Наукові публікації доцента Фурдели В.Б.

  • Особенности метаболизма тиреоидных гормонов у детей с внебольничной пневмонией: синдром эутиреоидной патологии и внутриклеточное распределение йода /Г. А. Павлишин, О. Д. Кибар, В. Б. Фурдела и др.// Georgian Medical News. 2018. №3. (276). C. 60-65. (SCOPUS)
  • Furdela V., Pavlyshyn H. Relation between Cardiac Function and Athropometric Parameters in Overweight and Obese School Boys / Abstract book «The 57th Annual ESPE Meeting» (Athens, Greece) Hormone research in paediatrics. 2018. 90, p. 364.
  • Pavlyshyn H., Furdela V., Kovalchuk T. et al. Epidemiological aspects of obesity and systemic hypertension among school children of Western Ukraine. / Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2017. №23(4) P. 181-187. doi: 10.18544/PEDM-23.04. 0091. (SCOPUS)
  • Epidemiology of Lyme Borreliosis among Risk-Group Children of Western Ukraine, / H Pavlyshyn, N Haliyash, V. Furdela et al.// European journal of pediatrics, 2017. 176 (11) p. 1505.
  • Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б. та інші. Епідеміологічні аспекти ожиріння серед школярів міста Тернополя // Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2017 p. C. 256-258.
  • Фурдела В.Б. Сміян І.С., Павлишин Г.А Кардіоваскулярні діабетичні ускладнення у дітей // Матеріали конференції "Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет", присвячена 60-річчю ТДМУ (11 травня 2017 Тернопіль)
  • Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії / Г.А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива // Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 236 с.
  • Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Лучишин Н.Ю., Павельєва М.М. , Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Слива В.В., Фурдела В.Б., Бойко В.Г. Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я.Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016
  • V. Furdela, H. Pavlyshyn, H. Korutskyi et al. Permanent neonatal diabetes mellitus in young Ukrainіan child / Pediatric Engocrinology Diabetes and Metabolism. 2016. 22(3). p. 132-134 doi: 10.18544/PEDM-22.03.0061. (SCOPUS)
  • V. Furdela, H. Pavlyshyn Wolcott-Rallison Syndrome: Clinical Case presentation / Матеріали міжнародної конференції 55th Annual ESPE Meeting HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS. 2016. 86, p. 238-239
  • Г.А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії // Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – с. 236.
  • В.Б. Фурдела Клінічні та фенотипічні патерни у школярів з надлишковою масою тіла та ожирінням // Вісник наукових досліджень. – №1 (78) – 2015. – С. 35–37
  • G.A. Pavlyshyn, V.B. Furdela, N.B. Haliyash Epidemiological aspects of arterial hypertension and obesity in children and adolescents of Ternopil region, Ukraine // The Fifth European Conference on Biology and Medical Sciences, 28th March 2015. – Vienna - p. 79-85
  • FurdelaViktoriya Clinical and Phenotypic Patterns of Overweight and Obese School Children Poster presentation P3-911 // The 54th Annual ESPE Meeting» (Барселона, Іспанія, 2015)
  • Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела Епідеміомогічні аспекти синдрому артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків м. Тернополя // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології». ­– 20 – 21 березня. – Тернопіль. – 2014. – С. 7-8
  • Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела, Т.А.Ковальчук, С.О.Никитюк, Н.Ю. Лучишин,В.В. Слива та інші Результати епідеміологічного дослідження поширеності артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків міста Тернополя // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експери­ментальної медицини». – 21 травня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 97
  • Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела,Т.А. Ковальчук, К.В. Козак,О.І. Слободян,Н.Ю. Лучишин та інші Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Матеріали X Конгресу педіатрів України. – 6-8 жовтня. – Київ. – 2014. – Том.6 №1. – С. 64–65
  • Г. А. Павлишин, Н. Ю. Лучишин, Т. А. Ковальчук, C. О. Никитюк, Н. Б. Галияш, И. М. Сарапука, В. В. Слива Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку професійних компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». – 15–16 травня. – Тернопіль. – 2014 – с. 242–243.
