Наукові публікації доцента Ковальчук Т.А.

  • Boyarchuk O., Hariyan T., Kovalchuk T. Clinical features of rheumatic heart disease in children and adults in Western Ukraine. Bangladesh Journal of Medical Science, 2019; 18 (1): 87-93.
  • Павлишин Г. А. Генералізований тяжкий правець у дітей (аналіз клінічного випадку) / Г. А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, І. Л. Горішна, В. Б. Фурдела, С. О. Никитюк, Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива, І. М. Сарапук // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 194-196.
  • Павлишин Г. А. Зарозумілість чи прояви «Я-концепції» у студента-медика / Г. А. Павлишин, Н. Ю. Лучишин, Т. А. Ковальчук // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 234-235.
  • Стресостійкість дітей дошкільного віку в залежності від адаптаційних можливостей серцево-судинної системи / Павлишин Г.А., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А., Тарасюк Р.Ю., Недошитко Г.І. // «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» : матеріали XI науково-практичної конференції (з міжнародною участю), Тернопіль, 04 - 05 жовтня 2018 р. / Тернопільський державний медичний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 28.
  • Kovalchuk T. The difference in pain and overall well-being assessment between patients with juvenile idiopathic arthritis, their parents, and physicians in Ukraine / T. Kovalchuk, H. Pavlyshyn, O. Boyarchuk, N. Luchyshyn // Pediatr Pol. – 2018. - 93(4). – P. 298–305. (Scopus)
  • Boyarchuk O. Physicians’ awareness concerning primary immunodeficiencies in Ternopil Region of Ukraine / O. Boyarchuk, A. Lewandowicz-Uszynska, M. Kinash, N. Haliyash, S. Sahal, T. Kovalchuk // Pediatria Polska. - 2018. - № 93(3). – P. 221-228. (Scopus)
  • Boyarchuk O. Socio-demographic and medical predictors of rheumatic heart disease in a low-risk population / O. Boyarchuk, R. Komorovsky, T. Kovalchuk, O. Denefil // Pediatria Polska. - 2018. - № 93(4). – P. 325-330. (Scopus)
  • Kovalchuk T. Psychometric properties of the Ukrainian version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) / T. Kovalchuk, H. Pavlyshyn, O. Boyarchuk // Pediatria Polska. – 2017. - № 92(2). – Р. 134-142. (Scopus)
  • Можливість застосування симуляційного навчання для викладання педіатрії іноземним студентам / Г.А. Павлишин, Н.Б. Галіяш, В.Б. Фурдела та ін. // XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 18-19 травня 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2017. - Т. 2. – С. 351-352.
  • Епідеміологічні аспекти ожиріння серед школярів міста Тернополя / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук., В.Б. Фурдела та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : Підсумкова LX науково-практична конференція, 14 червня 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2017. – С. 256-258.
  • Kovalchuk T. Quality of life of Ukrainian children with juvenile idiopathic arthritis / T. Kovalchuk // BIT’s 4th Annual World Congress of Orthopedics, 22nd-24th September 2017 : abstract book. – Taiyuan, 2017.
  • Боярчук О.Р. Артрити при первинних імунодефіцитах / Боярчук О.Р., Волянська Л.А., Ковальчук Т.А., Кінаш М.І. // Біль. Суглоби. Хребет. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 15-20.
  • Ковальчук Т.А. Ефективність оцінки якості життя в дітей із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря / Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Біль. Суглоби. Хребет. – 2017. – № 4(24). – С. 24-28.
  • Ataxia telangiectasia and juvenile idiopathic arthritis – chalenges for treatment (case report) / O. Boyarchuk, L. Volyanska, L. Dmytrash, M. Konash, T. Kovalchuk // 2017 Meeting of the European Society for immunodeficiencies, 11th-14th September 2017 : abstract book. – Edinburg, 2017.
  • Pavlyshyn H. Epidemiological aspects of obesity and systemic hypertension among school children of Western Ukraine / H. Pavlyshyn, V. Furdela, T. Kovalchuk, N. Haliyash, N. Luchyshyn // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism, 2017. - 23. – N4. – P.181-187. (Scopus)
  • Pavlishin H. Rusults of evaluation an overall well-being in children with juvenile rheumatoid arthritis / H. Pavlishin, T. Kovalchuk, O. Boyarchuk // Pain. Joints. Spine. – 2016. - № 1(21). – P. 80.
  • Лучишин Н.Ю. Сучасні погляди на лікувальну тактику при захворюваннях опорно-рухового апарату в дітей шкільного віку: лікувати чи спостерігати / Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2016. – Т.19, № 3-4. – С. 60-65.
  • Ковальчук Т.А. Використання сучасних методів оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту в клінічній практиці / Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Проблеми остеології. – 2016. – Т.19, № 3-4. – С. 54-59.
  • Павлишин Г.А. Рівень адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю, присвячена 210-й річниці Харківського національного медичного університету, 20 березня 2015 р. : матеріали конф. – Харків, 2015. – С. 143-144.
  • Ковальчук Т.А. Якість життя дітей у ранній та пізній стадіях розвитку ювенільного ревматоїдного артриту / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2015. – Т. 18, № 1. – С. 40-45.
  • Joint Pain Perception Features in Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis and Their Parents / T. Kovalchuk, O. Boyarchuk, T. Hariyan // Pain. Joints. Spine. – 2015. - № 2(18). – P. 89-90.
  • Епідеміологічні аспекти метаболічного синдрому у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б., Козак К.В., Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О., Сарапук І.М. / Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) Тернопіль, 17 червня 2015 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2015. - С. 180.
  • Epidemiological aspects of arterial hypertension and obesity in children and adolescents of Ternopil region, Ukraine / G.A. Pavlyshyn, V.B. Furdela, N.B. Haliyash [at all] // The Fifth European Conference on Biology and Medical Sciences, 28th March 2015. – Vienna, 2015. – P. 79-85.
  • Пат. 103621 UA, МПК G01Т 33/50. Спосіб прогнозування ризику розвитку хронічної ревматичної хвороби серця у дітей. Боярчук О.Р., Ковальчук Т.А., Гаріян Т.В. - № u 2015 05789; Заявл. 12.06.15; Опубл. 25.12.15. Бюл. № 24.
  • Павлишин Г.А. Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук, Т.В. Гаріян // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 4 (20). – С. 28-33.
  • Рівні сприйняття суглобового болю хворою на ювенільний ревматоїдний артрит дитиною та її батьками / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук, С.О. Никитюк, Т.В. Гаріян, Н.Ю. Лучишин // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : Науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. : б. матеріалів конф. – Харків, 2014. – С. 185-186.
  • Дослідження уваги у гіперактивних дошкільників / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, О.Ю. Волкова [та ін.] // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : Науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. : б. матеріалів конф. – Харків, 2014. – С. 186-187.
  • Коморбідні стани у пацієнтів з хронічною ревматичною хворобою серця / О.Р. Боярчук, І.Р. Сагаль, Т.В. Гаріян, Т.А. Ковальчук, К.С. Срога // Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря : Всеукраїнська науково-практична конференція, 27 лютого 2014 р. : зб. матеріалів конг. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – С. 56-57.
  • Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку професійних компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук [та ін.] // Досягнення і перспективи впровадження кридитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 15-16 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф., частина 2. – Тернопіль, 2014. – С. 242-243.
  • Результати епідеміологічного дослідження поширеності артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків міста Тернополя / Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – С. 97.
  • Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, В.Б. Фурдела [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : X конгрес педіатрів України, 6-8 жовтня 2014 р. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 64-65.
  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Медсестринская пратика” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55467 від 26.06.2014.
  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Nursing Practice” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55469 від 26.06.2014.
  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “General Care of Patients” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55471 від 26.06.2014.
  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Общий уход за больными” / Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55577 від 11.07.2014.
  • Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы у клинически здоровых детей дошкольного возраста / Г.А. Павлишин, О.Е. Федорцив, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания : VІ конгрес педиатров стран СНГ, 9-10 октября 2014 р. : зб. материалов конг. – Минск, 2014. – С. 107.
  • Современные подходы к оценке активности ювенильного ревматоидного артрита / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин [и др.] // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания : VІ конгрес педиатров стран СНГ, 9-10 октября 2014 р. : зб. материалов конг. – Минск, 2014. – С. 106-107.
  • Ковальчук Т.А. Результати спостереження підшкірного введення препаратів імуноглобуліну у дитини з хворобою Брутона в амбулаторних умовах / Т.А. Ковальчук // Здоров’я суспільства. – 2014. - № 1-2. – С. 98.
  • Ковальчук Т.А. Генетичні аспекти розвитку дисплазії сполучної тканини серця у дітей / Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 2. – С. 81-86.
  • Ковальчук Т.А. Стан супутньої хронічної патології у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний та реактивний артрити / Т.А. Ковальчук // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. – С. 15-17.
  • Ковальчук Т.А. Якість життя дітей, що страждають на ювенільний ревматоїдний артрит, за результатами анкетування опитувальником CHQ / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2013. – № 2 (50). – С. 89-94.
  • Ковальчук Т.А. Досвід підшкірного введення препаратів імуноглобуліну у дітей із первинними імунодефіцитами / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2013. – № 3 (51). – С. 56-60
  • Павлишин Г.А. Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у больных ювенильным ревматоидным артритом детей по результатам анкетирования украиноязычной адаптированной версией опросника CHAQ / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, Т.В. Гариян // Педиатрия. Восточная Европа. – 2013. - № 2 (02). – С. 13-23.
  • Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку / Г.А. Павлишин, І.С. Сміян, В.Б. Фурдела [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : IX Конгрес педіатрів України, 8-10 жовтня 2013 р. – 2013. – Т. 4, № 1. – С. 55-56.
  • Сучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам / Г.А. Павлишин, І.Є. Сахарова, Є.Ф. Бузько [та ін.] // Кридитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18-19 квітня 2013 р. : зб. матеріалів конг. – Тернопіль, 2013. – С. 244-245.
  • Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук, Т.В. Гаріян, Н.Ю. Лучишин // Проблеми остеології. – 2013. – Т. 6, № 2. – С. 51-52.
  • Мультимедійний курс лекцій з предмету “Громадське здоров’я та громадське медсестринство” (з аудіовідеосупроводом англійською мовою) / Г.А. Павлишин, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук, В.Б. Фурдела // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47200 від 14.01.2013.
  • Спосіб лікування дітей, хворих на атопічний дерматит : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 36 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.
  • Спосіб визначення груп ризику щодо формування атопічної патології у дітей : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 37 – 2013 / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.
  • Спосіб оцінки активності запального процесу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 95 – 2013 / О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук ; ТДМУ, Укрмедпатентінформ. – К. : Укрмедпатентінформ, 2013. – 4 с.
  • Методологія дослідження якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 36 с.
  • Ведення моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку : методичні рекомендації / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук ; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – К., 2013. – 40 с.
  • Ковальчук Т.А. Характеристика показників фізичного розвитку хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2012. – Т. 15, № 1. – С 38-41.
  • Ковальчук Т.А. Якість життя дітей з ювенільним ревматоїдним артритом та гіпокальціємією / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. Остеопороз: від дитинства до старості : науково-практична конференція з міжнародною участю, 13-14 березня 2012 р. – 2012. – Т. 15, № 1. – С 73-74.
  • Павлишин Г.А. Україномовна адаптована версія опитувальника Childhood Health Assesssmeny Questionnaire (CHAQ) / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41734 від 11.01.2012.
  • Павлишин Г.А. Вплив низьких доз метотрексату на активність ювенільного ревматоїдного артриту: результати дворічного моніторингу / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, І.Е Юрик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2012. – С. 155-156.
  • Ковальчук Т.А. Структура сопутствующей патологии у больных ювенильным ревматоидным артритом детей / Т.А. Ковальчук // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания : IV конгресс педиатров стран СНГ, 25-26 апреля 2012 г. : сб. материалов конг. – Львов, 2012. – С. 159.
  • Ковальчук Т.А. Уровни лабораторных показателей активной фазы воспаления у больных ювенильным ревматоидным артритом на современном этапе / Т.А. Ковальчук // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания : IV конгресс педиатров стран СНГ, 25-26 апреля 2012 г. : сб. материалов конг. – Львов, 2012. – С. 160.
