Друк

Медична освіта.-2001.-№1. - С.47-49

 

Никитюк С. О.

Шульгай О. М.

Воронцова Т. О.

42

Патогенетичне обгрунтування застосування антиоксидантів у комплексній терапії новонароджених і гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС

Друк

ПАГ,-2001.-№2.-С.45

 

Хандам М. А.

Кубей І. В.

Никитюк С. О.

Щербатюк Н.Ю.

43

 

Методичні поради щодо написання історії хвороби дитини в пропедевтичній педіатрії для студентів іноземців

Друк

Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2002. 36 с.

 

50/20

Федорців О.Є. Никитюк С.О.

44

Імунні аспеккти остеохондропатії.

Друк

Перинатологія та педіатрія. –

№ 3. - 2002. – с. 109.

 

Процайло М.Д.

Федорців О.Є.

Воронцова Т.О.

Никитюк С.О.

45

Аспекти остеопорозу та остеопенії при комплексному обстеженні хворих н остеохондропатію.

 

 

 

О.Є.Федорців

М.Д. Процайло

О.М. Єдинак

С.О.Никитюк

 

46

Methodical instructions for practical classes of second year studying students

 

Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2004. 55 с.

 

 

Никитюк С.О.

Федорців О.Є

47

Хронічний холецистохолангіт у дітей з ендемічним дифузним зобом

друк

Актуальні питання патології органів травелення у дітей, Тернопіль, Укрмедкнига 2004

132-133

Л.Б.Романюк

Л.М.Гнецько

В.Б.Фурдела

С.О.Никитюк

48

поєднана сорбенційеа терапія гострих інвазивних діарей у дітей

друк

Актуальні питання патології органів травелення у дітей, тернопіль, Укрмедкнига 2004

41-43

Л.А.Волянська, С.О.Никитюк, О.Б.Євтушенко

Л.П.Горчеєва

49

Остеопенічний синдром при соматогенному субнанізмі у дітей

друк

Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей

Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів

30-31 березня 2004

23

Т.О.Воронцова

О.Є.Федорців

У.М.Цідилко

Н.І.Балацька

С.О.Никитюк

50

Вікові особливості супутньої патології дітей

друк

Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей

Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів

30-31 березня 2004

60-61

В.Ф.Лобода.

Н.І.Балацька

О.Т.Богуславець С.О.Никитюк

Т.І.Балацький

 

51

Обстеження за допомогою компютерної системи Медбіотех

друк

Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей

Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів

 30-31 березня 2004

75-76

С.О.Никитюк

О.Я.Никитюк Н.І.Балацька

Т.О.Воронцова

52

NAN-НА – ефективний фактор покращення мікроекології кишечника в дітей з атопічними проявами

друк

Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей

Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів

30-31 березня 2004

99-100

О.Є.Федорців.О.Т.Богуславець С.О.Никитюк

 

53

Атопічний дерматит як прояв синдрому екологічної дезадаптації

друк

Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей

Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів

30-31 березня 2004

104-105

С.О.Никитюк

О.Я.Никитюк Н.І.Балацька

Т.О.Воронцова

54

Особливості самостійної роботи студентів на кафедрі пропедевтичної педіатрії

Друк

Матеріали науково-практичної конференції  „Роль самостійної роботи у встановленні майбутнього фахівця” (5-6 квітня 2004), - Тернопіль: „Укрмедкнига” , 2004. – С. 196-200.

4

О.Є.Федорців

Т.О.Воронцова, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, І.В.Кубей, 

Т.М. Косовська Н.І.Балацька, О.Т.Богуславець,

Н.Б. Галіяш

55

 Особливості кредитно-модульної системи організацій навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного (фармацевтичного) факультету

 

 

друк

Науково-практична конференція „Досвід впровадження Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти „ – Тернопіль, 14-15 квітня 2005 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- С. 291-296.

5

Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Воронова Т.О., Цідилко У.М., Никитюк С.О., Кубей І.В., Богуславець Н.Т., Галіяш Н.Б., Балацька Н.І.

56

Особливості темпераменту дітей грудного віку

друк.

//Матеріали 11 з’їзду педіатрів України (7-10 грудня 2004 р., Київ) „Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі”.- С.275-276.

2

У.М.Цідилко

57

Особливості самостійної роботи студентів на кафедрі пропедевтичної педіатрії

друк.

