Навчальна робота

На нашій кафедрі студенти факультету іноземних студентів оволодівають знаннями з наступних дисциплін:

спеціальність "Медицина", ІІ курс - "Загальний догляд за хворими"

спеціальність "Медицина", ІІІ курс - "Сестринська практика", "Пропедевтика педіатрії"

спеціальність "Лікувальна справа", IV курс - "Педіатрія"

спеціальність "Лікувальна справа", V курс - "Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби", "Медична генетика"

спеціальність "Лікувальна справа", IV курс - "Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби"

спеціальність "Стоматологія", VI курс - "Педіатрія"

медсестри-бакалаври International Nursing School,

спеціальність "Медсестринство", ІІ, ІІІ роки навчання - "Медсестринський догляд в педіатрії", "Громадське здоров'я та медсестринство", "Сімейна медицина".


Навчання на кафедрі здiйснюється англійською та російською мовами згiдно з програмами навчальних дисциплін, затвердженими Центральним методичним кабiнетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

Щосеместрово викладачі кафедри оновлюють методичне забезпечення навчального процесу (навчальні програми, матеріали для підготовки до практичних занять та лекцій, презентації лекцій, методичні розробки для студентів, перелік практичних навичок та алгоритми їх виконання, розклади практичних занять, лекцій та відробок пропущених занять) відповідно до навчального плану і розміщують їх у системі дистанційної освіти "MOODLE" для використання студентами нашого університету.

Під час практичної частини заняття студенти працюють біля ліжка хворої дитини: записують результати об'єктивного обстеження, обгрунтовують попередній діагноз, розписують плани додаткових методів дослідження та лікування.

Проф. Павлишин Г.А. проводить заняття у відділенні для новонароджених
Практична частина заняття у гастроентерологічному відділенні

Велика увага приділяється відпрацюванню студентами практичних навичок по догляду та обстеженню дітей на ляльках-манекенах.

Відпрацювання практичної навички

На кожному практичному занятті студенти старших курсів опрацьовують педіатричні питання з бази тестових завдань ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-2".

Робота над тестовими завданнями

Студенти мають можливість працювати у навчально-наукових гуртках за різними педіатричними спеціалізаціями, готують наукові доповіді і представляють їх на конференціях конгресах України та за кордоном.