Монографії, видані викладачами кафедри :

1. Сміян І.С. Діабетична кардіоміопатія у дітей: монографія / І.С. Сміян, В.Б. Фурдела. - Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. - 240 c.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  1. Патент 103621 Україна. Спосіб прогнозування ризику розвитку хронічної ревматичної хвороби серця у дітей / Гаріян Т. В., Ковальчук Т. А., Боярчук О.Р. - Бюл. № 24, 25.12.2015.
  2. Патент 74073 Україна. Спосіб лікування гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку / Сміян О. І., Слива В.В. - Бюл. № 19, 10.10.2012.
  3. Патент 62895 Україна. Спосіб корекції енергодефіциту у новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням нервової системи / Павлишин Г.А., Сковронська А.О. - Бюл. №18, 26.09.2011.
  4. Патент 39484 Україна. Пристрій для профілактики дефіциту кальцію в організмі дитини / Лучишин Н.Ю., Федорців О.Є. - Бюл. №4, 25.02.2009 р.
  5. Патент 51607 Україна. Спосіб лікування новонароджених з проявами перинатальних інфекцій/ Павлишин Г.А. – Бюл. № 3, 5.03.2005.
  6. Патент 10394 Україна. Спосіб морфометричної діагностики фетоплацентарної недостатності. / Павлишин Г.А., Гнатюк М.С. - Бюл. №11, 15.11.2005.
  7. Патент 5607 Україна. Спосіб лікування новонароджених з проявами перинатальних інфекцій / Павлишин Г.А. - Бюл. №3, 15.13.2005.