Павлишин Галина Андріївна

У 1992 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”

Кандидат медичних наук з 1995 року

Кандидатська дисертація на тему «Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями та вродженими пневмоніями» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія

Вчене звання доцента кафедри педіатрії присвоєно в 1998 році.

Доктор медичних наук з 2007 року.

Докторська дисертація на тему «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія

Вчене звання професора присвоєно у 2009 році.

Наукові інтереси : вивчення процесів апоптозу, оксидативного стресу, пероксидації та імунологічних порушень у патогенезі інфекційної патології у новонароджених, особливості виходжування недоношених дітей за допомогою системи NIDCAP та катамнестичне спостереження (follow-up) за дітьми групи високого ризику.

Автор і співавтор понад 280 наукових та навчально-методичних публікацій, 2 методичних рекомендацій для студентів та лікарів, 4 патентів на винахід

Під науковим керівництвом проф. Павлишин Г. А. захищено 5 кандидатських дисертацій.