Павлишин Галина Андріївна

- доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" ,

- заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського»,

- голова апробаційної ради педіатричного профілю при спеціалізованій вченій раді Д 58.601.02 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»,

- член спеціалізованої вченої ради К 20.601.03 при ДВНЗ «Івано-Франківський Національний медичний університет»

- голова Тернопільського обласного осередку «Асоціація неонатологів України»

Освіта і трудова діяльність

У 1992 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю “Лікувальна справа”, після чого навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії, очолюваній член-кор. НАМН України, професором І.С. Сміяном.

З 1994 року працювала асистентом, з 1998 р. – доцентом кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного університету. З січня 2008 року – професор кафедри педіатрії. З червня 2009 року – завідувач кафедри педіатрії №2 факультету іноземних студентів.

З 1996 року по даний час – голова Тернопільського осередку Асоціації неонатологів України. У 2009 році - нагороджена Почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвитку охорони здоров’я та високий професіоналізм (Наказ МОЗ України №381 КН)

Наукова діяльність

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні новонароджених з гнійно-септичними захворюваннями та вродженими пневмоніями» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, професор І.С. Сміян) у 1995 році.

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація лікування» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (наукові консультанти – член-кореспондент НАМН України, професор І.С. Сміян, професор Гнатюк М.С.) у 2007 році.

З січня 2008 року до червня 2009 року – професор кафедри педіатрії з дитячою хірургією Терно­пільського державного медичного університету ім.І.Я. Горбачевсь­кого.

З червня 2009 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2 факультету іноземних студентів.

Вчене звання доцента кафедри педіатрії присвоєно в 1998 році, звання професора кафедри педіатрії – у 2009 році.

Під науковим керівництвом проф. Павлишин Г. А. захищено 5 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси

Вивчення процесів апоптозу, оксидативного стресу, пероксидації та імунологічних порушень у патогенезі інфекційної патології у новонароджених, особливості виходжування недоношених дітей за допомогою системи NIDCAP та катамнестичне спостереження (follow-up) за дітьми групи високого ризику.

Публікації

Автор і співавтор понад 280 наукових та навчально-методичних публікацій, 2 методичних рекомендацій для студентів та лікарів, 4 патентів на винахід