Вас вітає кафедра педіатрії №2 !

фото: https://bhpeds.com/

Штат кафедри : 1 професор, 9 доцентів, 2 асистентів, 6 аспірантів, 1 лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

      • "Догляд за хворими" (в педіатрії);

      • "Медсестринська практика" (в педіатрії);

      • "Пропедевтична педіатрія";

      • "Основи раціонального харчування";

      • "Педіатрія";

      • "Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби з медичною генетикою";

      • "Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби";

      • "Педіатрія з дитячими інфекційними захворюваннями та неонатологією";

      • "Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби у загальній практиці ";

      • "Педіатрія, диференціальна діагностика дитячих хвороб";

      • "Сестринський догляд за дітьми";

      • "Клінічне медсестринство в педіатрії";

      • "Імунопрофілактика інфекційних захворювань" (курс за вибором);

      • "Загальна медична підготовка (педіатрія)";

      • "Підліткова медицина" (курс за вибором).

На кафедрі навчаються студенти:

      • факультету іноземних студентів;

      • стоматологічного факультету;

      • навчально- наукового інституту медсестринства.

за спеціальностями:

      • "Медицина" (ІІ-VI курси);

      • "Стоматологія" (IV курс);

      • "Медсестринство-бакалавр" (ІІ, ІІІ і IV курси);

за формою навчання:

      • очна;

      • дистанційна.