Лікувальна робота

Клінічною базою кафедри педіатрії № 2 є відділення для новонароджених, відділення інтенсивної терапії новонароджених, анестезіолого-реанімаційне, перше та друге педіатричні, діагностично-боксоване, пульмонологічне, онкогематологічне відділення КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня" ТОР, дитяче інфекційне відділення КНП "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня", КНП "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина», відділення новонароджених пологового будинку КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2»

КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня " ТОР (2023 рік)

Викладачі кафедри, володіючи атестаційними категоріями з педіатрії та вузьких спеціалізацій з різних галузей педіатричної науки,  надають кваліфіковану різнопрофільну лікувально-консультативну допомогу дітям області та міста у відділеннях обласної дитячої лікарні, під час планових виїздів лікарів-спеціалістів в районні та сільські дільничні лікарні. 

У 2023 році  викладачі кафедри продовжують здійснювати лікувально-консультативну роботу у відділеннях обласної дитячої лікарні: у дитячому відділенні для новонароджених (проф. Павлишин Г.А., доц. Сарапук І.М.), ІІ педіатричному відділенні (доц. Фурдела В.Б., доц.Козак К.В., доц.Глушко К.Т.), інфекційно-боксованому (доц. Галіяш Н.Б.), І педіатричному (доц. Ковальчук Т.А.), онкогематологічному (доц. Лучишин Н.Ю.), пульмонологічному (доц. Слива В.В.) інфекційному відділенні Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні (доц. Горішна І.Л.), новонародженим у перинатальному центрі "Мати і дитина" та пологовому будинку № 2 (проф. Павлишин Г.А., доц. Сарапук І.М.). 

Викладачі проводять клiнiчнi конференцiї, організовують навчальні семiнари пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи діагностики, лiкування та профiлактики дитячих захворювань.

Так, у 2023 році з метою підтримки дітей із spina bifida та їх батьків у складний час війни та покращення доступу до медичної допомоги за ініціативи проєкту «Програма мультидисциплінарної онлайн-підтримки дітей із spina bifida в Україні»  доцент кафедри Глушко К.Т. проконсультувала  40 дітей. Батьки та діти отримали інформацію з медико-соціальних питань, з питань догляду за дітьми із spina bifida, зокрема, щодо проведення чистої переривчастої катетеризації  та очистки кишківника, що є важливим аспектом збереження нирок у дітей із нейрогенним сечовим міхуром.   

Доцент  Глушко К.Т. надає дистанційну консультаційну допомогу в рамках Програми мультидисциплінарної онлайн підтримки дітей із spina bifida в Україні  (2023 рік)

Професор Павлишин Г.А. оглядає дітей відділення патології  новонароджених (2022 рік)

Доц. Горішна І.Л. здійснює огляд пацієнтів дитячого інфекційного відділення (2022 рік)

Протягом останній кількох років в клінічну роботу лікарні було впроваджено застосування нейрофізіологічних методів діагностики уражень нервової системи у новонароджених  (електроенцефалографії, викликані зорові та слухові потенціали, УЗД судин головного мозку), застосування препаратів метаболічної, антигіпоксантної дії в комплексному лікуванні новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням нервової системи,  було обґрунтовано та застосовано модифіковані схеми діагностики та лікування новонароджених з порушенням адаптації та з клінічними проявами перинатальної інфекційної патології.

Доц. Фурдела В.Б. надає допомогу у  рамках навчального проєкту для батьків та дітей "Школа цукрового діабету" (2022 рік) 

Проф. Павлишин Г.А. представляє інформацію лікарям ТОДЛ (2019 рік)

Проф. Павлишин Г.А. доповідає на семiнарі з пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв-наонатологів Тернопільської  областi (2018 рік)

Найбільш вагомими досягненнями кафедри, що були впроваджені у лікувально-діагностичний процес клініки стали модифіковані схеми діагностики та лікування новонароджених з порушенням адаптації та з клінічними проявами перинатальної інфекційної патології, спрямовані на корекцію порушень ланок метаболічного гомеостазу та імунологічного дисбалансу (проф. Павлишин Г.А.). Патогенетично обгрунтована, розроблена і апробована у клініці диференційована терапія сальмонельозу (доц. Горішна І.Л.), гельмінтних інфекцій у дітей (доц. Глушко К.Т.) із застосуванням ентеросорбенту. Досліджено механiзми формування діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей при цукровому діабеті, удосконалено методи діагностики діабетичної кардіоміопатії (доц. Фурдела В.Б.). Впроваджено алгоритм діагностики порушення адаптації серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку на поліклінічному етапі (доц. Лучишин Н.Ю.). Запропоновано схему моніторингу ефективності проведеної терапії у пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом за трьома напрямками: оцінки фукнкціонального статусу, активності ревматичного процесу та якості життя. В практичну діяльність ревматологічного відділення лікарні впровадили застосування опитувальника CHQ для діагностики якості життя дітей, здійснили переклад,  валідацію і вперше впровадили  в практичну діяльність дитячих ревматологів опитувальника CHAQ для визначення функціональних порушень у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Їх застосування дозволило здійснити ранню діагностику функціональних порушень при ревматологічній патології у дітей та моніторинг ефективності їх лікування  (доц. Ковальчук Т.А.). 

У майбутньому колектив кафедри має на меті продовжувати тісну співпрацю з лікарями клінічних закладів охорони здоров’я області та започаткувати співробітництво із закордонними клініками. 

Проф. Павлишин Г.А. здійснює огляд новонародженої дитини час клінічного обходу у відділенні для новонароджених  (2014 рік) 

З метою удосконалення своїх професійних вмінь представники кафедри пройшли стажування у клініках за кордоном.

Доцент Сарапук І.М. під час стажування у відділенні  еанімації новонароджених Вроцлавського медичного університету (2017 р.)

Доцент Лучишин Н.Ю. під час стажування у гематологічній клініці при Вроцлавському медичному університеті (2017 рік)

Доцент Фурдела В.Б. під час стажування у відділенні медичної генетики Вроцлавського медичного університету (2016 рік)

Доцент Слива В.В. під час стажування у пульмонологічному відділенні Вроцлавського медичного університету (2016 рік)

Доцент Ковальчук Т.А. на стажуванні у педіатричному відділенні дитячої лікарні за програмою Erasmus+(Сантьяго-де-Компостела  Іспанія (2014 рік)

Науковці кафедри випускають методичні рекомендації, інформаційні листи про нововведення в сфері охорони здоров’я, які впроваджуються у практичну педіатрію . Серед них: