Наукові публікації доцента Фурдели В.Б.

  1. Особенности метаболизма тиреоидных гормонов у детей с внебольничной пневмонией: синдром эутиреоидной патологии и внутриклеточное распределение йода /Г. А. Павлишин, О. Д. Кибар, В. Б. Фурдела и др.// Georgian Medical News. 2018. №3. (276). C. 60-65. (SCOPUS)
  2. Furdela V., Pavlyshyn H. Relation between Cardiac Function and Athropometric Parameters in Overweight and Obese School Boys / Abstract book «The 57th Annual ESPE Meeting» (Athens, Greece) Hormone research in paediatrics. 2018. 90, p. 364.
  3. Pavlyshyn H., Furdela V., Kovalchuk T. et al. Epidemiological aspects of obesity and systemic hypertension among school children of Western Ukraine. / Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2017. №23(4) P. 181-187. doi: 10.18544/PEDM-23.04. 0091. (SCOPUS)
  4. Epidemiology of Lyme Borreliosis among Risk-Group Children of Western Ukraine, / H Pavlyshyn, N Haliyash, V. Furdela et al.// European journal of pediatrics, 2017. 176 (11) p. 1505.
  5. Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б. та інші. Епідеміологічні аспекти ожиріння серед школярів міста Тернополя // Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2017 p. C. 256-258.
  6. Фурдела В.Б. Сміян І.С., Павлишин Г.А Кардіоваскулярні діабетичні ускладнення у дітей // Матеріали конференції "Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет", присвячена 60-річчю ТДМУ (11 травня 2017 Тернопіль)
  7. Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії / Г.А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива // Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 236 с.
  8. Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Лучишин Н.Ю., Павельєва М.М. , Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Слива В.В., Фурдела В.Б., Бойко В.Г. Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я.Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016
  9. V. Furdela, H. Pavlyshyn, H. Korutskyi et al. Permanent neonatal diabetes mellitus in young Ukrainіan child / Pediatric Engocrinology Diabetes and Metabolism. 2016. 22(3). p. 132-134 doi: 10.18544/PEDM-22.03.0061. (SCOPUS)
  10. V. Furdela, H. Pavlyshyn Wolcott-Rallison Syndrome: Clinical Case presentation / Матеріали міжнародної конференції 55th Annual ESPE Meeting HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS. 2016. 86, p. 238-239
  11. Г.А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії // Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – с. 236.
  12. В.Б. Фурдела Клінічні та фенотипічні патерни у школярів з надлишковою масою тіла та ожирінням // Вісник наукових досліджень. – №1 (78) – 2015. – С. 35–37
  13. G.A. Pavlyshyn, V.B. Furdela, N.B. Haliyash Epidemiological aspects of arterial hypertension and obesity in children and adolescents of Ternopil region, Ukraine // The Fifth European Conference on Biology and Medical Sciences, 28th March 2015. – Vienna - p. 79-85
  14. FurdelaViktoriya Clinical and Phenotypic Patterns of Overweight and Obese School Children Poster presentation P3-911 // The 54th Annual ESPE Meeting» (Барселона, Іспанія, 2015)
  15. Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела Епідеміомогічні аспекти синдрому артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків м. Тернополя // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології». ­– 20 – 21 березня. – Тернопіль. – 2014. – С. 7-8
  16. Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела, Т.А.Ковальчук, С.О.Никитюк, Н.Ю. Лучишин,В.В. Слива та інші Результати епідеміологічного дослідження поширеності артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків міста Тернополя // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експери­ментальної медицини». – 21 травня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 97
  17. Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела,Т.А. Ковальчук, К.В. Козак,О.І. Слободян,Н.Ю. Лучишин та інші Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Матеріали X Конгресу педіатрів України. – 6-8 жовтня. – Київ. – 2014. – Том.6 №1. – С. 64–65
  18. Г. А. Павлишин, Н. Ю. Лучишин, Т. А. Ковальчук, C. О. Никитюк, Н. Б. Галияш, И. М. Сарапука, В. В. Слива Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку професійних компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». – 15–16 травня. – Тернопіль. – 2014 – с. 242–243.
