Монографії, патенти, інформаційні листи, методичні рекомендації

Монографії, видані викладачами кафедри кафедри педіатрії №2

1. Діабетична кардіоміопатія у дітей: монографія / І.С. Сміян, В.Б. Фурдела. - Л.: КІНПАТРІ ЛТД, 2007.- 240 c.

Патенти, отримані викладачами кафедри педіатрії №2

1. Павлишин Г.А. Спосіб лікування новонароджених з проявами перинатальних інфекцій - Деклараційний патент на корисну модель 5607 Україна, МПК А61К 31/00, А61К 38/00. – № u 2004 0705928 ; заявл. 19.07.2004; опубл. 15.03.2005. – Бюл. № 3.

2. Павлишин Г.А., Гнатюк М.С. Спосіб морфометричної діагностики фетоплацентарної недостатності. - Деклараційний патент на корисну модель 10394 Україна, МПК А61В 10/02. – № u 2005 03796 ; заявл. 21.04.2005 ; опубл. 15.11.2005. – Бюл. №11.

3. Павлишин Г.А., Сковронська А.О. Спосіб корекції енергодефіциту у новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням нервової системи. - Патент на корисну модель № 62895, зареєстровано 26.09.2011.

4. Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А. Похідний твір «Україномовна адаптована версія опитувальника «Childhood Health assessment Questionnaire (CHAQ)» // Свідоцтво про авторське право № 41734 на твір. – дата реєстрації 11.01.2012.

5. Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А. Науковий твір «Алгоритм моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку» // Свідоцтво авторського права на твір № 44227. – дата реєстрації 11.06.2012.

4. Сміян І.С. Застосування ентеросорбенту «Силард П» у комплексному лікуванні дітей, хворих на сальмонельоз: ін- форм. лист № 120 / І.С. Сміян, І.Л. Горішна, Л.І. Алексеєнко. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України. – 2001. – 2 с

2. Сміян І.С. Використання відеїну-3 та гліцерофосфату кальцію у комплексному лікуванні та профілактиці діабетичної остеопатії у дітей: інформ. лист № 28 / І.С. Сміян, І.Є. Сахарова. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2002. – 2 с.

3. Пат. 39484 UA, МПК A 61 N 2/08, A 61 N 2/12, A 61 N 5/01 Пристрій для профілактики дефіциту кальцію в організмі дитини: 25.02.2009, бюл. № 4 / Лучишин Н.Ю.; Федорців О.Є.; заявник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. - № u200812342 ; заявл. 20.10.2008 ; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4, 2009 р.

Інформаційні листи, видані викладачами кафедри педіатрії №2

1. Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 36 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

2. Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології у дітей : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 37 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

3. Спосіб оцінки активності запального процесу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 95 – 2013 / О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

Методичні рекомендації, видані викладачами кафедри педіатрії №2

1. Методологія дослідження якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 36 с.

2. Ведення моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 40 с.