Монографії, видані викладачами кафедри :

1. Сміян І.С. Діабетична кардіоміопатія у дітей: монографія / [І.С. Сміян, В.Б. Фурдела]. - 2007. - Львів: КІНПАТРІ ЛТД. - 240 c.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 1. Патент 141236 Україна. Спосіб корекції метаболічного синдрому / Г.А. Павлишин, А-М.А. Шульгай, А.В. Павлишин - Бюл. № 6, 25.03.2020.

 2. Патент 141209 Україна. Спосіб оптимізації корекції метаболічного синдрому у дітей / Г.А. Павлишин, А-М.А. Шульгай, А.В. Павлишин - Бюл. № 6, 25.03.2020; .

 3. Патент 133234 Україна. Спосіб корекції метаболічного синдрому у дітей / А-М. Шульгай, Г. Павлишин - Бюл. № 6, 25.03.2019.

 4. Патент 104078 Україна. Спосіб раннього виявлення та прогнозу патологій щитоподібної залози та яєчників людини на підставі мікроелементного складу / Г.І. Фальфушинська, О.Б. Столяр, А.Г. Шульгай, О.Й. Осадчук, Л.Л. Гнатишина, А.-М.А. Шульгай. - Бюл. № 1, 12.01.2016.

 5. Патент 69330 Україна. Спосіб визначення асиметрії судинного русла / А.Г. Шульгай, М.О. Левків, А.-М.А. Шульгай. - Бюл. № 8, 25.04.2012.

 6. Патент 103621 Україна. Спосіб прогнозування ризику розвитку хронічної ревматичної хвороби серця у дітей / Т. В. Гаріян, Т. А. Ковальчук, О.Р. Боярчук - Бюл. № 24, 25.12.2015.

 7. Патент 74073 Україна. Спосіб лікування гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку / О. І. Сміян, В.В. Слива - Бюл. № 19, 10.10.2012.

 8. Патент 62895 Україна. Спосіб корекції енергодефіциту у новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням нервової системи / Г.А. Павлишин, А.О. Сковронська - Бюл. №18, 26.09.2011.

 9. Патент 39484 Україна. Пристрій для профілактики дефіциту кальцію в організмі дитини / Н.Ю. Лучишин, О.Є. Федорців - Бюл. №4, 25.02.2009 р.

 10. Патент 51607 Україна. Спосіб лікування новонароджених з проявами перинатальних інфекцій / Г.А. Павлишин – Бюл. № 3, 5.03.2005.

 11. Патент 10394 Україна. Спосіб морфометричної діагностики фетоплацентарної недостатності / Г.А.Павлишин, М.С. Гнатюк - Бюл. №11, 15.11.2005.

 12. Патент 5607 Україна. Спосіб лікування новонароджених з проявами перинатальних інфекцій / Г.А. Павлишин - Бюл. №3, 15.13.2005.