Матеріали наук.-практ. конф. „Роль самост. роботи у становленні майбут. фахівця”.- 5-6 квітня 2004р.-Терноп.,”Укрмедкнига”.- С.196-200.

4

Т.О.Воронцова, У.М.Цідилко, С.О.Нікитюк, О.Т.Богуславець, Н.Б.Галіяш, І.В.Кубей Н.І.Балацька

58

Metodical instructions for practical classes of second year studying students

друк.

Тернопіль, „Укрмедкнига”.-2004.- 55 с.

55

С.О.Никитюк

59

Випадок виникнення неконтрольованого сечопуску на тлі застосування препарату „тайлед-мінт” у хворого на бронхіальну астму.

друк

Матеріали 6ї науково-практичної конференції ”Актуальні проблеми фармакотерапії в клінічній педіатрії” ПАГ.2005-№№ с.49-49-

 

С.С.Левенець С.О.Никитюк

60

Реабілітація хворих гострим бронхіолітом в умовах пуль монологічного відділення

 

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції” Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків „ 12-14 квітня 2005,с74-75

 

О.ЄФедорців,

О.Я.Волошин

Н.І.Балацька,

І.В.Кубей,

О.Т.Богуславець С.О.Никитюк

61

Атопічний дерматит

Друк

Всеукраїнська конференція „Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей”, 27-28 жовтня 2005 р

1

О.Є.Федорців

Я.В.Олійник

62

Стан провідної систе6ми серця у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем на тлі остеопенії

друк

Збірник праць КМАПО

1

В.Ф.Лобода

Н.І.Балацька

Н.В.Шідловська

О.Р.Ясній

63

Manual in basic pediatric

друк

Посібник „Укрмедкнига”,-Тернопіль, 2005-464 с.

464

Н.І.Балацька

Н.Б.Галіяш О.Я.Никитюк

64

Застосування кверцетину в комплексному лікуванні дітей,хворих на атопічний дерматит

 

друк

Матеріали науково-практичної конференції ”Екопатологія в педіатрії” 02-03 жовтня 2006,- Тернопіль, „Укрмедкнига”,- С.68-70

 

 О.Є.Федорців,

Я.В.Олійник,

І.О.Багірян,

Н.Б.Галіяш С.О.Никитюк

 

65

Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії

друк

 “Медична освіта”, №4.-2006.-С.31-34

 

Т.О.Воронцова

І.В.Кубей,

У.М.Цідилко С.О.Никитюк

66

Алгоритми практичних навиків у педіатрії

друк

Посібник „Алгоритми практичних навиків у педіатрії „ Тернопіль ТДМУ „Укрмедкнига” 2006,166 с.

 

Воронцова Т.О.,   Ліщенко Н.О.,

Луцук А.О., 

Цідилко У.М., 

Кубей І.В.,  

Щербатюк Н.Ю., Шульгай О.М.

67.

Алгоритмы практических навыков в педиатрии

друк

Пособие „Алгоритмы практических навыков в педиатрии „Тернополь ТДМУ „Укрмедкнига” 2006,163 с.

 

Воронцова Т.А.,   Лищенко Н.А.,

Луцук А.А., 

Цидилко У.М.,

Кубей И.В.,  

Щербатюк Н.Ю., Шульгай А.М.

68.

Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського та Віденському медичному університеті

друк

„Медична освіта”,  №2.-2006.-С.70-72.

2

Лобода В.Ф.,

Пашко К.О

Балацька Н.І.

Воронцова Т.О.

Цідилко У.М.

Никитюк С.О.

Кубей І.В.

Кінаш М.І.

Галіяш Н.Б.

69

Фізичний розвиток та соматичний стан дітей шкільного віку в сучасних соціально-економічних умовах

Др.

Здобутки клінічної та еспериментальної медицини: збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, 8 червня 2007 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 120-123.

 

Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Балацька Н.І. та співавт.

 

70

Доцільність використання антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні гострого бронхіту у дітей

Др.

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку, 11-12 вересня 2008 року Тернопіль ТДМУ 2008

 

Л.Вонс

71

Первинний імунний статус новонародженого після перенесення хронічної внутрішньо-утробної гіпоксії.

Др.

