Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі.

Студентський науковий гурток кафедри педіатрії створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до винахідницької роботи у галузі «медицини» та розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вільний від навчання час.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо на кафедрі, у науково-дослідних організаціях, з якими укладено кафедрою договори про співпрацю.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються питання організації, написання і формулювання висновків наукової роботи.

За організацію студентської наукової роботи на нашій кафедрі відповідає канд. мед. наук, доцент Слива В.В. Гурток об’єднує студентів 3-6 курсів факультету іноземних студентів, які приступили до вивчення педіатрії, медичної генетики, дитячих інфекційних хвороб.

У 2021-2022 навчальному році у студентському науковому гуртку працювали 16 студентів, учасників програми «Студентська наука і профорієнтаційне навчання». За результатами діяльності молоді науковці опублікували 11 тез.

Студент 5 курсу Акінладе Абдулсалам Омобайо презентує результати наукової роботи на XXV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2021 рік)

Студентка 5 курсу Авосан Вураола Рут презентує результати наукової роботи на XXV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2021 рік)

Доц. Слива В.В. бере участь у роботі XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених як куратор секції "Педіатрія"(2021 рік)

За результатами участі в XХІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної медицини».м.Тернопіль студенти-учасники наукового гуртка здобули:

  • 1 диплом І ступеню

  • 2 дипломи ІІ ступеню

  • 3 дипломи ІІІ ступеню

Учасник студентського наукового гуртка Хуберт Мікоша доповідав на відеоконференції 3RD RECOOP INTERNATIONAL STUDENTS “Comparison of predisposing factors of overweight and obesity among teenagers in Poland and Ukraine”

Студент 6 курсу Хуберт Мікоша презентує результати наукової роботи на конференції Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association) (2020 рік)

За результатами участі в XХІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної медицини».м.Тернопіль студенти-учасники наукового гуртка здобули:

  • 1 диплом І ступеню

  • 3 дипломи ІІ ступеню

  • 2 дипломи ІІІ ступеню

Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка доц. Слива В.В. підтримує гуртківців, які беруть участь у роботі XXІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (2020 рік)

Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка асистент Слива В.В. із гуртківцем (2014 рік)

Проф. Павлишин Г.А. проводить інструктаж гуртківців перед початком роботи у відділенні для новонароджених (2017 рік)

Доц. Фурдела В.Б. проводить заняття для гуртківців (2012 рік)

Щороку широке коло молодих науковців факультету іноземних студентів працюють за різними напрямками наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні питання неонатології (наприклад, особливості ентерального і парентерльного вигодовування недоношених дітей, особливості складу їх мікробіоти кишечника, особливості виходжування недоношених дітей за допомогою системи NIDCAP), проводять огляд сучасної наукової літератури з метою пошуку оптимальних методів діагностики та лікування патології дитячого віку, здійснюють клінічний розбір рідкісних клінічних випадків, з якими студенти особисто мали можливість працювати.

За підсумками роботи учасники наукового гуртка представляють результати на щорічному Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених, отримують призові місця.

Так, у 2020 році студенти-учасники наукового гуртка Zuzanna Betkowiak, Arshbeer Singh Sandhu під керівництвом доц. Сливи В.В. здійснили дослідні роботи і представили їх результати представила на XХІV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної медицини», що проходила у м.Тернопіль, отримала диплом І ступеню.