Сарапук Ірина Мирославівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2008 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Лікувальна справа”.

У 2010 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Педіатрія» і отримала диплом магістра із відзнакою.

З 2010 по 2013 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З жовтня 2013 року - по даний час асистент кафедри педіатрії №2 факультету іноземних студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

У 2014 р. пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Неонатологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика і здобула спеціальність лікаря-неонатолога.

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне і діагностичне значення апоптичної активності та окисного стресу при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий керівник – д.мед.наук, проф. Павлишин Г.А.) у 2013 році.

Наукові інтереси:

Вивчення процесів апоптозу та окисного стресу у дітей раннього віку на фоні інфекційної патології; особливості виходжування недоношених дітей за допомогою системи NIDCAP та їх катамнестичне спостереження.

Міжнародні семінари, стажування

Травень 2015 р. - Міжнародний медичний семінар ««MATERNAL AND INFANT HEALTH»» у м. Зальцбург (Австрія).

Жовтень 2015 року – стажування у Вроцлавському медичному університеті (Польща).

Грудень 2015 року –жовтень 2016 року – post-doc стажування у рамках програми Ерасмус Мундус МЕДЕА в університеті Поля Сабатьє у м. Тулуза (Франція)

Публікації :

Автор і співавтор 40 наукових публікацій