Лікувальна робота

Клінічною базою кафедри педіатрії № 2 є

Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня.

Загальний ліжковий фонд лікарні складає 405 ліжок. Викладачі кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу у відділеннях обласної дитячої лікарні: у дитячому відділенні для новонароджених (проф. Павлишин Г.А., асист. Сарапук І.М.), ІІ педіатричному відділенні (доц. Фурдела В.Б., асистент Козак К.В.), інфекційно-боксованому (доц. Никитюк С.О., доц. Галіяш Н.Б.), І педіатричному (доц. Ковальчук Т.А., асист. Лучишин Н.Ю.), пульмонологічному (асист. Слива В.В.) інфекційному відділенні Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні (доц. Горішна І.Л.), новонародженим у перинатальному цетрі "Мати і дитина" та пологовому будинку № 2 (проф. Павлишин Г.А., асист. Сарапук І.М.).

Проф. Павлишин Г.А.

під час клінічного обходу у відділенні для новонароджених

Викладачі кафедри, володіючи атестаційними категоріями по педіатрії та інших вузьких педіатричних спеціальностей, надають кваліфіковану різнопрофільну лікувально-консультативну допомогу дітям міста та області.

Доц. Никитюк С.О. під час огляду дитини в інфекційно-боксованому відділенні

З метою удосконалення своїх професійних вмінь представники кафедри пройшли стажування у клініках за кордоном.

На базі лікарні професорсько-викладацький склад кафедри педіатрії №2 проводить науково-дослідну роботу за темами

«Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» в рамках міжкафедральної університетської НДР,

«Виявлення інфікування респіраторно-синцитіальним вірусом як причини інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей віком до 1 року в країнах Центральної та Східної Європи» в рамках міжнародного епідеміологічного дослідження.

Серед нових методів діагностики та лікування, що завдяки дослідницькій роботі кафедри будуть впроваджені в клініку є:

- рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку, що включає розробку та оптимізацію адекватних патогенетично обґрунтованих програм скринінгу дітей для ранньої діагностики та профілактики кардіоваскулярних порушень та ожиріння на підставі виявлених у хворих дітей змін фізичного та психосоціального здоров’я, клініко-лабораторних порушень;

- впровадження нейро-розвиткового догляду для виходжування передчасно народжених дітей, одним з елементів якого є максимальний контакт «шкіра до шкіри», що покращує соматичний статус передчасно народжених дітей, їх фізичний розвиток, запобігає розвитку нозокоміальної інфекції, сприяє виключно грудному вигодовуванню. Перспективним є вивчення патогенетичних механізмів болю та стресу у немовлят, та визначення найбільш ефективних заходів для проведення їх профілактики.

- інформованість медичної спільноти та громадськості щодо питань організації якісної паліативної допомоги дітям, новонародженим з метою гуманізації надання медичної допомоги та забезпечення покращення якості життя такої категорії пацієнтів, психологічної підтримки їх родин.