  • Павлишин Г.А. Особенности физического развития детей, болеющих ювенильным ревматоидным артритом / Г.А. Павлишин, А.П. Филюк, Т.А. Ковальчук [и др.] // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания : IV конгресс педиатров стран СНГ, 25-26 апреля 2012 г. : сб. материалов конг. – Львов, 2012. – С. 255.
  • Поворознюк В.В. Частота дефицита витамина D среди школьников некоторых регионов Украины / В.В. Поворознюк, Н.И. Балацкая, А.В. Тяжка [и др.] // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания : IV конгресс педиатров стран СНГ, 25-26 апреля 2012 г. : сб. материалов конг. – Львов, 2012. – С. 267.
  • Ковальчук Т. Функціональний статус опорно-рухового апарату дітей, що хворіють ювенільним ревматоїдним артритом / Т. Ковальчук // XVІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конгр. – Тернопіль, 2012. – С 95.
  • Павлишин Г.А. Алгоритм моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44227 від 11.06.2012.
  • Павлишин Г.А. Сучасні уявлення про етіопатогенез ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 7-12.
  • Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя / Г.А. Павлишин, К.В. Левандовська, Г.І. Корицький [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : VIII конгрес педіатрів України, 9-11 жовтня 2012 р. – 2012. – Т. 2, № 1. – С. 66.
  • Ковальчук Т.А. Інформативність візуальної аналогової шкали в загальній оцінці здоров’я хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Т.А. Ковальчук // Український ревматологічний журнал. Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань : Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. – 2012. - № 3 (49). – С. 93-94.
  • Ковальчук Т.А. Валідація опитувальника CHAQ в україномовній популяції хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Т.А. Ковальчук // Український ревматологічний журнал. Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань : Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. – 2012. - № 3 (49). – С. 94-95.
  • Особливості якості життя дітей, що страждають на ювенільний ревматоїдний артрит / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, О.Р. Боярчук [та ін.] // Український ревматологічний журнал. Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань : Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України, 25-26 жовтня 2012 р. – 2012. - № 3 (49). – С. 102.
  • Павлишин Г.А. Клінічна характеристика суглобового синдрому у дітей із ревматоїдним та реактивним артритами / Г.А Павлишин, Т.А. Ковальчук // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. – Т. 2, № 2. – С. 39-44.
  • Функціональний стан серцево-судинної системи як фактор адаптації дітей дошкільного віку / Г.А Павлишин, О.Є. Федорців, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2012. – Т. 2, № 3. – С. 42-46.
  • Павлишин Г.А. Результати адаптації та валідації україномовної версії опитувальника CHAQ у хворих ювенільним ревматоїдним артритом / Г.А. Павлишин, Т.А Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Перинатологія та педіатрія. – 2012. - № 3. – С. 113-116.
  • Ковальчук Т.А. Результати дослідження функціонального статусу суглобів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей за допомогою опитувальника CHAQ / Т.А. Ковальчук // Современая педиатрия. – 2012. - № 7 (47). – С. 142-145.
  • Ковальчук Т.А. Якість життя хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей в Україні, Росії, країнах Європи та Південної Америки / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 31-36.
  • Ковальчук Т.А. Алгоритм моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2012. – Т. 15, № 4. – С. 67-73.
  • Павлишин Г.А. Рівні імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, І.Е. Юрик, І.Є. Сахарова, В.Б. Фурдела, Н.Ю. Лучишин, С.О. Никитюк, О.І. Грех // Таврический медико-биологический вестник. Актуальные вопросы детской кардиоревматологии : Х юбилейная Всеукраинская научно-практическая конференция, 14-15 апреля 2011 г. - 2011. – Т. 14, № 2 (54). – С. 165.
  • Павлишин Г.А. Місце індексів DAS, DAS28, SDAI, CDAI в оцінці активності ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2011. - № 2 (36). – С. 175-177.
  • Павлишин Г.А. Роль персистуючої інфекції при перебігу гострих респіраторних захворювань у групі дітей, які часто і тривало хворіють / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б. Фурдела, С.В. Євтушенко, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.Л. Горішна, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2(8). – С. 117-119.