Мат-ли Всеукраїн-ської науково-прак-тичної конференції з міжнародною учас-тю «Проблемні пи-тання патології у дітей і підлітків», 3-4 квітня 2008 р. – Тер-нопіль: «Укрмедкни-га», 2008, с. 36-38.

3

Федорців О.Є.

Багірян І.О.

Воронцова Т.О. Павліковська В.В.

Кубей І.В.

Стеценко В.В. Павлишин Г.А. Никитюк С.О.

72

Доцільність застосування вітамінно-мінерального комплексу „КІДДІ ФАРМАТОН” у дітей дошкільного віку

Др.

Ж. „Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”. - 2008, № 2. С. 32.

 

О.Є. Федорців

Н.Ю. Лучишин

73

Структура захворювань серцево-судинної системи у підлітків Тернопільської області

Др.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Проблеми питання патології у дітей та підлітків2, м. Тернопіль, 3-4 квітня 2008 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 142-143.

 

Федорців О.Є.

Балацька Н.І

Чубата О.Б.

та співавт.

74

 

Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей хворих на гостру позал1карняну пневмон1ю

 

Актуальн1 питання пед1атр11,акушерства та г1неколог11 2,2009

 

ФедорцівО.Є.,

1.Б.Чорномидз

 

75

Смерть та оживлення

 

Медична академ1я №16(225) 28 1008

 

 

76

Молодь,майбутнє,ми

 

Медична академ1я 2009

 

 

77

Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою

 

 

// Український медичний альманах – 2009. – Том 12, №2 (додаток). – С. 127 – 129.

 

Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р, Федорчак О.Г.

78

Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою  внутрішньоутробного інфікування

 

Актуальні питання пед.акуш. та гін.№1 2010 с 22-24

 

Г.А.Павлишин, І.О.Багірян,В.В.Павліковська

79

Сучасні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку

 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів конференції Тернопіль 2010,

. С. 110

 

Павлишин Г.А.,Сабала Р.М.,Фурдела В.Б.,Багірян І.О.

80

Використання в лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечника у дітей спеціальних харчових продуктів 

 

 

Актуальні питання пед.акуш. та гін.№2 2011

 

Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Стеценко В. В.,  Шульгай Л.М., Нікитюк С. О., Сирник Г.Т*., Наумович О.В.*, Начас О.М.*, Бойко В.Г.*

 

81

РОЛЬ ПЕРСИСТУЮЧОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ГРУПІ ЧАСТО І ТРИВАЛО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ

 

 

Актуальні питання пед.акуш. та гін

№ 2(8). – С. 117-119.2011

 

Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б. Фурдела,  С.В. Євтушенко, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.Л. Горішна, Т.А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин

 

 

 

 

 

 

1

 

82

Лікувальне харчування  при діарейному симптомі у дітей з набутим синдромом мальабсорбції

 

ПАГ № 4 (440) липень-серпень 2010р

 

Никитюк С.О, Вонс С.С..Левенець С.С.Багірян І.О

83

Роль імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей

друк

Матеріали конференції

Таврический медико-биологический вест ник. – 2011. - № 2(54). – С. 165.

1

Філюк А.П.

Ковальчук Т.А.

Чубата О.Б.

Юрик І.Е.

Сахарова І.Є.

Фурдела В.Б.

Лучишин Н.Ю.

Грех О.І.

Никітюк С.О.

84

Лікування дітей з ацетонемічним синдромом

 

// Матеріали науково-практичної конференції студентів ,молодих вчених  “ Актуальні питання теоретичної медицини”, 10 – 12 квітня  2012 р., м. Суми – С. 256.

 

// Никитюк С.О., Фурдела В.Б., Лучишин Н.Ю.

85

Психологічна складова здоров'я дітей дошкільного віку

 

 

// Матеріали VII конгресу педіатрів України  “ Актуальні проблеми педіатрії”, 11 – 13 жовтня 2011 р.,м. Київ – С. 119.

 

Павлишин Г.А., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А., Сахарова І.Є., Горішна І.Л., Фурдела В.Б., Никитюк С.О.,

86

Клінічні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей грудного віку “.

 

 

Теоретичні засади оптимізації системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі ”, 13 – 14 жовтня 2011 р. Київ – С. 36

 

Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О.,

87

Сучасні методи ранньої діагностики глибини церебральних порушень у новонароджених

 

 

Актуальні питання пед.акуш. та гін.№2 2011

 

Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Стеценко В. В.,  Шульгай Л.М., Никитюк С. О., Начас О.М.*, Бойко В.Г.*// Сирник Г.Т*., Наумович О.В.*,

88

Електрокардиологический показатель дезадаптаци у детей дошкольного возраста/

 

 

Матеріали  IV конгресу педіатрів країн СНД “ Ребенок и общество : проблеми здоров’я, развития и питания ” , 25 – 26 квітня 2012р. м.Львів

 

Павлишин Г.А., Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О //

89

Особливості психосоматичного підходу у трактуванні та лікуванні цукрового діабету,

 

Матеріали  IV конгресу педіатрів країн СНД “ Ребенок и общество : проблеми здоров’я, развития и питания ” , 25 – 26 квітня 2012 р. м.Львів

 

Вонс Л.З., Никитюк С.О., Качор Л.А., Гах Т.Т

 

 

 

 

 

 

90

Peculiarities of Immune Defense in Infants with Inflammatory Diseases of the Respiratory System

Друк

The European Academy of Paediatrics Educational Congress & MasterCourse. - 19-22 вересня 2013 р. - Lyon, Франція. – P.

1

H. Pavlyshyn, V. Slyva, I. Sarapuk, S. Nykytuk, N. Haliyash

92

Статеві  відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку

 

Международный журнал педиатрии , акушерства и гинекологии

Том 4 №1 с 55

Конгрес педіатрів України,9-11 жовтня,2013р.Київ

 

Павлишин Г.А., Сміян І.С,

Фурдела В.Б.Сахарова І.Є.,

Никитюк С.О

93

Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей,що входять у групи ризику щодо атопічної патології

 

Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології №1,2013,    с 86

 

Гаріян Т., Никитюк С.О, Чорна У.Я

94

СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ОЖИРІННЯ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

 

 

Конгрес педіатрів // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. -  Том 2, №1. - С. 66.

 

Павлишин Г.А., Сміян І.С,

Фурдела В.Б. Сахарова І.Є.,

Никитюк С.О

96

Застосування інспірону при бронхообструктивному синдромі у дітей

 

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. - (Суми, 16-18 квітня 2014 року). – C.180-181.

 

Галіяш Н. Б., Никитюк С. О., Євтушенко С. В, Некрасова Т. Л

97

"Випадок атипової  скарлатини у дівчинки 7 років"

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція інфекціоністів "Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб". - Жовтень, 2014 р., м. Харків. 

 

Никитюк С.О., Галіяш Н.Б., Євтушенко С.В.

98

Матеріали до підготовки до практичних занять з предмету" Пропедевтика педіатрії"

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права №54579

05.05.2014

 

Никитюк Світлана Олексіївна

99

Матеріали до підготовки до практичних занять з предмету" Propedevtic of children disease"

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права №54580

05.05.2014

 

Никитюк Світлана Олексіївна

 

100

Clinical and Laboratory Diagnostic Criteria of Immune Resistance of Healthy and Sick with Pneumonia Children of Different Age                                    

 

International Journal of Medicine and Medical Research. – 2015. – No.1, Vol.1. – P.18-21.

 

Fedortsiv O., Haliyash N., Nykytyuk S.

101

Інтерактивний навчальний комплекс на кафедрі педіатрії

(Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)

 

Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)

21-22 травня 2015 року

м. Тернопіль

 

Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Галіяш Н.Б., Лучишин Н.Ю.

102

Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію

 

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : X конгрес педіатрів України, 6-8 жовтня 2014 р.

 

 

103

Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів /

 

Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011, Тернопіль). – Тернопіль, «Укрмедкнига»,

2011. – С. 554.

Г.А.Павлишин, І.Л.Горішна, І.Є.Сахарова, С.О.Никитюк, І.М.Горішний, В.Б.Фурдела, Т.А.Ковальчук, Н.Ю.Лучишин 

104

Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій

 

«Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» (18 червня 2011 р.) . – Укрмедкнига. –  с.12-17

 

 Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О.Никитюк, І.М. Горішний, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин, В.Б. Фурдела // Матеріали науково-методичної конференції

105

Сучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам / //

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18-19 квітня 2013 р. : зб. матеріалів конг. – Тернопіль, 2013. – С. 244-245.  

