Наукові публікації доцента Н.Б. Галіяш

 • Prevalence of arterial hypertension among Ukrainian students: the comparison of European and American guidelines. / V. Furdela, H. Pavlyshyn, T. Kovalchuk, N. Haliyash, N. Luchyshyn, K. Kozak, K. Hlushkо // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. - 2022. - №28(2). - Р. 123-131.

 • Важливість впровадження системи інфекційного контролю в медичних закладах терапевтичного та хірургічного профілів: український та світовий досвід / Н.Б. Галіяш // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2021. – № 3(9). – С.87-95.

 • Communication Skills in Medicine : textbook / N. Haliyash, N. Petrenko, N. Bilkevych. Ternopil: TNMU, 2021. - 132 p.

 • Підходи до надання паліативної допомоги дітям і підліткам з онкологічною патологією: роль медичних сестер / І. В. Сивоконенко, Н. Б. Галіяш // Медсестринство. - 2021. -№ 2. - С. 38–42.

 • Сімейно-орієнтована медицина як важливий напрям розвитку педіатричної допомоги в Україні / Т. Д. Зозуля, Н. Б. Галіяш, Л. М. Ковальчук, А. Г. Каднічанський // Медсестринство. – 2020. – №2. – С.77-81

 • Проблема діагностики набутих гемолітичних анемій у дитячому віці / С.О. Никитюк, М.М. Галич, Н.Б. Галіяш, З.Я. Борис, М.Й. Яцюк // Здоров’я дитини. – 2020. – Том.15, № 1. – С. 33-35.

 • Комунікативні навички в медицині : посіб. / Н. Галіяш, Н. Петренко, Н. Бількевич. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 132 с.

 • Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря / Н.Б. Галіяш, Н. А. Бількевич, Н. В. Петренко // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 67-74

 • Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, Н.В. Пасяка, Н.В. Петренко, Н.Б. Галіяш, Н.А. Бількевич // Медична освіта. – 2019. – № 3 (додаток). – С.19-24.

 • Проблема булінгу в медичних закладах України / О.С.Сліпченко , Н.Б. Галіяш //Медсестринство. – 2019. -№ 4. С. – 34-36.

 • Physicians’ awareness concerning primary immunodeficiencies in Ternopil region, Ukraine / O. Boyarchuk, A. Lewandowicz-Uszynska, M. Kinash, N. Haliyash, I. Sahal, T. Kovalchuk // Pediatria Polska 2018; 93 (3): 221–228

 • Abnormalities of thyroid hormone metabolism during community‒acquired pneumonia: nonthyroidal illness syndrome and intracellular iodine distribution in children / H. Pavlyshyn, V. Kibar, V. Furdela, N. Haliyash, I .Sarapuk // Georgian medical news 2018; 3: 60-65

 • A case of herpes virus infection on the background of chronic kidney disease and kidney transplantation from a family donor / S.O. Nykytyuk, N.B. Haliyash, S.V Yevtushenko, Z.. Ya. Borys // Actual infectology. 2018; 6: 345–348.

 • Діагностико-прогностичні можливості визначення загальних неспецифічних адаптаційних реакцій для встановлення реактивності організму здорових та хворих на пневмонію дітей / Н.Б. Галіяш // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип.4, Том 1 (124). – С. 63-68.

 • Поширеність дефіциту вітаміну D серед дітей 10-16 років Західної України / Н.Б. Галіяш // Здоровье ребенка. – 2015. – №6 (66). – С. 33-36.

 • Clinical and Laboratory Diagnostic Criteria of Immune Resistance of Healthy and Sick with Pneumonia Children of Different Age / O.Fedortsiv, N.Haliyash, S.Nykytyuk // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2015. – No.1, Vol.1. – P.18-21.

 • Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Польщі / М.І. Кінаш, О.Р. Боярчук, Н.Б. Галіяш // Сімейна медицина. – 2014. - №5 (55). – С.152-154.

 • Diagnostic value of apoptotic activity and oxidative stress in community-acquired pneumonia in infants / H. Pavlyshyn, I. Sarapuk, V. Slyva, N. Haliyash // The European Academy of Paediatrics Educational Congress, Barselona, 2014. – 1 p.

 • Практичне медсестринство : навч. посіб. / [Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська та ін.]; за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 432 с. 2.5 друк. арк. Розділ «Практичні навички в педіатрії»

 • Характеристика основних соціальних проблем людей похилого віку / Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2012. – №1. – С.17-19.

 • Вимоги до клінічного консультування літніх людей на етапі первинної медико-санітарної допомоги. / В.Б. Гощинський, Н.Б. Галіяш, В.М. Творко // Медсестринство. – 2011. – №4. – С.11-13.

 • Рекомендації ВООЗ щодо організації роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до потреб літніх людей /В.Б. Гощинський, Н.Б.Галіяш // Медсестринство. – 2010. – №4. – С.11-13.

 • Оцінка здоров’я дітей дошкільного віку Тернополя на основі визначення стану адаптаційних систем організму / О. Є. Федорців, Н. Б. Галіяш // Досягнення біології та медицини. – 2010. – № 1(15). – С. 34-38.

 • Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у дітей, хворих на гострі пневмонії / Н. Б. Галіяш // Вісник наукових досліджень. – 2010. – Т.58, № 1. – С. 7-9.

 • Вивчення кількісних морфометричних показників і будови лімфоцитів крові здорових дітей залежно від типу загальних неспецифічних адаптаційних реакцій / Н. Б. Галіяш // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 1. – С. 25-29.

 • Можливості використання типу загальних неспецифічних адаптаційних реакцій для визначення рівня клітинного імунітету і ендотоксемії у здорових дітей та хворих на пневмонію / Н. Б. Галіяш // Одеський медичний журнал. – 2010. – № 3(119). – С. 40-43.

 • Організація волонтерського руху в Нідерландах / С.О. Ястремська, Н.І. Рега, Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2009. №3. С.19-21.

 • Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи тдму ім. І.Я. Горбачевського / І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, І.В. Корда, Н.І. Рега, В.Є. Городецький, Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2009. №1. – С.26-28.