Публікації Ковальчук Т.

1. Ковальчук Т. Особливості перебігу гострої пневмонії у дітей шкільного віку /Т. Ковальчук, І. Багрій, Н. Баран // VIII Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 10-12 травня 2004 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2004. – С. 93.

2. Ковальчук Т. Особливості перебігу ревматоїдного артриту у дітей / Т. Ковальчук // IX Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 21-22 квітня 2005 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2005. – С. 98.

3.Ковальчук Т. Вплив особливостей перебігу ревматоїдного артриту (РА) на стан мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у дітей / Т. Ковальчук // X Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 11-12 травня 2006 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2006. – С. 99.

4.Ковальчук Т. Використання метотрексату в лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА) / Т. Ковальчук // XI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 10-12 травня 2007 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2007. – С. 112.

5.Ковальчук Т. Аналіз захворюваності ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА) дітей, що знаходились на стаціонарному лікуванні в Тернопільській ОКДКЛ у 1987 та 2007 рр. / Т. Ковальчук // XIІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 21 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 87.

6.Банадига Н.В. Диференційована терапія синдрому подразненого кишечника у дітей / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.М. Рудик, Л.В. Глинчак, Т.А. Ковальчук // Проблемні питання патології у дітей та підлітків : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3-4 квітня 2008р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2008. – С. 83-84.

7.Федорців О.Є. Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА). Питання часу / О.Є. Федорців, Т.А. Ковальчук // Проблемні питання патології у дітей та підлітків : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3-4 квітня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2008. – С. 127-128.

8.Федорців О.Є. Динаміка індексу маси тіла в дітей із ювенільним ревматоїдним артритом у залежності від тривалості захворювання / О.Є. Федорців, Т.А. Ковальчук, Н.І. Балацька, В.О. Синицька, О.Б. Чубата, І.Е. Юрик // Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку : науково-практична конференція, 11-12 вересня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2008. – С. 13-15.

9.Федорців О.Є. Стан кальцій-фосфорного гомеостазу в дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / О.Є. Федорців, Т.А. Ковальчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 12-15.

10.Ковальчук Т.А. Ліжечко для найсолодших снів / Т.А. Ковальчук // Моя дитина. Перший рік життя. Гімнастика і масаж. – С. 8-9.

11.Ковальчук Т.А. Лодзь залишила неповторні спогади / Т.А. Ковальчук // Медична Академія. – 2008. - № 24(233). – С. 3.

12. Ковальчук Т.А. Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету при ювенільному ревматоїдному артриті / Т.А. Ковальчук // XIІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2009. – С. 110.

13. Ковальчук Т. стан з лімфоцитів населення в українських дітей з ювенільного ревматоїдного артриту / Т. Ковальчук // 4 - го регіону Балтійського моря Конференція медичних наук, 23-26 квітня 2009: архів медичних наук. - Варшава, 2009. - Р . 192.

14. Ковальчук Т.А. Використання індексів активності ревматоїдного артриту в практичній дитячої ревматології / Т.А. Ковальчук // Актуальні проблеми педіатрії : XIV конгрес педіатрів Росії з міжнародною участю, 15-18 лютого 2010 г.: зб. матеріалів конг. - Москва, 2010. - С. 404.

15.Павлишин Г.А. Особливості імунологічних порушень у хворих із різними серологічними варіантами ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - № 2. – С. 31-34.

16.Ковальчук Т. Взаємозв’язки окремих цитокінів із клініко-лабораторними параметрами ювенільного ревматоїдного артриту / Т. Ковальчук // XIV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2010. – С. 106.

17.Павлишин Г.А. Можливості використання індексу Lee для оцінки функціонального статусу дітей, хворих ювенільним ревматоїдним артритом / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2010. – С. 108.

18.Федорців О.Є. Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, Н.Ю. Лучишин, І.В. Кубей, М.І. Кінаш, П.В. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.С. Ревчук, Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2010. – С. 116-117.

