Професорсько-викладацький склад кафедри

ПАВЛИШИН ГАЛИНА АНДРІЇВНА

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Вчене звання – професор

Е-mail - pavlishin@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ФУРДЕЛА ВІКТОРІЯ БОГДАНВНА

Посада - завуч кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - furdela_v@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГОРІШНА ІВАННА ЛЮБОМИРІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - gorishna_il@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОВАЛЬЧУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - kovalchuk_tean@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГАЛІЯШ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - nhaliyash@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЛУЧИШИН НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - luchyshyn@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СЛИВА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - slivavv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

САРАПУК ІРИНА МИРОСЛАВІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - sarapukim@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОЗАК КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - kozakk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГЛУШКО КАТЕРИНА ТЕОДОЗІЇВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Вчене звання – доцент

Е-mail - glushko_kt@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КІБАР ОЛЬГА ДМИТРІВНА

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Е-mail - kibar@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ШУЛЬГАЙ АННА-МАРІЯ АРКАДІЇВНА

Посада - асистент кафедри

Науковий ступінь доктор філософії зі спеціальності педіатрія

Е-mail - shulhai_aa@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ПАНЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

Посада аспірант кафедри

Е-mail panchenko_oi@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

БОДНАРЧУК-СОХАЦЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Посада аспірант кафедри

Е-mail bodnarchuk_sokhatska@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ЛАБІВКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада аспірант кафедри

Е-mail labivka_ovol@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ЗАЙЦЕВА ТАМАРА ЮРІЇВНА

Посада – аспірант кафедри

Е-mail zajtseva_tyur@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

САТУРСЬКА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада – аспірант кафедри

Е-mail saturska_uv@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ШИДЛОВСЬКА АНТОНІНА БОГДАНІВНА

Посада лаборант кафедри

Е-mail shydlovska_ab@tdmu.edu.ua