Вас вітає кафедра педіатрії №2 !

фото: https://bhpeds.com/

Штат кафедри : 1 професор, 5 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

      • "Догляд за хворими" (в педіатрії);
      • "Медсестринська практика" (в педіатрії);
      • "Пропедевтична педіатрія";
      • "Педіатрія";
      • "Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби";
      • "Медична генетика";
      • "Сестринський догляд за дітьми"

На кафедрі навчаються студенти:

      • факультету іноземних студентів;
      • навчально- наукового інституту медсестринства

за спеціальностями:

      • "Медицина" (ІІ-VI курси);
      • "Стоматологія" (IV курс);
      • "Медсестринство-бакалавр" (ІІІ курс);
      • "Медсестринство-магістр" (І курс)

за формою навчання:

      • очна;
      • дистанційна.