Студентський науковий гурток

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів на кафедрі створено студентський науковий гурток.

Щороку широке коло молодих науковців факультету іноземних студентів працюють за різними напрямками наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. 

За підсумками роботи учасники наукового гуртка представляють результати на щорічному Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених. 

Учасники студентського наукового гуртка у 2016-2017 н.р. 

1.     Года Юліана Володимирівна (6 курс)

2.    Унамба Чінело (5 курс)

3.    Анофф Кенет (4 курс)

4.    Аддо Соломон (4 курс)

5.    Авуах Шадрах (4 курс)

6.    Есо Екінон Соломон (5 курс)

7.     Ахізоде Айомікун (5 курс)

8.    Аманкона Бідаку Емануель (6 курс)

План наукових праць гуртківців на 2016-201н.р.

№ 


П.І.П. гуртківця

Науковий керівник

Запланована тема

1.

Года Юліана Володимирівна

Проф. Павлишин Г.А.

Хромосомні аномалії у дітей

2.

Унамба Чінело

Ас. Слива В.В.

Бронхообструктивний синдром у дітей

3.

Анофф Кенет

Ас. Лучишин Н.Ю.

Сучасні погляди на лімфаденопатії у дітей

4.

Аддо Соломон

Ас. Лучишин Н.Ю.

Зміна групи крові як медичне питання

5.

Авуах Шадрах

Ас. Лучишин Н.Ю.

Залізодефіцитна анемія: новітні погляди 

6.

Есо Екінон Соломон

Доц. Никитюк С.О.

Нейроінфекції  у дітей

7.

Ахізоде Айомікун

Доц. Никитюк С.О.

Екзантеми у дітей

8.

Аманкона Бідаку Емануель

Доц. Ковальчук Т.А.

Синдром спадкової первинної аритмії у дітей

Comments