Лікувальна робота

Клінічною базою кафедри педіатрії № 2 є відділення для новонароджених, відділення інтенсивної терапії новонароджених, анестезіолого-реанімаційне, перше та друге педіатричні, діагностично-боксоване, пульмонологічне, онкогематологічне відділення КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня" ТОР, дитяче інфекційне відділення КНП "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня", КНП "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина», відділення новонароджених пологового будинку КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2».

КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня " ТОР (2022 рік)

В період карантину викладачі кафедри дотримуючись графіку навчального процесу, продовжують заняття у дистанційній формі.

Викладачі кафедри, володіючи атестаційними категоріями по педіатрії та пройшовши курси спеціалізації з різних галузей педіатричної науки, надають кваліфіковану різнопрофільну лікувально-консультативну допомогу дітям області та міста у відділеннях обласної дитячої лікарні, під час планових виїздів лікарів-спеціалістів в районні та сільські дільничні лікарні.

Професор Павлишин Г.А. оглядає дітей відділення патології новонароджених (2022 рік)

Доц. Горішна І.Л. здійснює огляд пацієнтів дитячого інфекційного відділення (2022 рік)

Протягом останній кількох років в клінічну роботу лікарні було впроваджено застосування нейрофізіологічних методів діагностики уражень нервової системи у новонароджених (електроенцефалографії, викликані зорові та слухові потенціали, УЗД судин головного мозку), застосування препаратів метаболічної, антигіпоксантної дії в комплексному лікуванні новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням нервової системи, було обґрунтовано та застосовано модифіковані схеми діагностики та лікування новонароджених з порушенням адаптації та з клінічними проявами перинатальної інфекційної патології.

Доц. Фурдела В.Б. надає допомогу у рамках навчального проєкту для батьків та дітей "Школа цукрового діабету" (2022 рік)

Викладачі кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу у відділеннях обласної дитячої лікарні: у дитячому відділенні для новонароджених (проф. Павлишин Г.А., доц. Сарапук І.М.), ІІ педіатричному відділенні (доц. Фурдела В.Б., асистент Козак К.В., Глушко К.Т.), інфекційно-боксованому (доц. Галіяш Н.Б.), І педіатричному (доц. Ковальчук Т.А.), онкогематологічному (доц. Лучишин Н.Ю.), пульмонологічному (доц. Слива В.В.) інфекційному відділенні Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні (доц. Горішна І.Л.), новонародженим у перинатальному центрі "Мати і дитина" та пологовому будинку № 2 (проф. Павлишин Г.А., доц. Сарапук І.М.).

Викладачі проводять клiнiчнi конференцiї, організовують навчальні семiнари пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи діагностики, лiкування та профiлактики дитячих захворювань.

Проф. Павлишин Г.А. представляє інформацію лікарям ТОДЛ (2019 рік)

Проф. Павлишин Г.А. доповідає на семiнарі з пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв-наонатологів Тернопільської областi (2018 рік)

Найбільш вагомими досягненнями кафедри, що були впроваджені у лікувально-діагностичний процес клініки стали модифіковані схеми діагностики та лікування новонароджених з порушенням адаптації та з клінічними проявами перинатальної інфекційної патології, спрямовані на корекцію порушень ланок метаболічного гомеостазу та імунологічного дисбалансу (проф. Павлишин Г.А.). Патогенетично обгрунтована, розроблена і апробована у клініці диференційована терапія сальмонельозу (доц. Горішна І.Л.), гельмінтних інфекцій у дітей (асист. Глушко К.Т.) із застосуванням ентеросорбенту. Досліджено механiзми формування діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей при цукровому діабеті, удосконалено методи діагностики діабетичної кардіоміопатії (доц. Фурдела В.Б.). Впроваджено алгоритм діагностики порушення адаптації серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку на поліклінічному етапі (доц. Лучишин Н.Ю.). Запропоновано схему моніторингу ефективності проведеної терапії у пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом за трьома напрямками: оцінки фукнкціонального статусу, активності ревматичного процесу та якості життя. В практичну діяльність ревматологічного відділення лікарні впровадили застосування опитувальника CHQ для діагностики якості життя дітей, здійснили переклад, валідацію і вперше впровадили в практичну діяльність дитячих ревматологів опитувальника CHAQ для визначення функціональних порушень у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом. Їх застосування дозволило здійснити ранню діагностику функціональних порушень при ревматологічній патології у дітей та моніторинг ефективності їх лікування (доц. Ковальчук Т.А.).

У майбутньому колектив кафедри має на меті продовжувати тісну співпрацю з лікарями клінічних закладів охорони здоров’я області та започаткувати співробітництво із закордонними клініками.

Проф. Павлишин Г.А. здійснює огляд новонародженої дитини час клінічного обходу у відділенні для новонароджених (2014 рік)

З метою удосконалення своїх професійних вмінь представники кафедри пройшли стажування у клініках за кордоном.

Доцент Сарапук І.М. під час стажування у відділенні еанімації новонароджених Вроцлавського медичного університету (2017 р.)

Доцент Лучишин Н.Ю. під час стажування у гематологічній клініці при Вроцлавському медичному університеті (2017 рік)

Доцент Фурдела В.Б. під час стажування у відділенні медичної генетики Вроцлавського медичного університету (2016 рік)

Доцент Слива В.В. під час стажування у пульмонологічному відділенні Вроцлавського медичного університету (2016 рік)

Доцент Ковальчук Т.А. на стажуванні у педіатричному відділенні дитячої лікарні за програмою Erasmus+(Сантьяго-де-Компостела Іспанія (2014 рік)

Науковці кафедри випускають методичні рекомендації, інформаційні листи про нововведення в сфері охорони здоров’я, які впроваджуються у практичну педіатрію . Серед них:

  1. Похідний твір «Україномовна адаптована версія опитувальника «Childhood Health assessment Questionnaire (CHAQ)»/ Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А. // Свідоцтво про авторське право № 41734 на твір. – дата реєстрації 11.01.2012.

  2. Науковий твір «Алгоритм моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку» / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А. // Свідоцтво авторського права на твір № 44227. – дата реєстрації 11.06.2012.

  3. Методологія дослідження якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 36 с.

  4. Ведення моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 40 с.

  5. Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 36 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

  6. Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології у дітей : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 37 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

  7. Спосіб оцінки активності запального процесу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 95 – 2013 / О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.