Шульгай Анна-Марія Аркадіївна

У 2016 р. закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України» з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2021 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Діагностика та прогнозування кардіометаболічних порушень і вітамін-Д статусу у дітей підліткового віку з надмірною масою тіла та ожирінням».

Наукові інтереси: вітамін Д статус у дітей та підлітків, кардіометаболічні порушення, ожиріння дітей та підлітків, метаболічний синдром.

Автор та співавтор 20 наукових публікацій та 3 патентів.