  19. Г. А. Павлишин, Н. Ю. Лучишин, Т. А. Ковальчук, C. О. Никитюк, Н. Б. Галияш, И. М. Сарапука, В. В. Слива Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку професійних компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». – 15–16 травня. – Тернопіль. – 2014 – с. 242–243.
  20. І.Л. Горішна В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Детские инфекционные болезни» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55569 від 11.07.2014
  21. І.Л. Горішна В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Children infection diseases» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55570 від 11.04.2014
  22. В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Медична генетика» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55573 від 11.07.2014
  23. В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Medical genetics» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55574 від 11.07.2014
  24. Г.А. Павлишин І.Є. Сахарова В.Є. Бузько Сучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам // Збірник матеріалів конгресу «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: X ювілейна всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18–19 квітня. – Тернопіль. – 2013. – с. 244–245. Г.А. Павлишин І.Є. Сахарова В.Є. Бузько Cучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам // Збірник матеріалів конгресу «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: X ювілейна всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18–19 квітня. – Тернопіль. – 2013. – с. 244–245.
  25. Г. А. Павлишин, А. П. Філюк, В.Б. Фурдела, К. В. Левандовська, І. Є. Сахарова, С. О. Никитюк, А. Б. Кабакова Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віці // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Том 4, №1. – С. 55.
  26. Г.А. Павлишин, І.С. Сміян, В.Б. Фурдела, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин, К.В. Козак Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9-11 жовтня. – Київ. – 2013. –Том 4, №1. – С. 55–56
  27. Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, О.Я. Самсон, І.І. Андрікевич Ожиріння у хворих дитячого віку: лікувати чи спостерігати? // Сучасна педіатрія. – №2. – 2013. – С.20– 25.
  28. І.С. Сміян, В.Б. Фурдела, О.Р. Шило Сучасні підходи до діагностики діабетичної кардіоміопатії у дітей і підлітків // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Т4, №2. – С.58 – 65.
  29. V. Furdela Subclinical diabetic cardiomyopathy in children // The 9 th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology: Predictive Medicine to improve the Care of children - 19 – 22 вересня, 2013, Мілан, Італія
  30. Г.А Павлишин, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук Мультимедійний курс лекцій з предмету «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» (з аудіосупроводом англійською мовою)» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47200 від 14.01.2013
  31. Г.А. Павлишин А.П. Філюк, В.Б. Фурдела, Ю.А. Гарбуз, Л.А. Качор, З.В. Король Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у практиці неонатолога / Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т.2, №1(3). – С. 116–119.
  32. Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, О.Я. Самсон Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння // Антиейнджинг. – №2–3. – 2012. – 47–51
  33. Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела, К.В. Левандовська Ожиріння та артеріальна гіпертензія як складові метаболічного синдрому // Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня. – Тернопіль. – 2012. – С. 156
  34. В.Б. Фурдела, Л.А. Качор, Л.М. Гнецко, С.М. Эмельянова, О.Б. Петрушенко. Роль вегетативних нарушений в развитии диабетической ангиопатииу детей // Материалы IV конгресса педиатров стран СНГ “Ребенок и общество: проблеми здоровья, развития и питания ”. – 25 – 26 апреля. – Львов. – 2012 – С. 351
  35. Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б. Фурдела,І.Є. Сахарова С.О. Никитюк, К.В.Левандовська, А.Б. Кабакова Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у шкільному віці // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9–11 жовтня. – Київ. – 2012. – Том. 2, №1. – С.66.
  36. Г. А. Павлишин, В.Б. Фурдела, К. В. Левандовська, Г. І. Корицький, Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин, Л. А. Качор Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9–11 жовтня. – Київ. – 2012. – Том. 2, №1. – С.67.