19.Ковальчук Т.А. Особливості клініко-лабораторного поліморфізму ювенільного ревматоїдного артриту на сучасному етапі / Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, І.Е. Юрик, О.І. Грех // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2010. – С. 100-101.

20.Ковальчук Т.А. Клініко-лабораторний поліморфізм імунологічних форм ювенільного ревматоїдного артриту у дітей / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2010. - № 5 (33). – С. 152-156.

21.Павлишин Г.А. Порівняльна оцінка використання шкали Steinbrocker та опитувальника CHAQ для оцінки функціональних порушень у педіатричній ревматології / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Актуальні проблеми педіатрії : 12-й з’їзд педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р. - Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. – № 4 (440). – С. 115-116.

22.Федорців О.Є. Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, Н.Ю. Лучишин, І.В. Кубей, М.І. Кінаш, П.В. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.С. Ревчук, Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 139-142.

23.Павлишин Г.А. Рівні імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, І.Е. Юрик, І.Є. Сахарова, В.Б. Фурдела, Н.Ю. Лучишин, С.О. Никитюк, О.І. Грех // Таврический медико-биологический вестник. Актуальные вопросы детской кардиоревматологии : Х юбилейная Всеукраинская научно-практическая конференция,14-15 апреля 2011 г. - 2011. – Т. 14, № 2 (54). – С. 165.

24.Павлишин Г.А. Місце індексів DAS, DAS28, SDAI, CDAI в оцінці активності ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2011. - № 2 (36). – С. 175-177.

25.Павлишин Г.А. Роль персистуючої інфекції при перебігу гострих респіраторних захворювань у групі дітей, які часто і тривало хворіють / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б. Фурдела, С.В. Євтушенко, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.Л. Горішна, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2(8). – С. 117-119.

26.Ковальчук Т.А. Рівні окремих електролітів та загальної лужної фосфатази у сироватці крові хворих ювенільним ревматоїдним артритом / Т.А. Ковальчук // XV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 116.

27. Павлишин Г.А. Використання візуальної аналогової шкали в якості оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук // ІІ Всеросійський конгрес ревматологів Росії, 25-29 квітня 2011 г.: зб. матеріалів конг. - Ярославль, 2011 року.

28.Павлишин Г.А. Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів / Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.М. Горішний, В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах : Всеукраїнська наукова навчально-методична конференція України ІІІ-IV рівнів акредитації, 12-13 травня 2011 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2011. – С. 311-312.

29.Павлишин Г.А. Можливості оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту з використанням класифікаційних критеріїв захворювання / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, В.О. Синицька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 9 червня 2011 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2011. – С. 114.

30.Павлишин Г.А. Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій / Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.М. Горішний, В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти // збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора Ю.М. Вітебського в 2-х томах: (V випуск). – Донецьк: Норд-Пресс, 2011. – Т.2. – С. 136-140.

31. Ковальчук Т. А. Виявлення грипу, парагрипу, респіраторно - синцитіальних вірус і аденовірус в українських дітей, які страждають на астму / Т. А. Ковальчук // астму у дітей: епідеміології та профілактики : науково -практичній конференції , 8-11 вересня 2011 у. : M atherials конференції . Краків, 2011. - С. 17.

32.Павлишин Г.А. Психологічна складова здоров’я дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова, І.Л. Горішна, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк // Актуальні проблеми педіатрії : VII конгрес педіатрів України, 11-13 жовтня 2011 р. – Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – Т. 71, №.4 – С. 119.

33.Павлишин Г.А. Психометричні характеристики опитувальника CHQ з оцінки якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 3 (64). – С. 64-67.

34.Павлишин Г.А. Біохімічні маркери вторинного остеопорозу у хворих ювенільни ревматоїдним артритом / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 30-33.

35.Павлишин Г.А. Результати дворічного моніторингу ефективності та безпечності низьких доз метотрексату у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова // Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 2011. – T. 73, № 6. – С. 25-29.

