Наукові публікації доцента Н.Ю. Лучишин

 • Рівень функціонування адаптаційних механізмів серцево-судинної системи в дітей із синкопе різного ґенезу. / Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин // Modern Pediatrics. Ukraine - 2022. -№ 3 (123). Р. 16-26.

 • Prevalence of arterial hypertension among Ukrainian students: the comparison of European and American guidelines. / V. Furdela, H. Pavlyshyn, T. Kovalchuk, N. Haliyash, N. Luchyshyn, K. Kozak, K. Hlushkо // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. - 2022. - 28(2). - Р. 123-131.

 • Особливості вегетативного гомеостазу та адаптаційного потенціалу в дітей із синкопе / Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин // Сучасна педіатрія. Україна. – 2021. – №. 3 (115). – С. 5-14.

 • Influence of dietary and activity patterns on weight status of Ukrainian school aged children / H. Pavlyshyn, K. Kozak, V. Furdela T. Kovalchuk, N. Luchyshyn, N. Haliyash // International Journal of Adolescent Medicine and Health. - 2020. - P. 1‒10.

 • Kasabach-Merritt syndrome in an infant with cavernous haemangioma. / H. Pavlyshyn, N. Luchyshyn // Pediatr Pol 2020; 95 (1): 48–51.

 • Analysis of heart rate variability in paediatric patients with vasovagal syncope. / T. Kovalchuk, H. Pavlyshyn, O. Boyarchuk, N. Luchyshyn // Pediatr Pol 2019; 94 (6): 357–367.

 • Сестринські технології на етапі стаціонарного лікування хворих, які потребують ендопротезування кульшового суглоба / І.В. Костючок, Н. Ю.Лучишин // Медсестринство. - 2019. - № 1. – С. 40-43.

 • The difference in pain and overall well-being assessment between patients with juvenile idiopathic arthritis, their parents, and physicians in Ukraine / T. Kovalchuk, H. Pavlyshyn, O. Boyarchuk, N. Luchyshyn // Pediatria Polska – Polish Journal of Paediatrics 2018; 93 (4). – Р. 298-305.

 • Особливості сестринського діагнозу в клініці недоношених новонароджених/ О.В. Устянцева, Н.Ю. Лучишин // Медсестринство. – 2017.- № 4. - С. 79-82.

 • Epidemiological aspects of obesity and systemic hypertension among school children of Western Ukraine / H. Pavlyshyn, V. Furdela, T. Kovalchuk, N. Haliyash, N, Luchyshyn // Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2017;23,4:181-187.

 • Ефективність оцінки якості життя в дітей із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря / Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин // Біль. Суглоби. Хребет.- 2016. – № 4 (24). –С. 24-2

 • Сучасні погляди на лікувальну тактику при захворюваннях опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку: лікувати чи спостерігати / Н. Ю. Лучишин, Т. А. Ковальчук // Проблеми остеології. – 2016. – Том 19, № 3-4. – С. 60-65.

 • Association of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in ukrainian children population / O. Fedortsiv, JE Zejda, N. Luchyshyn, GM. Brozek // International journal of medicine and medical research. 2015; 1(1):12-16.

 • The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications / O. Fedortsiv, N. Luchyshyn // Puls Uczelni. 2015; (9)1:32-36.

 • Роль кальцію у забезпеченні адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку / Н.Ю. Лучишин // Проблеми остеології . – 2014. – Том 17, №3. –С. 67-69.

 • Основи масажу: навчальний посібник / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький, Д. В. Вакуленко, Н.Ю. Лучишин. — Тернопіль : ТНПУ, 2013. — 132 с.

 • Physiological adaptation of modern Ukrainian preschoolers / O. Fedortsiv, N. Luchyshyn // Puls Uczelni 2013, 7, 4: 4-9. Index Copernicus

 • Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Т.А. Ковальчук, Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Лучишин Н.Ю.// Проблеми остеології. – 2013. – Том 16, №2. – С. 51-52.

 • Результати адаптації та валідації україномовної версії опитувальника СНАQ у хворих з ювенільним ревматоїдним артритом /Г.А.Павлишин, Т.А.Ковальчук, Н.Ю.Лучишин // Перинатология и педиатрия. – 2012. - №3(51). – С. 113-116.

 • Функціональний стан серцево-судинної системи як фактор адаптації дітей дошкільного віку / Г.А.Павлишин, О.Є.Федорців, Н.Ю.Лучишин, Т.А.Ковальчук // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Том 2, №3. – С 42-45.

 • Prevalence of childhood asthma, rhinitis, and eczema in the Ternopil region of Ukraine – results of BUPAS study / O. Fedortsiv, GM. Brozek, N. Luchyshyn, I. Kubey, J. Lawson, DC. Rennie, JE. Zejda. // Advances in Medical Sciences. 2012; 57(2):282-9.

 • Роль персистуючої інфекції при перебігу гострих респіраторних захворювань у групі дітей, які часто і тривало хворіють / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б. Фурдела, С.В. Євтушенко, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.Л. Горішна, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2(8). – С. 117-119.

 • Психологічна складова здоров'я дітей дошкільного віку / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова, І.Л. Горішна, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк// Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - № 4. -С. 119.

 • Основи фізичної реабілітації / Вакуленко Л. О., Клапчук В. В., Вакуленко Д. В., Прилуцька Г. В., Кутаков С. В., Прилуцький З. П., Лучишин Н. Ю.- Тернопіль: ТНПУ, 2010. - 234 с.

 • Основи фізичної реабілітації: навчальний посібник / Л.О. Вакуленко, В.В. Клапчук, Г.В. Прилуцька, С.В. Кутаков, Д.В. Вакуленко, З.В. Прилуцький, Н.Ю. Лучишин / за заг. ред. Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчука. – Тернопіль, ТНПУ, 2010. 0 234 с.

 • Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей із синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 1. – С. 50-53.

 • Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах / О. Є. Федорців, Т. О. Воронцова, Н. Ю. Лучишин, І. В. Кубей, М. І. Кінаш, П. В. Гощинський, Н. Б. Галіяш, В. С. Ревчук, Т. А. Ковальчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 1 (12). – С. 139-142.

 • Значення ультрафіолетового опромінення у профілактиці "Світлового голодування" / Н. Ю. Лучишин, М. Т. Ворона // Соврем. педиатрия. - 2009. - № 4. - С. 102-103.

 • Адаптація і здоров'я організованих дітей дошкільного віку / Н. Ю. Лучишин // Современная педиатрия. – 2009. – № 6. – С. 91-95.

 • Доцільність застосування вітамінно-мінерального комплексу «Кідді фарматон» у дітей дошкільного віку / О. Є. Федорців, Н. Ю. Лучишин, С. О. Никитюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології». – 2008. – № 2. – С. 32-34.

 • Стан мінеральної щільності кісткової тканини в дітей молодшого шкільного віку / В. Ф. Лобода, Н. І. Балацька, М. І. Кінаш, І. В. Кубей, Н. Ю. Лучишин // Педіатрія, акушерство та гінекологія . - 2007. - № 4. - С. 142-143.