  37. Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.М. Горішний, Н.Ю. Лучишин Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації”. – 12-13 травня. – Тернопіль. – 2011. – С. 311–312.
  38. Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О.Никитюк, І.М. Горішний, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій // Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних техно­логій». – 18 червня. – Тернопіль. – 2011. – С. 12 –17.
  39. Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б.Фурдела, С.В. Євтушенко, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк та інші. Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі часто і тривало хворіючих дітей (огляд літератури) /Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2(8). – С. 117–119
  40. Natalia Mouravska Viktoriya Furdela Increasing awareness of Maple syrup urine disease promotes early diagnosis and timely screening// Матеріали XV Між­на­род­ного конгресу студентів та молодих вчених. – 27–29 квітня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 135.
  41. Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова, В. Б. Фурдела,Н.Ю. Лучишин, С.О. Никитюк Рівні імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей // Матеріали конференції «Таврический медико-биологический вестник» – 2011. – Т. 14, № 2(54). – С. 165.
  42. Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, В.Б. Фурдела Проблема респіраторно – синцитіальної вірусної інфекції у дітей раннього віку // Матеріали ІІ наукового симпозіуму “Імуно­па­то­логія при респіраторних захворюваннях”. – 06 – 07 жовтня. – Київ. – 2011. – С. 29-30
  43. Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк Клінічні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей грудного віку // Збірник матеріалів конференції “Теоретичні засади оптимізації системи епідеміологічного нагляду за інфек­цій­ними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі” (читання присвячені пам’яті академіка Л.В. Громашевського. – 13 – 14 жовтня. – Київ. – 2011 – С. 36 –37
  44. Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, В.Б. Фурдела,Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова та інші Психологічна складова здоров’я дітей дошкільного віку // Матеріали VII конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”, 11 – 13 жовтня. – Київ. – 2011.– С. 119
  45. H. Pavlyshyn, I. Gorishna, V.Furdela The problem of respiratory syncytial virus infection in infants // Scientific conference “Childhood astma: epidemiology and prevention”. 8 – 11 september, – Krakow. – 2011 – p. 28.
  46. Н.Л. Червона, И.О. Багирян, Т.О. Воронцова, С.С. Левенец, В.Б. Фурдела. Особенности поликлинической помощи детскому населению Западной Украины в современных условиях // Сборник материалов XIV Конгресса педиатров России с международным участием. Актуальные проблемы педиатрии. – 15–18 февраля. – Москва. – 2010
  47. І. С. Сміян, Г.А. Павлишин І. О. Багірян, І. Є. Сахарова, В.Б. Фурдела та інші. Залежність показників центральної гемодинаміки від вегетативного гомеостазу в дітей, хворих на цукровий діабет // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 37–40.
  48. Г.А. Павлишин, І.О.Багірян, В.В. Павліковська, Т.О. Воронцова, В.Б. Фурдела та інші Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 22–24.
  49. І.Є Cахарова Є.Ф. Бузько, В.Б. Фурдела, Л.А. Качор, Л.М. Гнецько,М.І. Кінаш Етіологічні фактори виникнення цукрового діабету І типу у дітей / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2010 – №1 – С. 57– 59.
  50. Г.А. Павлишин, Р.М. Сабала, В.Б. Фурдела, І.О. Багірян та інші. Сучасні ообливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини".­ – 17 червня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С 110-111.
  51. С.О. Никитюк, Л.З. Вонс, С.С. Левенець, Р.М. Сабала, В.Б. Фурдела, І.О. Багірян, Н.Л. Червона. Лікувальне харчування HUMANA при діарейному симптомі у дітей з набутим синдромом мальабсорбції // Педіатрія, акушерство та гінекологія 2010. – №4. Матеріали 12-го з’їзду педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 12-14 жовтня. – Київ. – 2010 – С. 111–112.
