Науково-дослідні роботи кафедри

У даний час професорсько-викладацький склад кафедри педіатрії №2 проводить науково-дослідну роботу за темами :

1. «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» в рамках міжкафедральної університетської науково-дослідної роботи

2. «Виявлення інфікування респіраторно-синцитіальним вірусом як причини інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей віком до 1 року в країнах Центральної та Східної Європи» в рамках міжнародного епідеміологічного дослідження.