36.Ковальчук Т.А. Сучасні підходи до моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2011. - № 5 (39). – С. 138-143.

37.Ковальчук Т.А. Динаміка якості життя у хворих ювенільним ревматоїдним артритом на фоні терапії метотрексатом та нестероїдними протизапальними препаратами – результати дворічного моніторингу / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. Кістково-м’язова система та вік : науково-практична конференція з міжнародною участю, 26-27 жовтня 2011р. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 83-85.

38.Павлишин Г.А. Якість життя дітей із проявами периартикулярного остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Проблеми остеології. Кістково-м’язова система та вік : науково-практична конференція з міжнародною участю, 26-27 жовтня 2011р. – 2011. – Т. 14, № 4. – С 60-62.

39.Ковальчук Т.А. Характеристика показників фізичного розвитку хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2012. – Т. 15, № 1. – С 38-41.

40.Ковальчук Т.А. Якість життя дітей з ювенільним ревматоїдним артритом та гіпокальціємією / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. Остеопороз: від дитинства до старості : науково-практична конференція з міжнародною участю, 13-14 березня 2012 р. – 2012. – Т. 15, № 1. – С 73-74.

41.Павлишин Г.А. Україномовна адаптована версія опитувальника Childhood Health Assesssmeny Questionnaire (CHAQ) / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41734 від 11.01.2012.

42.Павлишин Г.А. Вплив низьких доз метотрексату на активність ювенільного ревматоїдного артриту: результати дворічного моніторингу / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, І.Е Юрик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2012. – С. 155-156.

43. Ковальчук Т.А. Структура супутньої патології у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Т.А. Ковальчук // Дитина і суспільство: проблеми здоров'я, розвитку та харчування: IV конгрес педіатрів країн СНД, 25-26 квітня 2012 г.: зб. матеріалів конг. - Львів, 2012. - С. 159.

44. Ковальчук Т.А. Рівні лабораторних показників активної фази запалення у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на сучасному етапі / Т.А. Ковальчук // Дитина і суспільство: проблеми здоров'я, розвитку та харчування: IV конгрес педіатрів країн СНД, 25-26 квітня 2012 р: зб. матеріалів конг. - Львів, 2012. - С. 160.

45. Павлишин Г.А. Особливості фізичного розвитку дітей, хворих на туберкульоз на ювенільний ревматоїдний артрит / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, Т.А. Ковальчук [и др.] // Дитина і суспільство: проблеми здоров'я, розвитку та харчування: IV конгрес педіатрів країн СНД, 25-26 квітня 2012 р: зб. матеріалів конг. - Львів, 2012. - С. 255.

46. Поворознюк В.В. Частота дефіциту вітаміну D серед школярів деяких регіонів України / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, А.В. Тяжка [и др.] // Дитина і суспільство: проблеми здоров'я, розвитку та харчування: IV конгрес педіатрів країн СНД, 25-26 квітня 2012 г.: зб. матеріалів конг. - Львів, 2012. - С. 267.

47.Ковальчук Т. Функціональний статус опорно-рухового апарату дітей, що хворіють ювенільним ревматоїдним артритом / Т. Ковальчук // XVІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конгр. – Тернопіль, 2012. – С 95.

48.Павлишин Г.А. Алгоритм моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44227 від 11.06.2012.

49.Павлишин Г.А. Сучасні уявлення про етіопатогенез ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 7-12.

50.Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя / Г.А. Павлишин, К.В. Левандовська, Г.І. Корицький [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : VIII конгрес педіатрів України, 9-11 жовтня 2012 р. – 2012. – Т. 2, № 1. – С. 66.

51.Ковальчук Т.А. Інформативність візуальної аналогової шкали в загальній оцінці здоров’я хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Т.А. Ковальчук // Український ревматологічний журнал. Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань : Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. – 2012. - № 3 (49). – С. 93-94.

