Сарапук Ірина Мирославівна

У 2008 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Кандидат медичних наук з 2013 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне і діагностичне значення апоптичної активності та окисного стресу при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія

Наукові інтереси: вивчення процесів апоптозу та окисного стресу у дітей раннього віку на фоні інфекційної патології; особливості виходжування недоношених дітей за допомогою системи NIDCAP та їх катамнестичне спостереження.

Автор і співавтор 40 наукових публікацій