  • Г. А. Павлишин, Н. Ю. Лучишин, Т. А. Ковальчук, C. О. Никитюк, Н. Б. Галияш, И. М. Сарапука, В. В. Слива Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку професійних компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». – 15–16 травня. – Тернопіль. – 2014 – с. 242–243.
  • І.Л. Горішна В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Детские инфекционные болезни» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55569 від 11.07.2014
  • І.Л. Горішна В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Children infection diseases» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55570 від 11.04.2014
  • В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Медична генетика» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55573 від 11.07.2014
  • В.Б. Фурдела, Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Medical genetics» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №55574 від 11.07.2014
  • Г.А. Павлишин І.Є. Сахарова В.Є. Бузько Сучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам // Збірник матеріалів конгресу «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: X ювілейна всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18–19 квітня. – Тернопіль. – 2013. – с. 244–245. Г.А. Павлишин І.Є. Сахарова В.Є. Бузько Cучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам // Збірник матеріалів конгресу «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: X ювілейна всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18–19 квітня. – Тернопіль. – 2013. – с. 244–245.
  • Г. А. Павлишин, А. П. Філюк, В.Б. Фурдела, К. В. Левандовська, І. Є. Сахарова, С. О. Никитюк, А. Б. Кабакова Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віці // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Том 4, №1. – С. 55.
  • Г.А. Павлишин, І.С. Сміян, В.Б. Фурдела, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин, К.В. Козак Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9-11 жовтня. – Київ. – 2013. –Том 4, №1. – С. 55–56
  • Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, О.Я. Самсон, І.І. Андрікевич Ожиріння у хворих дитячого віку: лікувати чи спостерігати? // Сучасна педіатрія. – №2. – 2013. – С.20– 25.
  • І.С. Сміян, В.Б. Фурдела, О.Р. Шило Сучасні підходи до діагностики діабетичної кардіоміопатії у дітей і підлітків // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Т4, №2. – С.58 – 65.
  • V. Furdela Subclinical diabetic cardiomyopathy in children // The 9 th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology: Predictive Medicine to improve the Care of children - 19 – 22 вересня, 2013, Мілан, Італія
  • Г.А Павлишин, В.Б. Фурдела, С.О. Никитюк, Т.А. Ковальчук Мультимедійний курс лекцій з предмету «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» (з аудіосупроводом англійською мовою)» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47200 від 14.01.2013
  • Г.А. Павлишин А.П. Філюк, В.Б. Фурдела, Ю.А. Гарбуз, Л.А. Качор, З.В. Король Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у практиці неонатолога / Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т.2, №1(3). – С. 116–119.
  • Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, О.Я. Самсон Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння // Антиейнджинг. – №2–3. – 2012. – 47–51
  • Г.А. Павлишин В.Б. Фурдела, К.В. Левандовська Ожиріння та артеріальна гіпертензія як складові метаболічного синдрому // Збірник матеріалів підсумкової науково – практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня. – Тернопіль. – 2012. – С. 156
  • В.Б. Фурдела, Л.А. Качор, Л.М. Гнецко, С.М. Эмельянова, О.Б. Петрушенко. Роль вегетативних нарушений в развитии диабетической ангиопатииу детей // Материалы IV конгресса педиатров стран СНГ “Ребенок и общество: проблеми здоровья, развития и питания ”. – 25 – 26 апреля. – Львов. – 2012 – С. 351
  • Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б. Фурдела,І.Є. Сахарова С.О. Никитюк, К.В.Левандовська, А.Б. Кабакова Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у шкільному віці // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9–11 жовтня. – Київ. – 2012. – Том. 2, №1. – С.66.
  • Г. А. Павлишин, В.Б. Фурдела, К. В. Левандовська, Г. І. Корицький, Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин, Л. А. Качор Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали VIII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 9–11 жовтня. – Київ. – 2012. – Том. 2, №1. – С.67.
  • Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк, І.М. Горішний, Н.Ю. Лучишин Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації”. – 12-13 травня. – Тернопіль. – 2011. – С. 311–312.
  • Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О.Никитюк, І.М. Горішний, Т.А. Ковальчук, Н.Ю. Лучишин Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій // Матеріали науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних техно­логій». – 18 червня. – Тернопіль. – 2011. – С. 12 –17.
  • Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б.Фурдела, С.В. Євтушенко, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк та інші. Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі часто і тривало хворіючих дітей (огляд літератури) /Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2(8). – С. 117–119
  • Natalia Mouravska Viktoriya Furdela Increasing awareness of Maple syrup urine disease promotes early diagnosis and timely screening// Матеріали XV Між­на­род­ного конгресу студентів та молодих вчених. – 27–29 квітня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – С. 135.
  • Г.А. Павлишин, Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова, В. Б. Фурдела,Н.Ю. Лучишин, С.О. Никитюк Рівні імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей // Матеріали конференції «Таврический медико-биологический вестник» – 2011. – Т. 14, № 2(54). – С. 165.
  • Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, В.Б. Фурдела Проблема респіраторно – синцитіальної вірусної інфекції у дітей раннього віку // Матеріали ІІ наукового симпозіуму “Імуно­па­то­логія при респіраторних захворюваннях”. – 06 – 07 жовтня. – Київ. – 2011. – С. 29-30
  • Г.А. Павлишин, В.Б. Фурдела, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О. Никитюк Клінічні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей грудного віку // Збірник матеріалів конференції “Теоретичні засади оптимізації системи епідеміологічного нагляду за інфек­цій­ними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі” (читання присвячені пам’яті академіка Л.В. Громашевського. – 13 – 14 жовтня. – Київ. – 2011 – С. 36 –37
  • Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, В.Б. Фурдела,Т.А. Ковальчук, І.Є. Сахарова та інші Психологічна складова здоров’я дітей дошкільного віку // Матеріали VII конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”, 11 – 13 жовтня. – Київ. – 2011.– С. 119
  • H. Pavlyshyn, I. Gorishna, V.Furdela The problem of respiratory syncytial virus infection in infants // Scientific conference “Childhood astma: epidemiology and prevention”. 8 – 11 september, – Krakow. – 2011 – p. 28.
  • Н.Л. Червона, И.О. Багирян, Т.О. Воронцова, С.С. Левенец, В.Б. Фурдела. Особенности поликлинической помощи детскому населению Западной Украины в современных условиях // Сборник материалов XIV Конгресса педиатров России с международным участием. Актуальные проблемы педиатрии. – 15–18 февраля. – Москва. – 2010
  • І. С. Сміян, Г.А. Павлишин І. О. Багірян, І. Є. Сахарова, В.Б. Фурдела та інші. Залежність показників центральної гемодинаміки від вегетативного гомеостазу в дітей, хворих на цукровий діабет // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 37–40.
  • Г.А. Павлишин, І.О.Багірян, В.В. Павліковська, Т.О. Воронцова, В.Б. Фурдела та інші Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010 – №1 – С. 22–24.
  • І.Є Cахарова Є.Ф. Бузько, В.Б. Фурдела, Л.А. Качор, Л.М. Гнецько,М.І. Кінаш Етіологічні фактори виникнення цукрового діабету І типу у дітей / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2010 – №1 – С. 57– 59.
  • Г.А. Павлишин, Р.М. Сабала, В.Б. Фурдела, І.О. Багірян та інші. Сучасні ообливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини".­ – 17 червня. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С 110-111.
  • С.О. Никитюк, Л.З. Вонс, С.С. Левенець, Р.М. Сабала, В.Б. Фурдела, І.О. Багірян, Н.Л. Червона. Лікувальне харчування HUMANA при діарейному симптомі у дітей з набутим синдромом мальабсорбції // Педіатрія, акушерство та гінекологія 2010. – №4. Матеріали 12-го з’їзду педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – 12-14 жовтня. – Київ. – 2010 – С. 111–112.
  • М.Я. Фурдела,Я.Я. Боднар, І.І. Луців, В.Б. Фурдела Патоморфологічний субстрат шлуночкових розладів ритму та провідності при цукровому діабеті І типу // //Матеріали XIII конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – 30 вересня – 03 жовтня. – Львів. – 2010 – С.687
  • Г.А. Павлишин, І.Є. Сахарова, І.О.Багірян, І.Л. Горішна, С.О.Никитюк, В.Б. Фурдела Особливості викладання педіатрії іноземним студентам // Матеріали науково-методичної конференції “Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних тех­но­логій”. - Терно­піль, ТДМУ. – 2010. - С. 12–14.
