Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі.

Студентський науковий гурток кафедри педіатрії створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до винахідницької роботи у галузі «медицини» та розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вільний від навчання час.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо на кафедрі, у науково-дослідних організаціях, з якими укладено кафедрою договори про співпрацю.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається до 10 засідань, на яких розглядаються питання організації, написання і формулювання висновків наукової роботи.

За організацію студентської наукової роботи на нашій кафедрі відповідає канд. мед. наук, доцент Слива В.В. Гурток об’єднує студентів 3-6 курсів факультету іноземних студентів, які приступили до вивчення педіатрії, медичної генетики, дитячих інфекційних хвороб.

Відповідальна за роботу студентського наукового гуртка асистент Слива В.В. із гуртківцем (2014 рік)

Проф. Павлишин Г.А. проводить інструктаж гуртківців перед початком роботи у відділенні для новонароджених (2017 рік)

Доц. Фурдела В.Б. проводить заняття для гуртківців (2012 рік)

Щороку широке коло молодих науковців факультету іноземних студентів працюють за різними напрямками наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні питання неонатології (наприклад, особливості ентерального і парентерльного вигодовування недоношених дітей, особливості складу їх мікробіоти кишечника, особливості виходжування недоношених дітей за допомогою системи NIDCAP), проводять огляд сучасної наукової літератури з метою пошуку оптимальних методів діагностики та лікування патології дитячого віку, здійснюють клінічний розбір рідкісних клінічних випадків, з якими студенти особисто мали можливість працювати.

За підсумками роботи учасники наукового гуртка представляють результати на щорічному Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених, отримують призові місця.

Так, у 2020 році студенти-учасники наукового гуртка Zuzanna Betkowiak, Arshbeer Singh Sandhu під керівництвом доц. Сливи В.В. здійснили дослідні роботи і представили їх результати представила на XХІV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної медицини», що проходила у м.Тернопіль, отримала диплом І ступеню.