  • Ковальчук Т.А. Рівні окремих електролітів та загальної лужної фосфатази у сироватці крові хворих ювенільним ревматоїдним артритом / Т.А. Ковальчук // XV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 116.
  • Павлышын Г.А. Использование визуальной аналоговой шкалы в качестве оценки активности ювенильного ревматоидного артрита / Г.А. Павлышын, О.Р. Боярчук, Т.А. Ковальчук // ІІ Всероссийский конгресс ревматологов России, 25-29 апреля 2011 г. : сб. материалов конг. – Ярославль, 2011.
  • Павлишин Г.А. Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів / Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.М. Горішний, В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах : Всеукраїнська наукова навчально-методична конференція України ІІІ-IV рівнів акредитації, 12-13 травня 2011 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2011. – С. 311-312.
  • Павлишин Г.А. Можливості оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту з використанням класифікаційних критеріїв захворювання / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, В.О. Синицька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 9 червня 2011 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2011. – С. 114.
  • Павлишин Г.А. Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій / Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.М. Горішний, В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти // збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора Ю.М. Вітебського в 2-х томах: (V випуск). – Донецьк: Норд-Пресс, 2011. – Т.2. – С. 136-140.
  • Kovalchuk T.A. Detection of influenza, parainfluenza, respiratory syncytial virus and adenovirus in Ukrainian children with asthma / T.A. Kovalchuk // Childhood Asthma: Epidemiology and Prevention : Scientific Conference, 8-11 September 2011 у. : Matherials of the Conference. Krakow, 2011. – P. 17.
  • Павлишин Г.А. Психологічна складова здоров’я дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова, І.Л. Горішна, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк // Актуальні проблеми педіатрії : VII конгрес педіатрів України, 11-13 жовтня 2011 р. – Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – Т. 71, №.4 – С. 119.
  • Павлишин Г.А. Психометричні характеристики опитувальника CHQ з оцінки якості життя у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 3 (64). – С. 64-67.
  • Павлишин Г.А. Біохімічні маркери вторинного остеопорозу у хворих ювенільни ревматоїдним артритом / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2011. – Т. 14, № 2. – С. 30-33.
  • Павлишин Г.А. Результати дворічного моніторингу ефективності та безпечності низьких доз метотрексату у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова // Педіатрія, акушерство, гінекологія. – 2011. – T. 73, № 6. – С. 25-29.
  • Ковальчук Т.А. Сучасні підходи до моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2011. - № 5 (39). – С. 138-143.
  • Ковальчук Т.А. Динаміка якості життя у хворих ювенільним ревматоїдним артритом на фоні терапії метотрексатом та нестероїдними протизапальними препаратами – результати дворічного моніторингу / Т.А. Ковальчук // Проблеми остеології. Кістково-м’язова система та вік : науково-практична конференція з міжнародною участю, 26-27 жовтня 2011 р. – 2011. – Т. 14, № 4. – С. 83-85.
  • Павлишин Г.А. Якість життя дітей із проявами периартикулярного остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Проблеми остеології. Кістково-м’язова система та вік : науково-практична конференція з міжнародною участю, 26-27 жовтня 2011 р. – 2011. – Т. 14, № 4. – С 60-62.
  • Ковальчук Т.А. Использование индексов активности ревматоидного артрита в практической детской ревматологии / Т.А. Ковальчук // Актуальные проблемы педиатрии : XIV конгресс педиатров России с международным участием, 15-18 февраля 2010 г. : сб. материалов конг. – Москва, 2010. – С. 404.
  • Павлишин Г.А. Особливості імунологічних порушень у хворих із різними серологічними варіантами ювенільного ревматоїдного артриту / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - № 2. – С. 31-34.
  • Ковальчук Т. Взаємозв’язки окремих цитокінів із клініко-лабораторними параметрами ювенільного ревматоїдного артриту / Т. Ковальчук // XIV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2010. – С. 106.
  • Павлишин Г.А. Можливості використання індексу Lee для оцінки функціонального статусу дітей, хворих ювенільним ревматоїдним артритом / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2010. – С. 108.
