Науково-дослідні роботи кафедри

У даний час професорсько-викладацький склад кафедри педіатрії №2 проводить науково-дослідну роботу за темами :

1. «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» в рамках міжкафедральної університетської науково-дослідної роботи

2. «Виявлення інфікування респіраторно-синцитіальним вірусом як причини інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей віком до 1 року в країнах Центральної та Східної Європи» в рамках міжнародного епідеміологічного дослідження.

За результатами НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» обґрунтувано комплекс заходів діагностично-лікувальної допомоги новонародженим з порушенням адаптації та перинатальною інфекційною патологією; виділено незалежні предиктори формування несприятливого наслідку перинатальної інфекційної патології у новонароджених; створено клініко-прогностичної моделі ранньої діагностики та попередження розвитку перинатальної інфекційної патології в ранньому неонатальному періоді, встановлено клініко-діагностичні критерії порушень нервової системи у новонароджених в ранньому неонатальному періоді за допомогою нейрофункціональних методів дослідження з наступною корекцією та визначення ймовірного прогнозу; сформувано диференційовані лікувально-реабілітаційні заходи для дітей з порушенням адаптації в ранньому неонатальному періоді.

На 5-му Конгресі Європейської академії педіатричних товариств (EAPS) у м. Барселона (Іспанія) були представлені результати використання показників окисного стресу й апоптичної активності нейтрофілів для діагностики ступеня тяжкості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку.

За результатами НДР кафедри «Вивчення епідеміології первинної артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у дітей та підлітків», встановлено, що поширеність гіпертрофії міокарду лівого шлуночка серед підлітків з первинною артеріальною гіпертензією становить 7,3 % незалежно від статі. При надлишковій масі тіла або ожирінні поширеність гіпертрофії міокарду лівого шлуночка зростає вдвічі (до 15,8 %). Таким чином, надлишкову масу тіла або ожиріння можна вважати предиктором розвитку гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. Поширеність ретинопатії у хворих на артеріальну гіпертензію підлітків складає 22,7 %. Ні стать, ні надлишкова маса тіла або ожиріння на епідеміологію ретинопатії не впливають. Окрім цього були верифіковані діагностично значущі маркери метаболічного синдрому у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням. Застосування запропонованого алгоритму діагностики метаболічного синдрому сприятиме своєчасному виявленню метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням задля обґрунтованого підходу до ведення такої групи пацієнтів і запобігання розвитку асоційованих захворювань. Отримані дані були представлені на X Конгресі педіатрів України.

Впродовж 2009-2010 років кафедра брала участь у міжнародному епідеміологічному дослідженні протокол № H 09-116 RSV Survey in CEE, версія 3 від 18 серпня 2009 року) з виявлення інфікування респіраторно-синцитіальним вірусом як причини інфекцій нижніх дихальних шляхів у дітей віком до 1 року в країнах Центральної та Східної Європи. Результати НДР доповідалися на 5 науково-практичних конференціях України та Польщі, опубліковані у фахових виданнях.

Серед нових методів діагностики та лікування, що завдяки дослідницькій роботі кафедри впроваджені в клініку:

- рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку, що включає розробку та оптимізацію адекватних патогенетично обґрунтованих програм скринінгу дітей для ранньої діагностики та профілактики кардіоваскулярних порушень та ожиріння на підставі виявлених у хворих дітей змін фізичного та психосоціального здоров’я, клініко-лабораторних порушень;

- впровадження нейро-розвиткового догляду для виходжування передчасно народжених дітей, одним з елементів якого є максимальний контакт «шкіра до шкіри», що покращує соматичний статус передчасно народжених дітей, їх фізичний розвиток, запобігає розвитку нозокоміальної інфекції, сприяє виключно грудному вигодовуванню. Перспективним є вивчення патогенетичних механізмів болю та стресу у немовлят, та визначення найбільш ефективних заходів для проведення їх профілактики.

- інформованість медичної спільноти та громадськості щодо питань організації якісної паліативної допомоги дітям, новонародженим з метою гуманізації надання медичної допомоги та забезпечення покращення якості життя такої категорії пацієнтів, психологічної підтримки їх родин.