  • І.С. Сміян, О.Є. Федорців, Е.І. Бурбела, Л.А Волянська В.Б. Фурдела та інші Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення / Перинатологія, акушерство та педіатрія. – 2009. – №2. – С. 16–19.
  • І.С. Сміян,Л.А Волянська,Е.І. Бурбела, Л.В. Бугель, В.Б. Фурдела. Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної патології / Перинатологія, акушерство та педіатрія. – 2009. – №2. – С. 20–23.
  • В.Б. Фурдела Взаємозв'язок вегетативних порушень з діабетичною периферичною поліневропатією у дітей // Збірник матеріалів підсумкової науково-прак­тичної конференції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної ме­дицини». – 4 червня. – Терно­піль: Укр­медкнига. – 2009. – С. 105.
  • Сміян І.С., Павлишин Г.А. Синицька В.О.Горішна І.Л. Волянська Л.А. Сходинки до оволодіння професією лікаря, 2008, 244 с. Навчально-методичний посібник № ISBN 978-966-673-192-3
  • В.Фурдела Вплив вегетативних порушень на пери­фе­ричну гемодинаміку у дітей з цукровим діабетом першого типу // Перинатологія та педіатрія. – 2008. – №1 (33). – С. 88–92.
  • В.Фурдела Можливості ранньої діагностики діабетичної кардіоміопатії // Матеріали всеукраїнської науково-прак­тичної кон­фе­ренції з міжнародною участю «Проблемні питання патології у дітей і підлітків». –- 3–4 квітня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2008. – С. 129 –132
  • В.Фурдела Кардіоміопатія у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу // Клінічна ендокрино­логія. Матеріали науково-прак­тичної конфе­ренції «Актуальні питання дитячої та підліткової ендокринології». – 17–18 квітня. – Львів. – 2008. – №2. – С. 17.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Остеопенічні стани в дитячій ендокринології Ліки Укра­їни. – 2008. – №4 (120). – С. 74–78.
  • Фурдела В.Б. Основні принципи реабілітації дітей з діабе­тичною кардіоміопатією / Медична гідрологія та реабілітація. – том 6, №1. – 2008. – С. 40–46.
  • В.Фурдела Особливості централь­ної гемодинаміки у дітей з цукровим діабетом // Збірник матеріалів під­сум­кової науково-прак­тичної конференції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної ме­дицини». – 13 червня. – Терно­піль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 100.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Роль негативного кальцієвого обміну в розвитку діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей // Матеріали все­укра­їн­ської науково-прак­тич­ної конференції «Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку». – 11 –12 вересня. – Тернопіль. – 2008. – С. 14–15.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Вегетативні розлади у дітей з цукровим діабетом //Перинатологія, аку­шерство та гінекологія. Матеріали V конгресу педіатрів України “Сучасні проблеми клінічної педіатрії». ­– 15 –17 жовтня. – Київ. – 2008. – С. 112 – 113
  • І.С. Сміян, О.Є. Федорців, Л.А.Волянська, С.С. Левенець, В.Фурдела. Роль вегетативного дисбалансу та порушень кальцієвого обміну в патогенезі діабетичних серцево-судинних ускладнень у дітей / Актуальні проблеми перинатології, аку­шерства та гінекології. – 2008. – №2. – С. 16–18.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Особливості вегетативних розладів у дітей з цукровим діабетом / Здоров’я дитини. – 2008. – №6. – С. 27–30.
  • Сміян І.С., Фурдела В.Б. Діабетична кардіоміопатія у дітей Монографія. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. – 104 c.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Остеопенічні стани в дитячій ендокринології // Ліки Укра­їни. – 2007. – лютий. – С. 38–43
  • І.С. Сміян В.Фурдела Роль вегетативних порушень у розвитку ангіопатій при цукровому діабеті 1 типу у дітей // Матеріали науково-прак­тичної кон­фе­ренції «Меди­­ко-соціальні проблеми дитячого віку. – 12–13 квітня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2007 . – С. 113 –114.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Оцінка ступеня тяжкості діабетичної міокардіо­патії у дітей / Проблеми ендокринної патології. – 2006. – №2. – С. 4–7.
