Наукові публікації доцента Галіяш Н.Б.

 • Сліпченко О.С., Галіяш Н.Б. Проблема булінгу в медичних закладах України//Медсестринство. – 2019. -№ 4. С. – 34-36.
 • Physicians’ awareness concerning primary immunodeficiencies in Ternopil region, Ukraine / Oksana Boyarchuk, Aleksandra Lewandowicz-Uszynska, Maria Kinash, Natalia Haliyash, Iryna Sahal, Tetiana Kovalchuk // Pediatria Polska 2018; 93 (3): 221–228
 • Abnormalities of thyroid hormone metabolism during community‒acquired pneumonia: nonthyroidal illness syndrome and intracellular iodine distribution in children / H Pavlyshyn, V Kibar, V Furdela, N Haliyash, I Sarapuk // Georgian medical news 2018; 3: 60-65
 • A case of herpes virus infection on the background of chronic kidney disease and kidney transplantation from a family donor / SO Nykytyuk, NB Haliyash, SV Yevtushenko, Z Ya Borys // Actual infectology. 2018; 6: 345–348.
 • Галіяш Н.Б. Діагностико-прогностичні можливості визначення загальних неспецифічних адаптаційних реакцій для встановлення реактивності організму здорових та хворих на пневмонію дітей / Н.Б. Галіяш // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип.4, Том 1 (124). – С. 63-68.
 • Галіяш Н.Б. Поширеність дефіциту вітаміну D серед дітей 10-16 років Західної України / Н.Б. Галіяш // Здоровье ребенка. – 2015. – №6 (66). – С. 33-36.
 • Kinash M. Pola Systemu Hepatobiliarnego w Metabolizmie Witaminy D / M. Kinash, N. Haliyash, L.Dzyuban, K.Glushko // Conference: Witamina D - Minimum, Maximum, Optimum, At Warsaw, Volume: Standardy Medyczne/ Pediatria. – 2015. – Vol.12, Nr.5. – P.905.
 • Fedortsiv O. Clinical and Laboratory Diagnostic Criteria of Immune Resistance of Healthy and Sick with Pneumonia Children of Different Age / O.Fedortsiv, N.Haliyash, S.Nykytyuk // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2015. – No.1, Vol.1. – P.18-21.
 • Кінаш М.І. Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Польщі / М.І. Кінаш, О.Р. Боярчук, Н.Б. Галіяш // Сімейна медицина. – 2014. - №5 (55). – С.152-154.
 • Pavlyshyn H. et al. Diagnostic value of apoptotic activity and oxidative stress in community-acquired pneumonia in infants / H. Pavlyshyn, I. Sarapuk, V. Slyva, N. Haliyash // The European Academy of Paediatrics Educational Congress, Barselona, 2014. – 1 p.
 • Ярема Н.І., Галіяш Н.Б. Роль відділу вищих медичних кадрів департаменту соціальної політики в системі післядипломної освіти у Польщі / Ярема Н.І., Галіяш Н.Б. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами». – Тернопіль, 2014 р. - С. 132-135.
 • Галіяш Н. Б. та ін. Застосування інспірону при бронхообструктивному синдромі у дітей / Галіяш Н. Б., Никитюк С. О., Євтушенко С. В, Некрасова Т. Л. // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 2014 р. – С.180-181.
 • Vitamin D deficiency and structural and functional state of bone tissue in schoolchildren of Ukraine / V. Povoroznyuk, O. Tyazhka, N. Balatska, N. Haliyash et al.// Programme and Abstracts. 6th International Conference on Children’s Bone Health. - 22-25 June 2013. – Netherlands. – P.61-62
 • Pavlyshyn H. et al. Peculiarities of Immune Defense in Infants with Inflammatory Diseases of the Respiratory System / H. Pavlyshyn, V. Slyva, I. Sarapuk, S. Nykytuk, N. Haliyash // The European Academy of Paediatrics Educational Congress & MasterCourse. - 19-22 вересня 2013 р. - Lyon, Франція. – 1 p.
 • Povoroznyuk V. et al. Vitamin D deficiency and structural and functional state of bone tissue in schoolchildren of Ukraine Programme and Abstracts / V. Povoroznyuk, O. Tyazhka, N. Balatska, T. Budnik, I. Kubey, N. Haliyash // 6th International Conference on Children’s Bone Health. - 22-25 June 2013. – Netherlands. – P.61-62.
 • Практичне медсестринство : навч. посіб. / [Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська та ін.]; за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. - 432 с. 2.5 друк. арк. Розділ «Практичні навички в педіатрії»
 • Галіяш Н.Б. Характеристика основних соціальних проблем людей похилого віку // Медсестринство. – 2012. – №1. – С.17-19.
 • Гощинський В.Б., Галіяш Н.Б., Творко В.М. Вимоги до клінічного консультування літніх людей на етапі первинної медико-санітарної допомоги. // Медсестринство. – 2011. – №4. – С.11-13.
 • Fedortsiv O.Ye., Haliyash N.B. Possibilities of general nonspecific adaptive reactions typing in evaluation of immune resistance of healthy children and those with pneumonia // International Conference "Childhood asthma: epidemiology and prevention" : Materials of the conference. – Krakow, September 8-11, 2011. – P.37-38.
 • Гощинський В.Б., Галіяш Н.Б. Рекомендації ВООЗ щодо організації роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до потреб літніх людей // Медсестринство. – 2010. – №4. – С.11-13.
 • Федорців О. Є. Оцінка здоров’я дітей дошкільного віку Тернополя на основі визначення стану адаптаційних систем організму / О. Є. Федорців, Н. Б. Галіяш // Досягнення біології та медицини. – 2010. – № 1(15). – С. 34-38.
 • Галіяш Н. Б. Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у дітей, хворих на гострі пневмонії / Н. Б. Галіяш // Вісник наукових досліджень. – 2010. – Т.58, № 1. – С. 7-9.
 • Галіяш Н. Б. Вивчення кількісних морфометричних показників і будови лімфоцитів крові здорових дітей залежно від типу загальних неспецифічних адаптаційних реакцій / Н. Б. Галіяш // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 1. – С. 25-29.
 • Галіяш Н. Б. Можливості використання типу загальних неспецифічних адаптаційних реакцій для визначення рівня клітинного імунітету і ендотоксемії у здорових дітей та хворих на пневмонію / Н. Б. Галіяш // Одеський медичний журнал. – 2010. – № 3(119). – С. 40-43.
 • Галіяш Н.Б. Поширеність загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у дітей з пневмоніями / Н. Б. Галіяш, М. І. Кінаш, І. В. Кубей // XIV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2010. – С. 201.
 • Показники периферичної крові у визначенні типів адаптаційних реакцій в нормі та при респіраторній патології у дошкільнят/ О. Є. Федорців, Н. Б. Галіяш, Н. Ю. Лучишин, М. І. Кінаш // Науковий симпозіум „Імунопатологія при респіраторних захворюваннях”, 24-25 вересня 2009 р.: збірник матеріалів. – Тернопіль, 2009. – С. 130-131.
 • Ястремська С.О. Організація волонтерського руху в Нідерландах / С.О. Ястремська, Н.І. Рега, Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2009. №3. С.19-21.
 • Господарський І.Я. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи тдму ім. І.Я. Горбачевського / І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, І.В. Корда, Н.І. Рега, В.Є. Городецький, Н.Б. Галіяш // Медсестринство. – 2009. №1. – С.26-28.