52.Ковальчук Т.А. Валідація опитувальника CHAQ в україномовній популяції хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Т.А. Ковальчук // Український ревматологічний журнал. Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань : Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. – 2012. - № 3 (49). – С. 94-95.

53.Особливості якості життя дітей, що страждають на ювенільний ревматоїдний артрит / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук [та ін.] // Український ревматологічний журнал. Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань : Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. – 2012. - № 3 (49). – С. 102.

54.Павлишин Г.А. Клінічна характеристика суглобового синдрому у дітей із ревматоїдним та реактивним артритами / Г.А Павлишин, Т.А. Ковальчук // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. – Т. 2, № 2. – С. 39-44.

55.Функціональний стан серцево-судинної системи як фактор адаптації дітей дошкільного віку / Г.А Павлишин, О.Є. Федорців, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. – Т. 2, № 3. – С. 42-46.

56.Павлишин Г.А. Результати адаптації та валідації україномовної версії опитувальника CHAQ у хворих ювенільним ревматоїдним артритом / Г.А. Павлишин, Т.А Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Перинатологія та педіатрія. – 2012. - № 3. – С. 113-116.

57.Ковальчук Т.А. Результати дослідження функціонального статусу суглобів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей за допомогою опитувальника CHAQ / Т.А. Ковальчук // Современая педиатрия. – 2012. - № 7 (47). – С. 142-145.

58.Ковальчук Т.А. Якість життя хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей в Україні, Росії, країнах Європи та Південної Америки / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 31-36.

59.Ковальчук Т.А. Алгоритм моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 67-73.

60.Ковальчук Т.А. Стан супутньої хронічної патології у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний та реактивний артрити / Т.А. Ковальчук // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. – С. 15-17.

61.Ковальчук Т.А. Якість життя дітей, що страждають на ювенільний ревматоїдний артрит, за результатами анкетування опитувальником CHQ / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2013. – № 2 (50). – С. 89-94.

62.Ковальчук Т.А. Досвід підшкірного введення препаратів імуноглобуліну у дітей із первинними імунодефіцитами / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2013. – № 3 (51). – С. 56-60

63. Павлишин Г.А. Функціональний стан опорно-рухового апарату у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей за результатами анкетування україномовної адаптованою версією опитувальника CHAQ / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, Т.В. Гария // Педіатрія. Східна Європа. - 2013. - № 2 (02). - С. 13-23.

64.Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку / Г.А. Павлишин, І.С. Сміян, В.Б. Фурдела [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : IX Конгрес педіатрів України, 8-10 жовтня 2013 р. – 2013. – Т. 4, № 1. – С. 55-56.

65. Сучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам / Г.А. Павлишин, І.Є. Сахарова, Є.Ф. Бузько [та ін.] // Кридитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18-19 квітня 2013 р. : зб. матеріалів конг. – Тернопіль, 2013. – С. 244-245.

66.Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук, Т.В. Гаріян, Н.Ю. Лучишин // Проблеми остеології. – 2013. – Т. 6, № 2. – С. 51-52.

67.Мультимедійний курс лекцій з предмету “Громадське здоров’я та громадське медсестринство” (з аудіовідеосупроводом англійською мовою) / Г.А. Павлишин, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук, В.Б. Фурдела // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47200 від 14.01.2013.

68.Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 36 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

69.Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології у дітей : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 37 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

70.Спосіб оцінки активності запального процесу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 95 – 2013 / О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.

71.Методологія дослідження якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 36 с.

72.Ведення моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 40 с.

73.Рівні сприйняття суглобового болю хворою на ювенільний ревматоїдний артрит дитиною та її батьками/ Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук, С.О. Никитюк, Т.В. Гаріян, Н.Ю. Лучишин // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : Науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. : б. матеріалів конф. – Харків, 2014. – С. 185-186.

