Науково-дослідні роботи кафедри:

1. 0122U000040 Вивчення антибіотикорезистентності мікрофлори у відділеннях інтенсивної терапії педіатричного профілю (2021-2024 рр., керівник проф. Павлишин Г.А. )

2. 0120U104281 Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду для новонароджених різного гестаційного віку та їх катамнестичне спостереження ( 2020-2022 рр., керівник проф. Павлишин Г.А. )

3. 0120U104283 Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей шкільного віку (2020-2022 рр., керівник проф. Марущак М.І. )

4. 0118U000361 Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря ( 2018-2022 рр., керівник проф. Сміян С.І. )