Історія кафедри

Член-кор. НАНУ, д-р мед.наук, поф. Сміян Іван Семенович

Кафедра педiатрiї №2 створена 1 червня 2009 року шляхом реорганiзацiї однієї з провідних кафедр педіатрії, очолюваній впродовж 33 років видатним вченим, член-кореспондентом НАМН України, академіком Академії вищої школи, доктором медичних наук, професором Іваном Семеновичем Смiяном.

Специфікою роботи співробітників кафедри є продовження наукових традицій, започаткованих і втілених в життя Іваном Семеновичем Смiяном - метром педіатрії, висококваліфікованим педіатром, одним з провідних вчених у галузі дитячої гастроентерології, нефрології та курортології. Його дослідження охоплюють широке коло проблем: розробка питань етіології, патогенезу, клініки і лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, сечової систем, гіпотрофії, патології періоду новонародженості; визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів; стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей.

Іван Семенович – автор понад 600 наукових праць, у тому числі 72 монографій, підручників, навчальних посібників, брошур, лекцій, а також 14 літературно-художніх творів – спогадів і роздумів, де наче через мікроскоп дивиться на свій непростий шлях, своє життя. Під його керівництвом захищено понад 40 кандидатських та 4 докторські дисертації, що стало значним внеском в педіатричну науку. Іван Семенович Сміян – член-кореспондент Академії медичних наук України (з 1994 р.) за спеціальністю «Педіатрія», академік Академії вищої школи (1994 р.), доктор медичних наук (з 1968 р.), професор (з 1974 р.), Заслужений працівник вищої школи України (1986 р.), відмінник охорони здоров’я (1978 р.), завідувач кафедри педіатрії (1970-2003 рр.), ректор Тернопільського державного медичного університету (1981-1997 рр.), радник ректора (2004-2005 рр.).

Іван Семенович - голова обласної асоціації товариства педіатрів, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, занесений в книгу видатних людей XX сторіччя (Кембридж, 1998), член редакційної колегії журналів «Педіатрія, акушерство і гінекологія», «Перінатологія та педіатрія», «Современная педиатрия», «Інфекційні хвороби», «Вісник наукових досліджень», «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології».

З часу створення кафедру очолює доктор медичних наук, професор Павлишин Галина Андріївна.

Завідувач кафедри педіатрії №2 Павлишин Галина Андріївна (2009 р.)

Під її керівництвом колектив кафедри здійснює навчальну-виховну роботу серед студентів факультету іноземних студентів нашого університету, виконує наукову та лікувальну роботу на базі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Практичне заняття проводить проф. Павлишин Г.А. (2010 р.)
Практичне заняття проводить доц. Ковальчук Т.А. (2010 р.)
Практичне заняття з медичної генетики проводить доц. Фурдела В.Б. (2010 р.)

Викладачі кафедри, володіючи атестаційними категоріями по педіатрії та, пройшовши курси спеціалізації з різних галузей педіатричної науки, надають кваліфіковану різнопрофільну лікувально-консультативну допомогу дітям міста та області у відділеннях обласної дитячої лікарні, дитячому інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, у перинатальному центрі «Мати і дитина», відділенні новонароджених Тернопільського пологового будинку № 2, під час планових виїздів лікарів-спеціалістів в районні та сільські дільничні лікарні.

Огляд новонародженого у відділенні ТОДКЛ проф. Павлишин Г.А. (2011 р.)
Огляд дитини у відділенні ТОДКЛ доц. Никитюк С.О. (2011 р.)

Працівники кафедри організовують та беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів, проходять стажування у закордонних клініках.

Професор Павлишин Г.А. на конференції у м.Зальцбург (Австрія) (2012 р.)
Асистент Слива В.В. на стажуванні у клініці м. Вроцлав (Польща) (2013 р.)
Доцент Ковальчук Т.А. на стажуванні у клініці м. Вроцлав (Польща) (2013 р.)

Усі викладачі вільно володіють англійською та російською мовами, мають сертифікати з мовної освіти володіння англійською мовою на рівні В2.