74.Дослідження уваги у гіперактивних дошкільників / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, О.Ю. Волкова [та ін.] // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : Науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. : б. матеріалів конф. – Харків, 2014. – С. 186-187.

75.Коморбідні стани у пацієнтів з хронічною ревматичною хворобою серця / О.Р. Боярчук, І.Р. Сагаль, Т.В. Гаріян, Т.А. Ковальчук, К.С. Срога // Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря : Всеукраїнська науково-практична конференція, 27 лютого 2014 р. : зб. матеріалів конг. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – С. 56-57.

76.Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку професійних компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук [та ін.] // Досягнення і перспективи впровадження кридитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 15-16 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф., частина 2. – Тернопіль, 2014. – С. 242-243.

77.Результати епідеміологічного дослідження поширеності артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків міста Тернополя / Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – С. 97.

78.Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, В.Б. Фурдела [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : X конгрес педіатрів України, 6-8 жовтня 2014 р. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 64-65.

79.Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Медсестринская пратика” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55467 від 26.06.2014.

80.Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “NursingPractice” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55469 від 26.06.2014.

81.Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “GeneralCareofPatients” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55471 від 26.06.2014.

82.Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Общий уход за больными” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55577 від 11.07.2014.

83. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи у клінічно здорових дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, О.Е. Федорців, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук // Дитина і суспільство: проблеми здоров'я, розвитку та харчування: V І конгрес педіатрів країн СНД, 9-10 жовтня 2014 р. : Зб. матеріалів конг. - Мінськ, 2014. - С. 107.

84. Сучасні підходи до оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин [и др.] // Дитина і суспільство: проблеми здоров'я, розвитку та харчування: V І конгрес педіатрів країн СНД, 9-10 жовтня 2014 р. : Зб. матеріалів конг. - Мінськ, 2014. - С. 106-107.

85.Ковальчук Т.А. Результати спостереження підшкірного введення препаратів імуноглобуліну у дитини з хворобою Брутона в амбулаторних умовах / Т.А. Ковальчук // Здоров’я суспільства. – 2014. - № 1-2. – С. 98.

86.Ковальчук Т.А. Генетичні аспекти розвитку дисплазії сполучної тканини серця у дітей / Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 2. – С. 81-86.

87.Павлишин Г.А. Рівень адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю, присвячена 210-й річниці Харківського національного медичного університету, 20 березня 2015 р. : матеріали конф. – Харків, 2015. – С. 143-144.

88.Ковальчук Т.А. Якість життя дітей у ранній та пізній стадіях розвитку ювенільного ревматоїдного артриту / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2015. – Т. 18, № 1. – С. 40-45.

89. Біль в суглобах Сприйняття Особливості у дітей з ювенільний ревматоїдний артрит та їх батьків / Т. Ковальчук, О. Боярчука, Т. Hariyan // біль. Суглоби. Хребет. - 2015. - № 2 ( 18 ) . - P . 8 9-90.

90. Епідеміологічні аспекти артеріальної гіпертензії та ожиріння у дітей і підлітків Тернопільській області, Україна / Г.А. Павлишин, В. Б. Furdela, Н. Б. Haliyash [взагалі] // П'ята Європейська конференція з біології та медичних наук, 28 - го березня 2015 року - Відень , 2015. - С. 79-85.

91.Пат. 103621 UA, МПК G01Т 33/50. Спосіб прогнозування ризику розвитку хронічної ревматичної хвороби серця у дітей. Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А., Гаріян Т.В. - № u 2015 05789; Заявл. 12.06.15; Опубл. 25.12.15. Бюл. № 24.

92.Павлишин Г.А. Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук, Т.В. Гаріян // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 4 (20). – С. 28-33.

93. Павлишин H. Rusults оцінки загальний добробут у дітей з ювенільний ревматоїдний артрит / Н. Павлишин, Т. Ковальчук, О. Боярчук // Біль. Суглоби. Хребет. - 201 6 . - № 1 ( 21 ) . - P . 80 .