Вітаємо Вас

на сторінці кафедри педіатрії №2 !

фото: https://bhpeds.com/

Штат кафедри : 1 професор, 6 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

"Догляд за хворими"(в педіатрії)

"Медсестринська практика" (в педіатрії)

"Пропедевтична педіатрія"

"Педіатрія"

"Педіатрія та дитячі інфекційні хвороби"

"Медична генетика"

"Сестринський догляд за дітьми"

На кафедрі педіатрії №2 навчаються студенти

факультету іноземних студентів

навчально- наукового інституту медсестринства

За спеціальностями:

"Медицина" (ІІ-VI курси)

"Стоматологія" (IV курс)

"Медсестринство-бакалавр" (ІІІ курс),

"Медсестринство-магістр" (І курс).