Наукові публікації асистента А.-М. А. Шульгай

 • The association between vitamin D deficiency and metabolic syndrome in Ukrainian adolescents with overweight and obesity / Anna-Mariia Shulhai , Halyna Pavlyshyn, Shulhai Oleksandra, Victoria Furdela // Ann Pediatr Endocrinol Metab. - 2022. - №27. - P. 113-120.

 • Прогнозування рівня 25(ОН)D в сироватці крові підлітків з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, А.-М. А. Шульгай // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2022. - № 1. - С. 105-112.

 • The association between vitamin D status and cardiometabolic disorders in overweight and obese adolescents / H. A. Pavlyshyn, A.-M. A. Shulhai // Ukr.Biochem.J. 2021; Volume 93, Issue 2, Mar-Apr, pp. 72-81 .

 • Prevalence of metabolic syndrome among obese adolescents in Ternopil region. / Shulhai A.A. // Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2020./ «Bimco journal», 07-08.04.2020, с. 303.

 • Vitamin D deficiency in adolescents based on the body mass index. / Shulhai A-M.A., Pavlyshyn H.A. // 15th RECOOP Bridges in Life Sciences, Wroclaw, 01-02.10.2020, p. 70.

 • Lysosomal acid lipase deficiency in a 6-year-old child: Case report / O. Shulhai, A. Kabakova, A.-M. Shulhai // Archives of the Balkan Medical Unionthis link is disabled. – 2020. - №55(4). – P.704–70.

 • Основні фактори впливу на забезпеченість вітаміном D дітей підліткового віку. / Шульгай А-М.А. // XІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини», м.Запоріжжя, 20.11.2020, с. 265-267.

 • Predictors of developing hypovitaminosis D in high school children. / AM Shulhai, H Pavlyshyn. // EVIDAS 2019. 4th International Conference “Vitamin D – minimum, maximum, optimum”, Warszaw, 11-12.10.2019: p.12

 • Metabolic disorders in adolescents with overweight and obesity. /AM Shulhai, H Pavlyshyn, O Shulhai. // «XXXV Zjazd Polskiego Towarzhystwa Pediatrycznego», Rzeszow, 05-07.09.2019: p.147.

 • Features of lipid metabolism in overweight and obese adolescents depending on the various levels of vitamin D. / AMA Shulhai, HA Pavlyshyn. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2019; (2): 37-43.

 • Relation of carbohydrate exchange markers with Vitamin D status in adolescents with overweight and obesity / A.-M. Shulhai, H. Pavlyshyn, O. Shulhai // Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 2019, 25(4):169–176.

 • Особливості метаболічного синдрому у дітей з ожирінням при дефіциті вітаміну D. /А-М. Шульгай, Г. Павлишин. // LXІI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвяченої 165-річчю від дня народження І.Я. Горбачевського), Тернопіль, 13.06.2019: 77-78.

 • Застосування рослинних препаратів у лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи. / Shulhai O M, Kabakova AB, Mochulska OM, Shulhai, AMA. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; 2019; (1), 33-37.

 • Levels of vitamin D and cardiometabolic risk factors in obesity adolescents. / AMA Shulhai, HA Pavlyshyn. //World of Medicine and Biology, 2019; 15(68): 57-63.

 • Характеристика факторів ризику метаболічного синдрому у підлітків. / А-М. Шульгай. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб»; Київ, 18,04,2019; 13(2): 32.

 • Peculiarities of the prevalence and risk factors for vitamin D deficiency in overweight and obese adolescents in Ukraine. / Shulhai AMA, Pavlyshyn HA, Shulhai OM. // Arch Balk Med Union 2019;54(1):57-63.

 • Статус вітаміну D у дітей з метаболічними порушеннями. / А-М Шульгай. // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Матеріали XIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». Київ, 8-9.11.2018; 12(3): 65.

 • Вітамін Д-статус у патогенезі розвитку захворювань дітей / Г.А. Павлишин, А.-М.А.Шульгай/: науково-практичний журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології». 2018; (1): 25-31

 • Обеспечение витамином Д и кальцием детей с эндокринной патологией. /М.Р. Сивик, А.-М.А. Шульгай. // Материалы XIII научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвященной «Году развития туризма и народных ремесел». «Медицинская наука: новые возможности», Душанбе, Таджикистан, 27.04.2018; (1): 342.

 • Функціональний стан вегетативної нервової системи у дітей з гіпоталамічним синдромом. /А.-М.А. Шульгай. // XXIІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, Тернопіль, 23-25.04.2018: 160.

 • Проблема гастроптозу як прояву недиференційованої дисплазії сполучної тканини у практиці дитячого гастроентеролога /О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, Л.А. Клим, А.-М.А. Шульгай, К.Т. Глушко/: професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для педіатрів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей «Здоров’я дитини» 2018; 13(1): 112-116.

 • Забезпеченість вітаміном Д підлітків та визначеня факторів ризику розвитку її недостатності. / Г.А. Павлишин, А-М.А. Шульгай. // Української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією», Харків, 22-23.03.2018.

 • Dynamics of physical development preterm birth children with using vitamin D prevention doses. /AMA Shulhai. // 4th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, Poland, 8-9.12.2017; (4): 182.

 • Фактори ризику народження дітей із низькою масою тіла. / А.-М.Шульгай. // X Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 5-6.10.2017: 49-50.

 • Динаміка показників фізичного розвитку передчасно народжених дітей на фоні застосування вітаміну Д. /Шульгай А-М.А. // XXI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 24 – 26.04.2017; 21: 170-171.

 • Медико-статистична характеристика народжуваності та смертності дітей з низькою масою тіла / Г.А. Павлишин, А.-М.А.Шульгай/: науково-практичний журнал «Вісник наукових досліджень». 2017; (4): 96-100.

 • Аліментарна водно-нітратна метгемоглобінемія в дітей Тернопільської області / А.Б.Кабакова, О.М.Шульгай, А.-М. А. Шульгай/: професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для педіатрів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей «Здоров’я дитини» 12(2.1) 2017.

 • Актуальність проблеми рахіту у дітей переддошкільного віку Тернопільської області. / Шульгай А-М.А. // XX міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених ім.І.Я.Горбачевського, Тернопіль, 25-27.04.2016: 165.