Наукові публікації доцента В.Б. Фурдели

  • Prevalence of arterial hypertension among Ukrainian students: the comparison of European and American guidelines. / V. Furdela, H. Pavlyshyn, T. Kovalchuk, N. Haliyash, N. Luchyshyn, K. Kozak, K. Hlushkо // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. - 2022. - 28(2). - Р. 123-131.

  • Metabolically healthy and unhealthy obesity in children from the point of view of evidence-based medicine / V. Furdela, I. Smiian, M. Furdela //Eastern Ukrainian Medical Journal. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 255-267.

  • Influence of dietary and activity patterns on weight status of Ukrainian school aged children / H. Pavlyshyn, K. Kozak, V. Furdela, T. Kovalchuk, N. Luchyshyn - International Journal of Adolescent Medicine and Health, 06 Nov 2020.

  • Особенности метаболизма тиреоидных гормонов у детей с внебольничной пневмонией: синдром эутиреоидной патологии и внутриклеточное распределение йода /Г. А. Павлишин, О. Д. Кибар, В. Б. Фурдела и др.// Georgian Medical News. 2018. №3. (276). C. 60-65.

  • Relation between Cardiac Function and Athropometric Parameters in Overweight and Obese School Boys / V. Furdela, H. Pavlyshyn, // Abstract book «The 57th Annual ESPE Meeting» (Athens, Greece) Hormone research in paediatrics. 2018. 90, p. 364.

  • Epidemiological aspects of obesity and systemic hypertension among school children of Western Ukraine. / H. Pavlyshyn, T. Kovalchuk, V. Furdela, et al. // Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2017. №23(4) P. 181-187.

  • Epidemiology of Lyme Borreliosis among Risk-Group Children of Western Ukraine, / H Pavlyshyn, N Haliyash, V. Furdela et al.// European journal of pediatrics, 2017. 176 (11) p. 1505.

  • Permanent neonatal diabetes mellitus in young Ukrainіan child / V. Furdela, H. Pavlyshyn, H. Korutskyi et al. // Pediatric Engocrinology Diabetes and Metabolism. 2016. 22(3). p. 132-134.

  • Клінічні та фенотипічні патерни у школярів з надлишковою масою тіла та ожирінням /В.Б. Фурдела // Вісник наукових досліджень. – №1 (78) – 2015. – С. 35–37

  • Clinical and Phenotypic Patterns of Overweight and Obese School Children Poster presentation P3-911 /FurdelaViktoriya / The 54th Annual ESPE Meeting» (Барселона, Іспанія, 2015)

  • Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію /Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела, Т.А. Ковальчук, К.В. Козак,О.І. Слободян,Н.Ю. Лучишин та інші / Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Матеріали X Конгресу педіатрів України. – 6-8 жовтня. – Київ. – 2014. – Том.6 №1. – С. 64–65

  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Детские инфекционные болезни» / І.Л. Горішна В.Б. Фурдела // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55569 від 11.07.2014

  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Children infection diseases» / І.Л. Горішна В.Б. Фурдела // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55570 від 11.04.2014

  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Медична генетика» / В.Б. Фурдела // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55573 від 11.07.2014

  • Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Medical genetics» / В.Б. Фурдела // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55574 від 11.07.2014

  • Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віці /Г. А. Павлишин, А. П. Філюк, В.Б. Фурдела, К. В. Левандовська, І. Є. Сахарова, С. О. Никитюк, А. Б. Кабакова // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Том 4, №1. – С. 55.

  • Ожиріння у хворих дитячого віку: лікувати чи спостерігати? / Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, О.Я. Самсон, І.І. Андрікевич // Сучасна педіатрія. – №2. – 2013. – С.20– 25.

  • Сучасні підходи до діагностики діабетичної кардіоміопатії у дітей і підлітків / І.С. Сміян, В.Б. Фурдела, О.Р. Шило // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Т4, №2. – С.58 – 65.

  • Мультимедійний курс лекцій з предмету «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» (з аудіосупроводом англійською мовою)» / Г.А Павлишин, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47200 від 14.01.2013

  • Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у практиці неонатолога /Г.А. Павлишин А.П. Філюк, В.Б. Фурдела, Ю.А. Гарбуз, Л.А. Качор, З.В. Король // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т.2, №1(3). – С. 116–119.

  • Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння / Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, О.Я. Самсон // Антиейнджинг. – №2–3. – 2012. – 47–51

  • Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі часто і тривало хворіючих дітей (огляд літератури) / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б.Фурдела, С.В. Євтушенко, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк та інші.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2(8). – С. 117–119

  • Залежність показників центральної гемодинаміки від вегетативного гомеостазу в дітей, хворих на цукровий діабет /І. С. Сміян, Г.А. Павлишин І. О. Багірян, І. Є. Сахарова, В.Б. Фурдела та інші.// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 37–40.

  • Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування /Г.А. Павлишин, І.О.Багірян, В.В. Павліковська, Т.О. Воронцова, В.Б. Фурдела та інші // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 22–24.

  • Етіологічні фактори виникнення цукрового діабету І типу у дітей /І.Є Cахарова Є.Ф. Бузько, В.Б. Фурдела, Л.А. Качор, Л.М. Гнецько,М.І. Кінаш // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2010 – №1 – С. 57– 59.

  • Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної патології / І.С. Сміян,Л.А Волянська,Е.І. Бурбела, Л.В. Бугель, В.Б. Фурдела. //Перинатологія, акушерство та педіатрія. – 2009. – №2. – С. 20–23.

  • Сходинки до оволодіння професією лікаря, 2008, 244 с. Навчально-методичний посібник / І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.О. Синицька, І.Л. Горішна, Л.А.Волянська // № ISBN 978-966-673-192-3

  • Вплив вегетативних порушень на пери­фе­ричну гемодинаміку у дітей з цукровим діабетом першого типу / В.Фурдела // Перинатологія та педіатрія. – 2008. – №1 (33). – С. 88–92.

  • Остеопенічні стани в дитячій ендокринології / І.С. Сміян, В. Б. Фурдела // Ліки Укра­їни. – 2008. – №4 (120). – С. 74–78.

  • Основні принципи реабілітації дітей з діабе­тичною кардіоміопатією / В.Б. Фурдела // Медична гідрологія та реабілітація. – том 6, №1. – 2008. – С. 40–46.

  • Роль вегетативного дисбалансу та порушень кальцієвого обміну в патогенезі діабетичних серцево-судинних ускладнень у дітей / І.С. Сміян, О.Є. Федорців, Л.А.Волянська, С.С. Левенець, В. Фурдела. // Актуальні проблеми перинатології, аку­шерства та гінекології. – 2008. – №2. – С. 16–18.

  • Особливості вегетативних розладів у дітей з цукровим діабетом / І.С. Сміян, В. Фурдела // Здоров’я дитини. – 2008. – №6. – С. 27–30.

  • Діабетична кардіоміопатія у дітей Монографія. / І.С. Сміян, В. Б. Фурдела – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. – 104 c.

  • Остеопенічні стани в дитячій ендокринології /І.С. Сміян, В. Б. Фурдела // Ліки Укра­їни. – 2007. – лютий. – С. 38–43

  • Оцінка ступеня тяжкості діабетичної міокардіо­патії у дітей / І.С. Сміян, В. Б. Фурдела // Проблеми ендокринної патології. – 2006. – №2. – С. 4–7.

  • Ультразвукова діа­гнос­­ти­ка діабе­тич­ної міокар­діо­патії у дітей / В. Фурдела // Перинато­логія та педіатрія. – 2006. – №1. – С. 71–79

  • Оцінка ефективності ком­­­бі­нованого при­зна­чен­ня мілдронату та ізодибуту в дітей з почат­ковими проя­ва­ми діабе­тичної міокардіопатії / В. Фурдела // Прак­тична медицина. – 2005. – том ХІ, №3. – С. 77–81.

  • Структура діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей / В. Фурдела //Перина­то­ло­гія та педіатрія. – 2004. – №1. – С. 54–56

  • Взаємозв’язок кардіоваску-лярних ускладнень цукрового діабету з кальцієвим гомеостазом у дітей /І.С. Сміян, В. Б. Фурдела // Педіатрія, акушество та гінекологія. – 2003. – №5. – С. 38–40.

  • Вагусні реакції серця різностатевих тварин з міокардіодистрофіями різного ґенезу / В.В. Файфура, М.Р. Хара, Л.М. Сас, Н.С. Коляда, В.Б. Фурдела //Вісник наукових досліджень. –2001. – №3. – С.75–76.