Інститут кураторів

У системі освіти та виховання студентської молоді інститут кураторів завжди виконував важливу функцію і на теперішній час актуальність його постійно зростає.

Куратор виступає у якості посередника між адміністрацією факультету та університету і студентською групою, між навчальним закладом та родиною студента, між педагогічним колективом та студентом.

Його завданням є ознайомлення студента з організацією навчального процесу, з традиціями факультету і університету в цілому, проведення діагностичних заходів на виявлення тих або інших труднощів, з якими можуть стикатися студенти, надавати допомогу у їх вирішенні, створювати умови (проводить тренінги, семінари, ігри, інтерв'ю) для формування сприятливого мікроклімату в студентській групі.

Уся діяльність куратора зорієнтована на підтримку та підвищення мотивації студентів на отримання професійної підготовки, зацікавленості та активної участі у навчальному процесі.

Викладачі кафедри виконують не лише навчальну роботу, але й здійснюють виховну роботу, формують у студентів їх ціннісні орієнтири, сумлінне ставлення до навчання та праці, сприяють подальшій професійній орієнтації, проводять постійну індивідуальну роботу зі студентами.

У 2018-2019 навчальному році кураторськими групами є групи V курсу факультету іноземних студентів:

534 група - доц. Ковальчук Т.А.

535 група - доц. Галіяш Н.Б.

536 група - доц. Лучишин Н.Ю.

537 група - доц. Никитюк С.О.

538 група - доц. Горішна І.Л.

539 група - асист. Сарапук І.М.

541 група - асист. Слива В.В.

Згідно розподілу студентських груп проводять виховну роботу.

Проводять бесіди:

“Етика і деонтологія в роботі лікаря”

“Уважне і доброзичливе відношення в колективі студентів”

“Тернопіль - місто Вашої молодості”

Викладачі-куратори допомагають у підготовці студентських наукових робіт для участі в студентських конференціях

Систематично під час проведення навчального процесу проводять роз'яснювальну роботу щодо дисципліни, охайності, стану здоров'я студентів-іноземців.

До всесвітнього дня боротьби з поліоміелітом проводять мітинги з вакцинації.

Проводять дискусію в групах на тему "Система цінностей Української Хартії вільної людини"

Заохочують студентів до активної участі в заходах університету.

Щороку доцент кафедри Никитюк С.О. разом з колегами і студентами кураторських груп проводять акцію "Мама мене захистила", спрямовану на поширення інформації про вакцинацію, в тому числі проти поліомієліту в рамках Міжнародного тижня вакцинації, що проходить під егідою ВООЗ