Вас вітає кафедра педіатрії №2 !  

джерело/ source: https://bhpeds.com/

Штат кафедри : 1 професор, 9 доцентів, 2 асистентів, 6 аспірантів, 1 лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі  навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: