Науково-дослідні роботи кафедри:

1. 0118U000361 «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря» в рамках міжкафедральної університетської науково-дослідної роботи ( 2018-2022 рр., керівник проф. Сміян С.І.)

2. 0118U000362 «Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду для новонароджених різного гестаційного віку та їх катамнестичне спостереження» ( 2018-2022 рр., керівник проф. Павлишин Г.А.)