Вас вітає кафедра педіатрії №2 !

фото: https://bhpeds.com/

Штат кафедри : 1 професор, 7 доцентів, 4 асистентів, 1 аспірант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

      • "Догляд за хворими" (в педіатрії);

      • "Медсестринська практика" (в педіатрії);

      • "Пропедевтична педіатрія";

      • "Педіатрія";

      • "Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби";

      • "Медична генетика";

      • "Сестринський догляд за дітьми";

      • "Внутрішні хвороби та комунікативні навички";

      • "Імунопрофілактика інфекційних захворювань" (курс за вибором).

На кафедрі навчаються студенти:

      • факультету іноземних студентів;

      • навчально- наукового інституту медсестринства

за спеціальностями:

      • "Медицина" (ІІ-VI курси);

      • "Стоматологія" (IV курс);

      • "Медсестринство-бакалавр" (ІІІ курс);

      • "Медсестринство-магістр" (ІІ курс)

за формою навчання:

      • очна;

      • дистанційна.