  52. М.Я. Фурдела,Я.Я. Боднар, І.І. Луців, В.Б. Фурдела Патоморфологічний субстрат шлуночкових розладів ритму та провідності при цукровому діабеті І типу // //Матеріали XIII конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – 30 вересня – 03 жовтня. – Львів. – 2010 – С.687
  53. Г.А. Павлишин, І.Є. Сахарова, І.О.Багірян, І.Л. Горішна, С.О.Никитюк, В.Б. Фурдела Особливості викладання педіатрії іноземним студентам // Матеріали науково-методичної конференції “Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних тех­но­логій”. - Терно­піль, ТДМУ. – 2010. - С. 12–14.
  54. І.С. Сміян, О.Є. Федорців, Е.І. Бурбела, Л.А Волянська В.Б. Фурдела та інші Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення / Перинатологія, акушерство та педіатрія. – 2009. – №2. – С. 16–19.
  55. І.С. Сміян,Л.А Волянська,Е.І. Бурбела, Л.В. Бугель, В.Б. Фурдела. Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної патології / Перинатологія, акушерство та педіатрія. – 2009. – №2. – С. 20–23.
  56. В.Б. Фурдела Взаємозв'язок вегетативних порушень з діабетичною периферичною поліневропатією у дітей // Збірник матеріалів підсумкової науково-прак­тичної конференції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної ме­дицини». – 4 червня. – Терно­піль: Укр­медкнига. – 2009. – С. 105.
  57. Сміян І.С., Павлишин Г.А. Синицька В.О.Горішна І.Л. Волянська Л.А. Сходинки до оволодіння професією лікаря, 2008, 244 с. Навчально-методичний посібник № ISBN 978-966-673-192-3
  58. В.Фурдела Вплив вегетативних порушень на пери­фе­ричну гемодинаміку у дітей з цукровим діабетом першого типу // Перинатологія та педіатрія. – 2008. – №1 (33). – С. 88–92.
  59. В.Фурдела Можливості ранньої діагностики діабетичної кардіоміопатії // Матеріали всеукраїнської науково-прак­тичної кон­фе­ренції з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей і підлітків». –- 3–4 квітня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2008. – С. 129 –132
  60. В.Фурдела Кардіоміопатія у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу // Клінічна ендокрино­логія. Матеріали науково-прак­тичної конфе­ренції «Актуальні питання дитячої та підліткової ендокринології». – 17–18 квітня. – Львів. – 2008. – №2. – С. 17.
  61. І.С. Сміян В.Фурдела Остеопенічні стани в дитячій ендокринології Ліки Укра­їни. – 2008. – №4 (120). – С. 74–78.
  62. Фурдела В.Б. Основні принципи реабілітації дітей з діабе­тичною кардіоміопатією / Медична гідрологія та реабілітація. – том 6, №1. – 2008. – С. 40–46.
  63. В.Фурдела Особливості централь­ної гемодинаміки у дітей з цукровим діабетом // Збірник матеріалів під­сум­кової науково-прак­тичної конференції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної ме­дицини». – 13 червня. – Терно­піль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 100.
  64. І.С. Сміян В.Фурдела Роль негативного кальцієвого обміну в розвитку діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей // Матеріали все­укра­їн­ської науково-прак­тич­ної конференції «Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку». – 11 –12 вересня. – Тернопіль. – 2008. – С. 14–15.
  65. І.С. Сміян В.Фурдела Вегетативні розлади у дітей з цукровим діабетом //Перинатологія, аку­шерство та гінекологія. Матеріали V конгресу педіатрів України “Сучасні проблеми клінічної педіатрії». ­– 15 –17 жовтня. – Київ. – 2008. – С. 112 – 113
  66. І.С. Сміян, О.Є. Федорців, Л.А.Волянська, С.С. Левенець, В.Фурдела. Роль вегетативного дисбалансу та порушень кальцієвого обміну в патогенезі діабетичних серцево-судинних ускладнень у дітей / Актуальні проблеми перинатології, аку­шерства та гінекології. – 2008. – №2. – С. 16–18.
