Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку медичної науки, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основні форми наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри:

 • виконання науково-дослідної роботи ;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування в медичних та навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • наукове співробітництво із медичними установами у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора медичних наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи.

В рамках науково-дослідних робіт, що виконувались на базі кафедри, були науково обгрунтовані ряд прогресивних питань педіатрії, зокрема:

 • оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку (Ковальчук Т.А.),
 • визначення прогностичного виходу негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку на основі вивчення апоптичної активності та ендотелій-залежних факторів (Сарапук І.М.),
 • обґрунтовано корекцію метаболічних порушень при ураженнях нервової системи у новонароджених різного гестаційного віку (Сковронська А.О.)
 • обґрунтовано ранню діагностику кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей і підлітків (Слободян О.І.)
 • удосконалено методи ранньої діагностики метаболічного синдрому у дітей з надлишковою вагою тіла та ожирінням (Козак К.В. ).

Щорічно викладачі кафедри організовують та приймають участь у науково-практичних конференціях, які відбуваються у стінах нашого ВУЗу та інших навчальних закладах України та зарубіжжя.

Під час конференції "Медико-соціальні проблеми дитячого віку" (2012 р.)

Участь доцента Никитюк С.О. та доцента Галіяш Н.Б. у Національній конференції з глобальної ерадикації поліомієліту за підтримки ВООЗ (м. Київ, 2016 р.)

Проф. Павлишин Г.А. під час науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (м. Тернопіль, 2015 р.)

Участь доц. Фурдели В.Б. у 57 щорічному конгресі європейської асоціації дитячих ендокринологів «The 57th Annual ESPE Meeting» (Афіни, Греція, 2018 р.)

Доповідь асист. Сливи В.В. на зустрічі Європейської академії алергології та клінічної імунології (м. Лондон, 2017 р.)

Проф. Павлишин Г.А. та асист. Сарапук І.М. брали участь у міжнародній конференції з клінічної неонатології (м. Турин, 2016 р.)

Участь у міжнародній конференції, присвяченій вивченню поширеності бронхіальної астми та інших алергопатологій серед дитячого населення Польщі, України та Білорусі ( м. Краків, 2011 р.)

За сприянням кафедри педіатрії №2 26 травня 2017 року підписана угода між Жешувським університетом та ТДМУ про співпрацю в напрямках педіатрії, неонатології, дитячої ендокринології

Ректор Жешувського університету (Польща) проф. Сільвестр Чопек, декан медичного факультету Жешувського університету проф. Артур Мазур на зустрічі з ректором ТДМУ проф. Михайлом Кордою (2017 р.)

Студенти також активно залучаються до роботи у науковому гуртку кафедри. Щорічно гуртківці беруть участь у міжнародних конгресах студентів і молодих вчених, де посідають призові місця.