Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Communication Skills in Medicine / [N. Haliyash, N. Petrenko, N. Bilkevych]. - Ternopil: TNMU, 2021. - 132 p.

 • Manual of Children's Infectious Diseases / [O.Ye. Fedortsiv, I. L. Horishna, H. A. Pavlyshyn, I. M. Horishnyi. Vinnytsia: Nova Knyha, 2020. - 440 p.

 • Manual of children's infectious diseases / [O.Ye. Fedortsiv, I.L. Horishna, I.M. Horishniy]. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2010. - 380 p.

 • Manual of propaedeutic pediatrics / [S.O. Nykytiuk, N.I.Balatska , N.B. Haliyash, N.O. Lishchenko, O.Y. Nykytiuk]. – Ternopil: "Ukrmedknyha", 2005. – 467 p.

 • Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей / [І.С. Сміян, Л.А. Волянська, І.Л. Горішна та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 143 с.

 • Алгоритми практичних навичок з дисципліни «Медсестринство в педіатрії»: навчальний посібник для студ. вищих мед.закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / [І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, Л.С. Білик та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 70 с.

 • Невідкладні стани в медсестринській практиці з педіатрії / [І. С. Сміян, Г. А. Павлишин, У. М. Цідилко]. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 1998. – 36 с. Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України (лист № 23-01-15/152 від 03.07.98 р.).

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Людяність та емпатія в охороні здоров’я. Посібник для викладачів. / [Д.З. Богдан, І.О. Боровик, Т.С. Гавриш, Н.Б. Галіяш та ін]. – Київ : Майстер книг, 2022. – 364 с.

 • Комунікативні навички в медицині : посіб. / [Н. Гaліяш, Н. Петренко, Н. Бількевич]. - Тернопіль : ТДМУ, 2019. - 132 с.

 • Outline for Pediatric History & Physical Examination : student guide/ Edited by H. Pavlyshyn, N. Luchyshyn, V. Furdela et al.]. – Ternopil : «Ukrmedknyha», 2017. – 79 p.

 • Неонатологія : навчальний посібник / [за ред. проф. Т.К. Знаменської // розділ 32. Сепсис новонародженого. Павлишин Г.А.]. – Київ. 2013.

 • Основи масажу: навчальний посібник / [Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький, Д. В. Вакуленко, Н.Ю. Лучишин. ].— Тернопіль : ТНПУ, 2013. — 132 с.

 • Сходинки до оволодіння професією лікаря : навчально-методичний посібник. / [І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.О. Синицька, Ф.Б. Фурдела]. – Тернопіль: ТДМУ, «Укрмедкнига» - 2012. – 244 с.

 • Основи фізичної реабілітації: навчальний посібник / [Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчук, Г.В.Прилуцька, С.В.Кутаков, Д.В. Вакуленко, З.В.Прилуцький, Н.Ю.Лучишин / [за заг. ред. Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчука]. – Тернопіль, ТНПУ, 2010. - 234 с.

 • Сходинки до оволодіння професією лікаря / [І.С.Сміян, Г.А. Павлишин, В.О. Синицька, І.Л. Горішна, Л.А. Волянська]. - Тернопіль, 2008. - 244 с.

 • Лекції з педіатрії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Іван Семенович Сміян. - Т. : Підручники і посібники, 2006. - 768 с.

 • Дитяча інфектологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. С. Сміян [и др.]. - Т. : Укрмедкнига, 2004. - 368 с.

 • Медична генетика дитячого віку [Текст] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. С. Сміян [и др.]. - Т. : Укрмедкнига, 2003. - 188 с.

 • Педіатрія (цикл лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / [І. С. Сміян]. ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : Укрмедкнига, 1999. - 712 с. Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України (лист № 23-01-25/197 від 13.10.1998 р.).

 • Госпітальна педіатрія, розділ «Неонатологія»/ навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів// [за ред.І.С. Сміяна]. – Тернопіль-Київ : «Укртиппроект», 1997. – 175 с.