  67. І.С. Сміян В.Фурдела Особливості вегетативних розладів у дітей з цукровим діабетом / Здоров’я дитини. – 2008. – №6. – С. 27–30.
  68. Сміян І.С., Фурдела В.Б. Діабетична кардіоміопатія у дітей Монографія. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. – 104 c.
  69. І.С. Сміян В.Фурдела Остеопенічні стани в дитячій ендокринології // Ліки Укра­їни. – 2007. – лютий. – С. 38–43
  70. І.С. Сміян В.Фурдела Роль вегетативних порушень у розвитку ангіопатій при цукровому діабеті 1 типу у дітей // Матеріали науково-прак­тичної кон­фе­ренції «Меди­­ко-соціальні проблеми дитячого віку. – 12–13 квітня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2007 . – С. 113 –114.
  71. І.С. Сміян В.Фурдела Оцінка ступеня тяжкості діабетичної міокардіо­патії у дітей / Проблеми ендокринної патології. – 2006. – №2. – С. 4–7.
  72. В.Фурдела Ультразвукова діа­гнос­­ти­ка діабе­тич­ної міокар­діо­патії у дітей / Перинато­логія та педіатрія. – 2006. – №1. – С. 71–79
  73. В.Фурдела Оцінка ефективності ком­­­бі­нованого при­зна­чен­ня мілдронату та ізодибуту в дітей з почат­ковими проя­ва­ми діабе­тичної міокардіопатії / Прак­тична медицина. – 2005. – том ХІ, №3. – С. 77–81.
  74. Л.Б.Романюк, Л.М. Гнецько, С.О. Никитюк В.Б. Фурдела Хронічний холе­цисто­хо­лангіт у дітей з енде­міч­ним дифузним зобом // Матеріали науково-практичної кон­фе­ренції, присвяченої до 75-річчя з дня народження член-ко­респондента АМН Укра­їни, проф. І.С. Сміяна. – 13-14 січня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2004. – С. 132–133
  75. І.С.Сміян, Л.Б.Романюк В.Фурдела Структура захво­рювань шлунково-кишкового тракту при цукровому діабеті у дітей // Матеріали науково-прак­тичної кон­фе­ренції, присвяченої до 75-річчя з дня народження член-ко­р­еспондента АМН Укра­їни, проф. І.С. Сміяна – 13-14 січня. – Тернопіль: Укрмед­кни­га. – 2004. – С. 132–133
  76. В.Фурдела Структура діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей / Перина­то­ло­гія та педіатрія. – 2004. – №1. – С. 54–56
  77. В.Фурдела Прояви діабетичної міокардіопатії у дітей // Матер. VІІ Між­на­род­но­го медичного конгресу сту­дентів і молодих учених, приуроченого до 150-літ­тя від дня народження І. Я. Гор­бачевського. – Терно­піль: Укрмедкнига. – 2004. – С. 100
  78. В.Фурдела Особливості центральної гемодинаміки у дітей з цукровим діабетом // Тези доп. IV Української конфе­ренції молодих вчених, присвяченої пам’яті академіка Воло­димира Веніаміновича Фролькіса. – 24 січня. – Київ, 2003. – С. 58.
  79. І.С. Сміян В.Фурдела Взаємозв’язок кардіоваску-лярних ускладнень цукрового діабету з кальцієвим гомеостазом у дітей // Педіатрія, акушество та гінекологія. – 2003. – №5. – С. 38–40.
  80. І.С. Сміян В.Фурдела Оцінка функціонування серцево-судинної сис­теми у дітей з інсулін­залежним цукровим діабетом Вестник физиотерапии и курортологии. // Материали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячої кардіо­ревматології». – 9–11 квітня. – 2002. – Т.8, №1. – С. 27.
  81. В.Фурдела Особливості вегетатив­ного гомеостазу у дітей з цукровим діабетом // Тези доп. 6-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих учених. – 21–23 травня. Тернопіль. – 2002. – С. 62
  82. В.Фурдела Можливості функціо­наль­них методів дослід­ження в діаг­нос­­тиці діа­бе­тичних карді­альних ускладнень у дітей //Збірник наукових праць XLV під­сум­кової (міжре­гіо­наль­­ної) науково-прак­тичної конфе­рен­ції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної меди­ци­ни». – 7 червня. – Терно­піль: Укрмедкнига, 2002. – С. 105
  83. І.С. Сміян В.Фурдела Стан вегетативної нервової системи при цукро­вому діабеті у дітей // Тези доп. 1-ї Міжна­род­ної конференції «Аналіз варіабе­ль­­­ності ритму серця в клі­ніч­ній прак­тиці». – 24–25 жовтня. – Київ: Вид-во Ін-ту герон­тології, 2002. – С. 106–107.
  84. В.В.Файфура,М.Р. Хара, Л.М.Сас, Н.С. Коляда, В.Б. Фурдела Вагусні реакції серця різностатевих тварин з міокардіодистрофіями різного ґенезу / Вісник наукових досліджень. –2001. – №3. – С.75–76.
  85. В.Фурдела Стан серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей // Тези доп. 5-го Міжна­родного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: Укрмед­книга, 2001. – С. 47.
  86. В.Фурдела Н. Коляда Стать визначає особли­вість холінергічних реакцій серця при міокардіодистрофіях різного ґенезу // Тези доповідей 53-ї Студентської наукової конференції. – 18-19 квітня. – Ужго­роді. – 2000. – С.12–13.
  87. В.Фурдела Н. Коляда Статеві відмінності холінергічної регуляції серця тварин з гіпер- та гіпотиреоїдними станами // Тези доп. 4-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих уче­них. – 11–13 травня. – Тернопіль. – 2000. – С.346–347.
  88. В.Фурдела Профілактика злукової кишкової непрохідності у дітей: диференційований підхід // Тези доп. 4-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих учених. – 11-13 травня. – Тернопіль. – 2000. – С.50.
  89. В.Фурдела Н. Коляда Порівняння динаміки вмісту пірувату в тканинах серця самців і самок в умовах розвитку дистрофії міокарду // Тези доп. наукової сту­дентської конференції. – 15-17 вересня. – Дніпропетровськ. – 2000 – С.86
  90. В.Фурдела Н. Коляда Особливості холінергічних реакцій серця різної статі при гіпертиреозі // Тези доп. 3-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С.301.
  91. В.Фурдела Н. Коляда Рівень піровиноградної кислоти в тирео­токсич­ному серці тварин різної статі // Тези доп. 3-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С. 302
  92. В.Фурдела С. Балашко, М. Ящук, Ю. Панасюк, А. Дзісяк Особливості клітинного імунітету у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит // Тези доп. 3-го Міжна­родного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С.218–219
  93. В.Фурдела Н. Коляда Піровиноградна кислота в тиреотоксичному серці тварин різної статі // Тези доп. 54-ї Науково-медичної конференції студентів і молодих вчених. – 20–23 квітня. – Київ: НМУ ім. О.О. Богомольця. – 1999. – С.103-104
  94. В.Фурдела Н. Коляда Особенности вегетатив­ной регуляции сердечной деятельности у гиперти­реоидных самцов и самок // Тезисы Международной научной студенческой конференции «Актуаль­ные проблемы совре­менной медицины-99». – 14-16 апреля. – Минск: МГМИ. – 1999. – С.33.
  95. Фурдела В., Коляда Н. Холінергічний контроль серцевої діяльності тварин різної статі в умовах гіпертиреозу //Тези доп. 2-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 6–8 травня. – Тернопіль. – 1998 – С.48.
  96. Фурдела В., Коляда Н. Особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі при адреналіновій міокардіодистрофії //Тези доп. 2-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 6–8 травня. – Тернопіль. – 1998 – С. 50