Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Глушко К.Т. «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей» - за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2015 р.)

 2. Козак К.В. «Клініко-параклінічна характеристика метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2014 р.).

 3. Сарапук І.М. «Клініко-патогенетичне і діагностичне значення апоптичної активності та окисного стресу при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2013 р.)

 4. Ковальчук Т.А. «Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Чернівці, 2012 р.)

 5. Слива В.В. «Дисбіотичні аспекти імунних порушень при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку та оптимізація лікувальних заходів» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2012 р.)

 6. Лучишин Н.Ю. «Особливості адаптації дітей дошкільного віку до дошкільного навчання з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик організму» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2011 р.)

 7. Галіяш Н.Б. Клініко-лабораторні критерії діагностики імунної резистентності організму здорових та хворих на пневмонію дітей різних вікових груп» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2011 р.)

 8. Павлишин Г.А. «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2007 р.)

 9. Фурдела В.Б. «Кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету у дітей та їх медикаментозна корекція» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 2006 р.).

 10. Горішна І.Л. «Клініко-лабораторні зрушення у хворих на сальмонельоз дітей та їх корекція ентеросорбентом «Силлард П» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Київ, 1999 р.)

 11. Павлишин Г.А. «Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями та вродженими пневмоніями» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (Тернопіль, 1995 р. )


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Павлишин Г.А.:

  1. Козак К.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Удосконалення методів ранньої діагностики метаболічного синдрому у дітей з надлишковою вагою тіла та ожирінням. (Тернопіль, 2014 р.)

  2. Сарапук І.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Апоптична активність та ендотелій-залежні фактори у визначенні прогностичного виходу негоспітальних пневмоній у дітейраннього віку. (Тернопіль, 2013 р.)

  3. Слободян О.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Клініко-патогенетичне обґрунтування ранньої діагностики кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей і підлітків. (Тернопіль, 2013 р.)

  4. Ковальчук Т.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку. (Чернівці, 2012).

  5. Сковронська А.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції метаболічних порушень при ураженнях нервової системи у новонароджених різного гестаційного віку. (Тернопіль, 2012 р.)