 

Г.А. Павлишин, І.Є. Сахарова, Є.Ф. Бузько [та ін.]

106

Дослідження уваги у гіперактивних дошкільників /

 

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією»  (21береня 2014р.,  м. Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Головачової В.О. – Харків, 2014. – С. 186-187.

 

/Г.А. Павлишин, Н.Ю.Лучишин., О.Ю.Волкова, О.Є.Федорців, Т.А.Ковальчук, С.О.Никитюк

107

Рівні сприйняття суглобового болю хворою на ювенільний ревматоїдний артрит дитиною та її батьками

 

// Метеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією»  (21 береня 2014р.,  м. Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Головачової В.О. – Харків, 2014. – С. 185-186.

 

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Никитюк С.О., Гаріян Т.В., Лучишин Н.Ю

108

Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку ключових компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів /

 

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвячена 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2014. – С. 242-243.

 

Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук, В.Б. Фурдела,С.О. Никитюк, Н.Б. Галіяш, І.М. Сарапук, В.В. Слива/

109

Інтерактивний навчальний комплекс на кафедрі педіатрії / С.

 

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 21-22 травня 2015 року, м. Тернопіль. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». – 2015. –

 

Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Галіяш Н.Б., Лучишин Н.Ю.//

110

Епідеміологічні аспекти метаболічного синдрому у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням / /

 

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена  пам’яті ректора, члена-кореспондента  НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) Тернопіль, 17 червня 2015 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2015. - С. 180.

 

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б., Козак К.В., Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О., Сарапук І.М.

111

Клінічний випадок транзиторної гіпогамаглобулінемії у немовляти

 

Матеріали науково-практичної конференції «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині» (присвячена  пам’яті   академіка Б.Я.Резніка) Одеса, 14-15 квітня 2016р. квітня 2016 р.

 

Никитюк С.О.,

112

Аналіз статичних показників наявників наявності тпреоїдної паталогії серед дитячого населення в Тернопільській області

 

Науково-практична коеференція з міжнародною участю

«Дефіцит вітаміну  D та йоду  вплив на здоров’я та старіння людини» м. Чернівці, 21-22 квітня 2016р.

 

Никитюк С.О.,

Л.П.Мартинюк ,О.Я Никитюк ,Н.Б.Галіяш

113

Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області.

 

 

Матеріали підсумкової

LIX науково-практичної конференції

Здобутки кілінічної та експериментальної медицини

15 червня 2016 року.

Тернопіль

Укрмедкнига

2016

с. 160

Павлишин Г.А, Никитюк С.О.,Галіяш Н.Б

114

Psychological motivation as leading factor in becoming a doctor

 

Матеріали X111 Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною участю

«Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня 2016 року м.Тернопіль

204

Nykytyuk S.

IV. Основні навчально-методичні роботи

 

 

 

115

Особливості викладання педіатрії іноземним студентам

друк

Психологічно-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: Збірник матеріалів навчально-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 12-14. 

3

І.Є. Сахарова

І.О. Багірян

І.Л. Горішня

та  інші (Всього 5 осіб)

116

Особливості викладання педіатрії іноземними студентами

 

Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій

Матеріали науково-методичної конференції 23 вересня 2010 року «Укрмедкнига « с.12-17

 

Павлишин Г.А.,Сахарова І.Є,Багірян І.о Горішна І Л, Никитюк С.О,Фурдела В.Б

117

 

.

Особливості викладання педіатрії іноземних студентів із використанням новітніх технологій

друк

Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти// Збірник наукових праць,присвячений памяті професора Ю.М. Вітебського, Донецьк – 2011. – С. 137-140.

4

Никитюк С.О.

Горіішній І.М.

Фурдела В.Б.

Ковальчук Т.А.

Лучишин Н.Ю.

118

 

.

Cвідоцтво про реєстрацію авторського права №47200

 

друк

Мультимедійний курс лекцій з предмету «Громадське здоров я і громадське медсестринство»

4

Павлишин Г.А, Никитюк С.О

 

119

 

.

Cвідоцтво про реєстрацію авторського права №47199

Від 14.01.13

 

друк

Мультимедійний курс лекцій з предмету «Клінічне медсестринство в педіатрії»

 

4

Павлишин Г.А,Никитюк С.О.,

Сахарова І.Є,,

Горіішна І.М.

 

 

Comments