Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку медичної науки, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основні форми наукової діяльності професорсько- викладацького складу кафедри:

 • виконання науково-дослідної роботи ;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування в медичних та навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • наукове співробітництво із медичними установами у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора медичних наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи.

-

 • Ковальчук Т.А. «Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку».
 • Сарапук І.М. «Апоптична активність та ендотелій-залежні фактори у визначенні прогностичного виходу негоспітальних пневмоній у дітейраннього віку».
 • Козак К.В. «Удосконалення методів ранньої діагностики метаболічного синдрому у дітей з надлишковою вагою тіла та ожирінням».
 • Сковронська А.О. «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції метаболічних порушень при ураженнях нервової системи у новонароджених різного гестаційного віку»
 • Слободян О.І. «Клініко-патогенетичне обґрунтування ранньої діагностики кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей і підлітків».

Студенти активно залучаються до роботи у науковому гуртку кафедри. Щорічно гуртківці успішно беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця.