Наукові публікації доцента Лучишин Н.Ю.

 • Костючок І.В., Лучишин Н. Ю. Сестринські технології на етапі стаціонарного лікування хворих, які потребують ендопротезування кульшового суглоба // Медсестринство. - 2019. - № 1. – С. 40-43.
 • The difference in pain and overall well-being assessment between patients with juvenile idiopathic arthritis, their parents, and physicians in Ukraine / Tetiana Kovalchuk, Halyna Pavlyshyn, Oksana Boyarchuk, Natalia Luchyshyn // Pediatria Polska – Polish Journal of Paediatrics 2018; 93 (4). – Р. 298-305.
 • Стресостійкість дітей дошкільного віку в залежності від адаптаційних можливостей серцево-судинної системи / Павлишин Г.А., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А., Тарасюк Р.Ю., Недошитко Г.І. // «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» : матеріали XI науково-практичної конференції (з міжнародною участю), Тернопіль, 04 - 05 жовтня 2018 р. / Тернопільський державний медичний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 28.
 • Устянцева О.В. Особливості сестринського діагнозу в клініці недоношених новонароджених/ О.В. Устянцева, Н.Ю. Лучишин // Медсестринство. – 2017.- № 4. - С. 79-82.
 • Epidemiological aspects of obesity and systemic hypertension among school children of Western Ukraine / H. Pavlyshyn, V. Furdela, T. Kovalchuk, N. Haliyash, N, Luchyshyn // Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2017;23,4:181-187.
 • Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії / Г.А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива/ Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 236.
 • Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області / Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Лучишин Н.Ю., Павельєва М.М. , Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Слива В.В., Фурдела В.Б., Бойко В.Г. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 160-161.
 • Body mass index — marker of bone mineral density in children with chronic hepatitis B and C / Кinash M.I., Boyarchuk O.R., Dzyuban L.V., Breznitska M.I., Luchyshyn N.Y., Kubey I.V. // Біль. Суглоби. Хребет : Тези міжнародного симпозіуму «Захворювання кісток і суглобів та вік», (м. Львів, 9–11 березня, 2016 р.), 2016 – № 1 (21). С. -74-75.
 • Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю. Ефективність оцінки якості життя в дітей із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря // БІЛЬ. СУГЛОБИ. ХРЕБЕТ.- 2016. – № 4 (24). –С. 24-2
 • Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А. Сучасні погляди на лікувальну тактику при захворюваннях опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку: лікувати чи спостерігати // Проблеми остеології. – 2016. – Том 19, № 3-4. – С. 60-65.
 • Association of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in ukrainian children population / Fedortsiv O, Zejda JE, Luchyshyn N, Brozek GM // International journal of medicine and medical research. 2015; 1(1):12-16. http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ijmr/issue/view/267
 • Павлишин Г.А. Рівень адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук / Матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією» (20 березня 2015р., м. Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Головачової В.О. – Харків, 2015. – С. 143-144.
 • Fedortsiv O. The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications / Fedortsiv O., Luchyshyn N. // Puls Uczelni. 2015; (9)1:32-36. Index Copernicus (ICV 2014: 65.78 (6.60))
 • Інтерактивний навчальний комплекс на кафедрі педіатрії / Г.А. Павлишин С.О. Никитюк, Н.Б. Галіяш, Н.Ю. Лучишин // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 21-22 травня 2015 року, м. Тернопіль. – С. 361-362.
 • Моніторинг здоров’я дітей із зони радіоактивного забруднення Тернопільської області / Г.І. Корицький, О.Л. Яворська., Н.Ю. Лучишин, М.В. Долинна // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 177.
 • Епідеміологічні аспекти метаболічного синдрому у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б., Козак К.В., Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О., Сарапук І.М. / Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) Тернопіль, 17 червня 2015 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2015. - С. 180.
 • Дослідження уваги у гіперактивних дошкільників /Г.А. Павлишин, Н.Ю.Лучишин., О.Ю.Волкова, О.Є.Федорців, Т.А.Ковальчук, С.О.Никитюк / Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією» (21береня 2014р., м. Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Головачової В.О. – Харків, 2014. – С. 186-187.
 • Лучишин Н.Ю. Роль кальцію у забезпеченні адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку // Проблеми остеології . – 2014. – Том 17, №3. –С. 67-69.
 • Рівні сприйняття суглобового болю хворою на ювенільний ревматоїдний артрит дитиною та її батьками Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Никитюк С.О., Гаріян Т.В., Лучишин Н.Ю. / Метеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією» (21 береня 2014р., м. Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Головачової В.О. – Харків, 2014. – С. 185-186.
 • Astma oskrzelowa wśród dzieci rejonu grodzieńskiego na Białorusi I tarnopolskiego na Ukrainie /A. Shpakou, N.Shpakova, O.Fedortsiv, N.Luchyshyn / Program I streszczenia prezentacji : 10. Lubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii (Slupsk-Ustka 6-9.02.2014). – Redakcja prof. Roman Nowicki, 2014. – P. 76.
 • Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку ключових компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів /Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук, В.Б. Фурдела,С.О. Никитюк, Н.Б. Галіяш, І.М. Сарапук, В.В. Слива/ Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвячена 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2014. – С. 242-243.
 • Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків хворих на артеріальну гіпертензію / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б., Козак К.В., Слободян О.І., Лучишин Н.Ю., Сарапук І.М., Слива В.В., Галіяш Н.Б.// Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии, 2014. - Том 6, №1 / Матеріали Х Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», 6-8 жовтня 2014 р. –С. 64-65.
 • Influence of some factors on the prevalence of asthma and other allergic diseases in children of Ternopil region of Ukraine / Olga Fedortsiv, Inga Kubei, Natalia Luchyshyn // XXVII. Slovensko-Poľské vojtekove-rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie Dolný Smokovec, Slovensko, 25.9.2014 - 27.9.2014
 • Особенности функціонального состояния сердечно-сосудистой системы у клинически здорових детей дошкольного возраста. / Павлишин Г.А., Федорцив О.Е., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А. // Тезисы VI Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» (9–10 октября 2014 года). - С. 107.
 • Современные подходы к оценке активности ювенильного ревматоидного артрита / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю.,Чубата О.Б., Юрик И.Е., Шило О.Р. // Тезисы VI Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество:проблемы здоровья, развития и питания» (9–10 октября 2014 года). - С. 106-107.
 • Основи масажу: навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький, Д. В. Вакуленко, Н.Ю. Лучишин. — Тернопіль : ТНПУ, 2013. — 132 с.
 • Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку / Г.А. Павлишин, І.С. Сміян, В.Б. Фурдела [та ін.] // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Актуальні проблеми педіатрії : IX Конгрес педіатрів України, 8-10 жовтня 2013 р. – 2013. – Т. 4, № 1. – С. 55-56.
 • Сучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам / Г.А. Павлишин, І.Є. Сахарова, Є.Ф. Бузько [та ін.] // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18-19 квітня 2013 р. : зб. матеріалів конг. – Тернопіль, 2013. – С. 244-245.
 • Fedortsiv O., Luchyshyn N. Physiological adaptation of modern Ukrainian preschoolers // Puls Uczelni 2013, 7, 4: 4-9. Index Copernicus (ICV 2013: 6.30),
 • Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Т.А. Ковальчук, Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Лучишин Н.Ю.// Проблеми остеології. – 2013. – Том 16, №2. – С. 51-52.
 • Электрокардиографический показатель дезадаптации у детей дошкольного возраста / Г. А. Павлишин, О.Е Федорцив, Н.Ю. Лучишин, Г.И. Корицкий //Материалы ІV Кконгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: Проблемы здоровья, развития и питания», 25-26 апреля, 2012. – С. 256.
 • Эпидемиологическое исследование аллергопатологии среди украинских детей / О.Е. Федорцив, Н.Ю. Лучишин, Л.А. Волянская // /Материалы ІV Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: Проблемы здоровья, развития и питания», 25-26 апреля, 2012. – С. 345.
 • Лікування дітей з ацетонемічним синдромом / С.О.Никитюк, С.В. Євтушенко, О.К.Романюк, В.Б.Фурдела, Н.Ю.Лучишин // Метеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної медицини», «Актуальні питання клінічної медицини», «Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів», “Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English)”, присвячених 20-річчю заснування медичного інституту (10-12 квітня 2012 р, Суми ). – Сумський державний медичний університет, 2012.- С. 256.
 • Єпідеміологічне дослідження поширення бронхіальної астми у школярів м. Тернополя /О.Є.Федорців, Е.І.Бурбела, Л.А.Волянська, Н.Ю.Лучишин // Метеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією» (28 береня 2012р., Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Ярової К.К., Головачової В.О. – Харків, 2012. – С. 150-151.
 • Результати адаптації та валідації україномовної версії опитувальника СНАQ у хворих з ювенільним ревматоїдним артритом /Г.А.Павлишин, Т.А.Ковальчук, Н.Ю.Лучишин // Перинатология и педиатрия. – 2012. - №3(51). – С. 113-116.
 • Функціональний стан серцево-судинної системи як фактор адаптації дітей дошкільного віку / Г.А.Павлишин, О.Є.Федорців, Н.Ю.Лучишин, Т.А.Ковальчук // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Том 2, №3. – С 42-45.
 • Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя / Павлишин Г.А., Левандовська К.В., Корицький Г.І., Фурдела В.Б., Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю., Качор Л.А. / Матеріали VIII Конгреса педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (9-11 жовтня 2012 року, Київ) // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Том 2 №1. – С. 66.
 • Prevalence of childhood asthma, rhinitis, and eczema in the Ternopil region of Ukraine – results of BUPAS study / Fedortsiv O, Brozek GM, Luchyshyn N, Kubey I, Lawson J, Rennie DC, Zejda JE. // Advances in Medical Sciences. 2012; 57(2):282-9. Impact factor 2012 y - 0.796
 • Особливості якості життя дітей, що страждають на ювенільний ревматоїдний артрит / Г.А.Павлишин, ТА.Ковальчук, О.Р.Боярчук, Н.Ю.Лучишин, О.Б.Чубата. // Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України «Іноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань» (25-26 жовтня 2012 р., Київ).// Український ревматологічний журнал . – 2012. - №3(49). – С. 102.
 • Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів / Г.А.Павлишин, І.Л.Горішна, І.Є.Сахарова, С.О.Никитюк, І.М.Горішний, В.Б.Фурдела, Т.А.Ковальчук, Н.Ю.Лучишин / Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011, Тернопіль). – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2011. – С. 554.
 • Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі часто і тривало хворіючих дітей (огляд літератури)/ Павлишин Г.А., Філюк А.П., Фурдела В.Б., Євтушенко С.В., Сахарова І.Є., Никитюк С.О., Горішна І.Л., Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2(8). – С. 117-119
 • Результати епідеміологічного дослідження респіраторних захворювань та алергічних станів серед дітей української популяції/ Федорців О.Є., Грищук Л.А., Лучишин Н.Ю., // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку”, - 8 – 9 вересня 2011 р., м. Чернівці, С. – 66.
 • Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій/ Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О.Никитюк, І.М. Горішний, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин, Фурдела В.Б. // Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» (18 червня 2011 р.) . – Укрмедкнига. – с.12-17
 • Рівні імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей/ Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Сахарова І.Є., Фурдела В.Б., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О та інші // Матеріали конф. Таврический медико-биологический вестник. – 2011. – Т. 14, № 2(54). – С. 165.
 • O.Ye. Fedortsiv, N.Yu.Luchyshyn. Childhood respiratory allergic disorders: modern features / Scientific conference “Childhood asthma: epidemiology and prevention”/. Krakow 8 – 11 september 2011. – P.11
 • Якість життя дітей із проявами периартикулярного остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті / Г.А.Павлишин, Т.А.Ковальчук, Н.Ю.Лучишин // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Кістково-мязева система та вік» (26-27 жовтня 2011 р., Луганськ) // Проблеми остеології. – 2011. - №4, Том 14. – С. 60-62.
 • Распространенность аллергических заболеваний среди детей Тернопольской области / Федорцив О.Е, Ян Зейда, Лучишин Н.Ю. / Материалы международного научного семинара (17-21 ноября 2011 г., Гродно, Беларусь)
 • Психологічна складова здоров'я дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова, І.Л. Горішна, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк// Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - № 4. -С. 119.
 • Основи фізичної реабілітації / Вакуленко Л. О., Клапчук В. В., Вакуленко Д. В., Прилуцька Г. В., Кутаков С. В., Прилуцький З. П., Лучишин Н. Ю.- Тернопіль: ТНПУ, 2010. - 234 с.
 • Федорцив О. Е. Особенности электрокардиограммы у детей старшого дошкольного возраста / О. Е. Федорцив, Н. Ю. Лучишин, И. В. Кубей // «Актуальные проблемы педиатрии»: XIV Конгресс педиатров России с международным участием, 15-18 февраля 2010 г. : сб. материалов конгр. – Москва, 2010. – С. 824.