  • Федорців О.Є. Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, Н.Ю. Лучишин, І.В. Кубей, М.І. Кінаш, П.В. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.С. Ревчук, Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2010. – С. 116-117.
  • Ковальчук Т.А. Особливості клініко-лабораторного поліморфізму ювенільного ревматоїдного артриту на сучасному етапі / Т.А. Ковальчук, О.Б. Чубата, І.Е. Юрик, О.І. Грех // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 червня 2010 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2010. – С. 100-101.
  • Ковальчук Т.А. Клініко-лабораторний поліморфізм імунологічних форм ювенільного ревматоїдного артриту у дітей / Т.А. Ковальчук // Современная педиатрия. – 2010. - № 5 (33). – С. 152-156.
  • Павлишин Г.А. Порівняльна оцінка використання шкали Steinbrocker та опитувальника CHAQ для оцінки функціональних порушень у педіатричній ревматології / Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук // Актуальні проблеми педіатрії : 12-й з’їзд педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р. - Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. – № 4 (440). – С. 115-116.
  • Федорців О.Є. Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, Н.Ю. Лучишин, І.В. Кубей, М.І. Кінаш, П.В. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.С. Ревчук, Т.А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. - № 1. – С. 139-142.
  • Ковальчук Т.А. Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету при ювенільному ревматоїдному артриті / Т.А. Ковальчук // XIІІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2009. – С. 110.
  • Kovalchuk T. The state of lymphocytes population in Ukrainian children with juvenile rheumatoid arthritis / T. Kovalchuk // 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences, April 23-26, 2009 : Archives of Medical Science. – Warsaw, 2009. – Р. 192.
  • Ковальчук Т. Аналіз захворюваності ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА) дітей, що знаходились на стаціонарному лікуванні в Тернопільській ОКДКЛ у 1987 та 2007 рр. / Т. Ковальчук // XIІ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 21 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 87.
  • Банадига Н.В. Диференційована терапія синдрому подразненого кишечника у дітей / Н.В. Банадига, Т.В. Гаріян, О.Р. Боярчук, Т.М. Рудик, Л.В. Глинчак, Т.А. Ковальчук // Проблемні питання патології у дітей та підлітків : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3-4 квітня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2008. – С. 83-84.
  • Федорців О.Є. Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА). Питання часу / О.Є. Федорців, Т.А. Ковальчук // Проблемні питання патології у дітей та підлітків : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3-4 квітня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2008. – С. 127-128.
  • Федорців О.Є. Динаміка індексу маси тіла в дітей із ювенільним ревматоїдним артритом у залежності від тривалості захворювання / О.Є. Федорців, Т.А. Ковальчук, Н.І. Балацька, В.О. Синицька, О.Б. Чубата, І.Е. Юрик // Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку : науково-практична конференція, 11-12 вересня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ, 2008. – С. 13-15.
  • Федорців О.Є. Стан кальцій-фосфорного гомеостазу в дітей з ювенільним ревматоїдним артритом / О.Є. Федорців, Т.А. Ковальчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 12-15.
  • Ковальчук Т.А. Ліжечко для найсолодших снів / Т.А. Ковальчук // Моя дитина. Перший рік життя. Гімнастика і масаж. – С. 8-9.
  • Ковальчук Т.А. Лодзь залишила неповторні спогади / Т.А. Ковальчук // Медична Академія. – 2008. - № 24(233). – С. 3.
  • Ковальчук Т. Використання метотрексату в лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА) / Т. Ковальчук // XI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 10-12 травня 2007 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2007. – С. 112.
  • Ковальчук Т. Вплив особливостей перебігу ревматоїдного артриту (РА) на стан мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у дітей / Т. Ковальчук // X Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 11-12 травня 2006 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2006. – С. 99.
  • Ковальчук Т. Особливості перебігу ревматоїдного артриту у дітей / Т. Ковальчук // IX Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 21-22 квітня 2005 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2005. – С. 98.
  • Ковальчук Т. Особливості перебігу гострої пневмонії у дітей шкільного віку / Т. Ковальчук, І. Багрій, Н. Баран // VIII Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 10-12 травня 2004 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2004. – С. 93.