Кафедра педiатрiї №2 створена 1 червня 2009 року шляхом реорганiзацiї однієї з провідних кафедр педіатрії, очолюваній впродовж 33 років видатним вченим, член-кореспондентом НАМН України, академіком Академії вищої школи, доктором медичних наук, професором Іваном Семеновичем Смiяном.

Специфікою роботи співробітників кафедри є продовження наукових традицій, започаткованих і втілених в життя Іваном Семеновичем Смiяном - метром педіатрії, висококваліфікованим педіатром, одним з провідних вчених у галузі дитячої гастроентерології, нефрології та курортології. Його дослідження охоплюють широке коло проблем: розробка питань етіології, патогенезу, клініки і лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, сечової систем, гіпотрофії, патології періоду новонародженості; визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів; стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей.

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д-р мед.наук, проф. Сміян Іван Семенович

Іван Семенович – автор понад 600 наукових праць, у тому числі 72 монографій, підручників, навчальних посібників, брошур, лекцій, а також 14 літературно-художніх творів – спогадів і роздумів, де наче через мікроскоп дивиться на свій непростий шлях, своє життя. Під його керівництвом захищено понад 40 кандидатських та 4 докторські дисертації, що стало значним внеском в педіатричну науку. Іван Семенович Сміян – член-кореспондент Академії медичних наук України (з 1994 р.) за спеціальністю «Педіатрія», академік Академії вищої школи (1994 р.), доктор медичних наук (з 1968 р.), професор (з 1974 р.), Заслужений працівник вищої школи України (1986 р.), відмінник охорони здоров’я (1978 р.), завідувач кафедри педіатрії (1970-2003 рр.), ректор Тернопільського державного медичного університету (1981-1997 рр.), радник ректора (2004-2005 рр.).

Іван Семенович - голова обласної асоціації товариства педіатрів, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, занесений в книгу видатних людей XX сторіччя (Кембридж, 1998), член редакційної колегії журналів «Педіатрія, акушерство і гінекологія», «Перінатологія та педіатрія», «Современная педиатрия», «Інфекційні хвороби», «Вісник наукових досліджень», «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології».

Пріоритетними напрямками досліджень Івана Семеновича стали:

  • вивчення етіології, патогенезу, клініки та лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, гастродуоденальної систем, нирок і сечових шляхів, гіпотрофії, патології періоду новонародженості.

  • визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів;

  • визначення стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей.

Він уперше науково обґрунтував і розробив методи лікування дітей на питних курортах колишнього CPCP.

Ім'я вченого занесено до книги «2000 найвидатніших людей століття» Інтернаціонального біографічного центру в Кембриджі (Велика Британія, 1997).

У січні 2009 року 80-річчя Івана Семеновича Сміяна в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відзначили проведенням Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педіатрія сьогодення і майбутнього».

До 80-річчя академіка Сумська обласна наукова медична бібліотека видала бібліографічний покажчик літератури «Академік Іван Семенович Сміян» (2009).

Творчий доробок Івана Семеновича Сміяна - книги-спогади (2010-2020 роки)

З часу створення кафедру очолює Павлишин Галина Андріївна - доктор медичних наук, професор, Голова Тернопільського обласного осередку «Асоціація неонатологів України». Галина Андріївна - автор і співавтор понад 340 наукових та навчально-методичних публікацій, 2 методичних рекомендацій для студентів та лікарів, 6 патентів на винахід. Під її науковим керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, 1 дисертацію доктора філософії.

Д-р мед. наук, професор Павлишин Галина Андріївна (2009 рік)

Під керівництвом проф. Павлишин Галини Андріївни колектив кафедри здійснює навчальну, виховну роботу серед студентів факультету іноземних студентів нашого університету, виконує наукову та лікувальну роботу на базі КНП "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня" ТОР.

Проф. Павлишин Г.А. проводить практичне заняття для студентів 5 курсу (2010 рік)

Доц. Ковальчук Т.А. проводить семінарську частину практичного заняття (2010 рік)

Доц. Фурдела В.Б. проводить практичне заняття з медичної генетики (2010 рік)

Доц. Никитюк С.О. готує лекцію для студентів 3 курсу факультету іноземних студентів (2013 рік)

Викладачі кафедри, володіючи атестаційними категоріями по педіатрії та пройшовши курси спеціалізації з різних галузей педіатричної науки, надають кваліфіковану різнопрофільну лікувально-консультативну допомогу дітям міста та області у відділеннях обласної дитячої лікарні, дитячому інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, у перинатальному центрі «Мати і дитина», відділенні новонароджених Тернопільського пологового будинку № 2, під час планових виїздів лікарів-спеціалістів в районні та сільські дільничні лікарні.

Проф. Павлишин Г.А. оглядає дитину у відділенні для новонароджених ТОДКЛ (2011 рік)

Доц. Никитюк С.О. курує пацієнта інфекційно-боксованого відділення ТОДКЛ (2011 рік)

Працівники кафедри організовують та беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів, проходять стажування у закордонних клініках.

Проф. Павлишин Г.А. бере участь у конференції у м. Зальцбург, Австрія (2012 рік)

Доц. Слива В.В. проходить стажування у клініці м. Вроцлав, Польща (2013 рік)

Доц. Ковальчук Т.А. проходить стажування у м. Вроцлав, Польща (2013 рік)

Усі викладачі вільно володіють англійською та російською мовами, мають сертифікати з мовної освіти володіння англійською мовою на рівні В2.

Під час зустрічі проф. Івана Семеновича Сміяна з колективами кафедр педіатрії, більшість викладачів яких є його учнями і послідовниками (2018 рік)