 • Лучишин Н. Ю. Характеристика адаптаційних реакцій організму дітей дошкільного віку / Н. Ю. Лучишин // Перинатологія і педіатрія. Матеріали науково-практичної конференції «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті», присвяченої пам'яті академіка АМН України Б.Я. Резника Одеса, 8-9 квітня 2010 р. – 2010. – № 2. – С. 99-101.
 • Федорців О. Є. Психологічний портрет сучасного дошкільника / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин// Педіатрія, акушерство та гінекологія. Матеріали 12 з’їзду педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», 12-14 жовтня 2010 р. – Київ, 2010. – № 4 (440). – С. 146.
 • Основи фізичної реабілітації: навчальний посібник / Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчук, Г.В.Прилуцька, С.В.Кутаков, Д.В.Вакуленко, З.В.Прилуцький, Н.Ю.Лучишин / за заг. ред. Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчука. – Тернопіль, ТНПУ, 2010. 0 234 с.
 • Федорців О. Є. Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей із синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 1. – С. 50-53.
 • Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах / О. Є. Федорців, Т. О. Воронцова, Н. Ю. Лучишин, І. В. Кубей, М. І. Кінаш, П. В. Гощинський, Н. Б. Галіяш, В. С. Ревчук, Т. А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 1 (12). – С. 139-142.
 • Лучишин Н. Ю. Значення ультрафіолетового опромінення у профілактиці "Світлового голодування" / Н. Ю. Лучишин, М. Т. Ворона // Соврем. педиатрия. - 2009. - № 4. - С. 102-103.
 • Лучишин Н. Ю. Адаптація і здоров'я організованих дітей дошкільного віку / Н. Ю. Лучишин // Современная педиатрия. – 2009. – № 6. – С. 91-95.
 • Лучишин Н. Ю. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку / Н. Ю. Лучишин, О. Є. Федорців // Педіатрія, акушерство та гінекологія. Тези І Конгресу федерації педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку та харчування», 19-21 травня 2009 р. – Київ, 2009. – Додаток № 3. – С. 82.
 • Структура захворювань серцево-судинної системи у підлітків Тернопільської області / Корицький Г. І., Лобода В. Ф., Федорців О. Є., Лучишин Н. Ю. [та ін.] // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблемні питання патології у дітей та підлітків», 3-4 квітня 2008 р.: матеріали конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 142-143.
 • Федорців О. Є. Доцільність застосування вітамінно-мінерального комплексу «Кідді фарматон» у дітей дошкільного віку / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин, С. О. Никитюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології». – 2008. – № 2. – С. 32-34.
 • Лучишин Н. Зв'язок між показниками фізичного розвитку та адаптаційного потенціалу у практично здорових дітей дошкільного віку / Н. Лучишин // ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 31 березня-1 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 89.
 • Федорців О. Є. Оцінка адаптаційного потенціалу у дітей дошкільного віку / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин // «Проблемні питання патології у дітей та підлітків»: всеукраїнська науково-практична конференція, 3-4 квітня 2008 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2008. – С. 125-126.
 • Федорців О. Є. Визначення неспецифічної резистентності організму дітей старшого дошкільного віку / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 7-9.4. Фізичний розвиток та соматичний стан дітей шкільного віку в сучасних соціально-екологічних умовах / О. Є. Федорців, В. Ф. Лобода, Н. Ю. Лучишин [та ін.] // Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 8 червня 2007 р.: збірник матеріалів. – Тернопіль, 2007. – С. 120-123.
 • Стан мінеральної щільності кісткової тканини в дітей молодшого шкільного віку / В. Ф. Лобода, Н. І. Балацька, М. І. Кінаш, І. В. Кубей, Н. Ю. Лучишин // Педіатрія, акушерство та гінекологія . - 2007. - № 4. - С. 142-143.
 • Федорців О. Є. Фактори ризику порушення фізичного розвитку дітей / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин // «Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров'я дітей»: V міжнародна науково-практична конференція, 20-21 вересня 2007 р. : матеріали конф. – Чернівці, 2007. – С. 32-33.
 • Федорців О. Є. Проблема якісної та кількісної оцінки стану здоров’я дітей / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин// «Современные проблемы педиатрии»: VI республиканская научно-практическая конференция, 8-9 ноября 2007 г. : тезисы докл. – Евпатория, 2007– С. 99.
 • Федорців О. Є. Вплив метаболізму кальцію на фізичний розвиток дітей дошкільного віку / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин// «Екопатологія в педіатрії»: науково-практична конференція, 2-3 жовтня 2006 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2006. – С. 66-67.