Студентський науковий гурток

Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка асистент Слива В.В. із гуртківцем

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним. Для виконання цих заходів на кафедрі створено студентський науковий гурток.

Щороку широке коло молодих науковців факультету іноземних студентів працюють за різними напрямками наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи учасники наукового гуртка представляють результати на щорічному Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених.

Учасники студентського наукового гуртка у 2018-2019 н.р.

  1. Анофф Кенет (5 курс)
  2. Аддо Соломон (5 курс)
  3. Авуах Шадрах (7 курс)
  4. Есо Екінон Соломон (6 курс)
  5. Ахізоде Айомікун (6 курс)
  6. Аманкона Бідаку Емануель (6 курс)