Наукові публікації доцента К. Т. Глушко

 • Prevalence of arterial hypertension among Ukrainian students: the comparison of European and American guidelines / V. Furdela, Р. Pavlyshyn, T. Kovalchuk, N. Haliyash, N. Luchyshyn, K. Kozak, K. Hlushko Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. - 2022. - 28(2). - Р. 123-131.

 • Clinical and immunological peculiarities of parasitic infections in children with digestive system disorders in Western Ukraine / K. T. Hlushko, H. Pavlyshyn, K. Kozak // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2021. - № 93(2). – Р. 96-105.

 • Investigating the connections between night eating syndrome and metabolic syndrome in children / H. Pavlyshyn, K. Kozak, K. T. Hlushko // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2021. - № 93(2). Р. 83-94.

 • Awareness of folic acid use and its effects among medical students in Ukraine / K. Hlushko, O. Boyarchuk, M. Kinash, E. Burbela, Y. Rohalska et al. // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – V. 74, № 9 (p.I). – Р. 2033-2038.

 • Особливості клінічного перебігу алергодерматозів у дітей (огляд літератури). / О.М. Мочульська , K. T. Глушко // Сучасна педіатрія. Україна. - 2020. - 7 (111). - С. 58-63.

 • Консервативне ведення розладів сечового міхура та кишечника у дітей із spina bifida : методичні рекомендації / О. Р. Боярчук, К. Т. Глушко // Тернопіль : Вектор, 2019. – 44 с.

 • Алгоритм діагностики первинних дефектів фагоцитозу : інформаційний лист № 83 – 2019 / О.Р. Боярчук, Т.В. Гаріян, К. Т. Глушко, І. Б. Чорномидз; ТНМУ, Укрмедпатентінформ. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2019. – 4 с.

 • Алгоритм спостереження та проведення чистої періодичної катетеризації при нейрогенному сечовому міхурі у дітей із Spina Bifida: інформаційний лист № 50 – 2019 / О.Р. Боярчук, К. Т. Глушко, М. І. Кінаш; ТНМУ, Укрмедпатентінформ. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2019. – 4 с.

 • Алгоритм проведення промивання товстого кишечника при закрепах у дітей із Spina Bifida: інформаційний лист № 49 – 2019 / О.Р. Боярчук, К. Т. Глушко, М. І. Кінаш; ТНМУ, Укрмедпатентінформ. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2019. – 4 с.

 • Оцінка аліметарного забезпечення дітей із соматичною патологією вітаміном д і кальцієм : інформаційний лист № 47 – 2019 / О.Р. Боярчук, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко, М.І. Кінаш, О.М. Шульгай, І.М. Горішній; ТНМУ, Укрмедпатентінформ. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2019. – 4 с.

 • Оценка алиментарной обеспеченности детей с соматической патологией витамином D и кальцием по результатам опроса / Боярчук О.Р., Добровольская Л. И., Кинаш М. И., Шульгай А. М., Глушко Е.Т. и др. // Вопросы питания. – 2019. – Т. 88. - № 5. – С. 53-62.

 • Сучасні аспекти реабілітації дітей із spina bifida / О.Р. Боярчук, К.Т. Глушко, Н.М. Свірська [і інші] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. - №4.

 • Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии / Л. Я. Федноюк [та ін..] К. Т. Глушко // Вопросы практической педиатрии. – 2018. – Т.13, № 1. - С. 77-82.

 • Проблема гастроптозу як прояву недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці дитячого гастроентеролога / Шульгай О.М., Кабакова А.Б., Клим Л.А., Шульгай А.-М.А., Глушко К.Т // Здоров’я дитини тематичний номер «дитяча гастроентерологія і нутриціологія». – 2018. – Т. 13, № 1 - С. 112 – 117.

 • Сучасні аспекти консервативної терапії нетримання сечі та збереження функції нирок у дітей із спінальним дизрафізмом / О. Р. Боярчук, К. Т. Глушко // Здоров’я дитини. – 2018. – № 6.

 • Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики. Я. В. Рогальська, І. В. Кубей, Т. О. Воронцова, Л. А. Волянська, У. М. Мудрик, Н. М. Ярема, К. Т. Глушко / Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 89 – 92.

 • Співпраця пацієнтських організацій та лікарських асоціацій у наданні допомоги дітям з орфанними захворюваннями / О. Р. Боярчук, К. Т. Глушко, М. І. Кінаш, М. В. Кошманюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – № 2. – С. 5 – 8.

 • Імунологічні особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на тлі лямбліозу / К.Т. Глушко, М.І. Кінаш, А.Б. Кабакова, І.Й. Шостак // Здоров’я дитини тематичний номер «дитяча гастроентерологія і нутриціологія». – 2016. - № 5.1 (73.1) С. 78-82.

 • Роль фіброезофагастродуоденоскопії у виявленні патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у дітей // Ю.І. Бутнцький, В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко // Вісник наукових досліджень . – 2015. - №2 – С. 78-79.

 • Клінічні аспекти перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей з еозинофілією / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко, А. З. Миколенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2014 № 1 (461). – С. 28 – 31.

 • Особливості перебігу захворювань травної системи у дітей на фоні лямбліозу / В.Ф. Лобода, О.Є. Федорців, К.Т. Глушко // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 1 (13). – С. 26 – 28.

 • Деякі аспекти захворювань травної системи у дітей з супутнім стронгілоїдозом / К. Т. Глушко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2014. - № 2 (462). – С. 25 – 26.

 • Маркери гельмінтозів у дітей з хронічною патологією органів травлення / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, М.І. Кінаш // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - № 1 (11). – С.73 – 75.

 • Роль санитарно-гигиенического воспитания в развитии хронической патологии пищеварительной системы у детей / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко // Журнал Гродненского ГМУ. – 2013. - № 3 (43). – С. 43 – 45.

 • Фактори ризику паразитарних інвазій у дітей із хронічними захворюваннями травної системи / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 3 (72). – С.51 – 54.

 • Імунологічні особливості у дітей із хронічною патологією травної системи на фоні токсокарозу / К. Т. Глушко // Медична хімія. – 2013. - № 3 (56). – С. 55 – 58.

 • Актуальність паразитарних захворювань у дітей з патологією органів травлення / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, Л.І. Добровольська // Вісник наук. досліджень. – 2012. - № 4. – С. 87-89.

 • Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку / В.Ф. Лобода, А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, О.С. Орел, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №1 (66). – С.36 – 38.

 • Оптимізація та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів / В.Ф. Лобода, А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко// Совр. Педиатрия. – 2011. – №6(40). – С.154-156.

 • Поширеність паразитарних захворювань серед дітей різних вікових груп у стаціонарних умовах / В.Ф. Лобода, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко [та ін.] // Вісник наук. досліджень. – 2011, №3. – С. 51-53.