  • В.Фурдела Ультразвукова діа­гнос­­ти­ка діабе­тич­ної міокар­діо­патії у дітей / Перинато­логія та педіатрія. – 2006. – №1. – С. 71–79
  • В.Фурдела Оцінка ефективності ком­­­бі­нованого при­зна­чен­ня мілдронату та ізодибуту в дітей з почат­ковими проя­ва­ми діабе­тичної міокардіопатії / Прак­тична медицина. – 2005. – том ХІ, №3. – С. 77–81.
  • Л.Б.Романюк, Л.М. Гнецько, С.О. Никитюк В.Б. Фурдела Хронічний холе­цисто­хо­лангіт у дітей з енде­міч­ним дифузним зобом // Матеріали науково-практичної кон­фе­ренції, присвяченої до 75-річчя з дня народження член-ко­респондента АМН Укра­їни, проф. І.С. Сміяна. – 13-14 січня. – Тернопіль: Укрмедкни­га. – 2004. – С. 132–133
  • І.С.Сміян, Л.Б.Романюк В.Фурдела Структура захво­рювань шлунково-кишкового тракту при цукровому діабеті у дітей // Матеріали науково-прак­тичної кон­фе­ренції, присвяченої до 75-річчя з дня народження член-ко­р­еспондента АМН Укра­їни, проф. І.С. Сміяна – 13-14 січня. – Тернопіль: Укрмед­кни­га. – 2004. – С. 132–133
  • В.Фурдела Структура діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей / Перина­то­ло­гія та педіатрія. – 2004. – №1. – С. 54–56
  • В.Фурдела Прояви діабетичної міокардіопатії у дітей // Матер. VІІ Між­на­род­но­го медичного конгресу сту­дентів і молодих учених, приуроченого до 150-літ­тя від дня народження І. Я. Гор­бачевського. – Терно­піль: Укрмедкнига. – 2004. – С. 100
  • В.Фурдела Особливості центральної гемодинаміки у дітей з цукровим діабетом // Тези доп. IV Української конфе­ренції молодих вчених, присвяченої пам’яті академіка Воло­димира Веніаміновича Фролькіса. – 24 січня. – Київ, 2003. – С. 58.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Взаємозв’язок кардіоваску-лярних ускладнень цукрового діабету з кальцієвим гомеостазом у дітей // Педіатрія, акушество та гінекологія. – 2003. – №5. – С. 38–40.
  • І.С. Сміян В.Фурдела Оцінка функціонування серцево-судинної сис­теми у дітей з інсулін­залежним цукровим діабетом Вестник физиотерапии и курортологии. // Материали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячої кардіо­ревматології». – 9–11 квітня. – 2002. – Т.8, №1. – С. 27.
  • В.Фурдела Особливості вегетатив­ного гомеостазу у дітей з цукровим діабетом // Тези доп. 6-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих учених. – 21–23 травня. Тернопіль. – 2002. – С. 62
  • В.Фурдела Можливості функціо­наль­них методів дослід­ження в діаг­нос­­тиці діа­бе­тичних карді­альних ускладнень у дітей //Збірник наукових праць XLV під­сум­кової (міжре­гіо­наль­­ної) науково-прак­тичної конфе­рен­ції «Здобутки клінічної і експери­мен­тальної меди­ци­ни». – 7 червня. – Терно­піль: Укрмедкнига, 2002. – С. 105
  • І.С. Сміян В.Фурдела Стан вегетативної нервової системи при цукро­вому діабеті у дітей // Тези доп. 1-ї Міжна­род­ної конференції «Аналіз варіабе­ль­­­ності ритму серця в клі­ніч­ній прак­тиці». – 24–25 жовтня. – Київ: Вид-во Ін-ту герон­тології, 2002. – С. 106–107.
  • В.В.Файфура,М.Р. Хара, Л.М.Сас, Н.С. Коляда, В.Б. Фурдела Вагусні реакції серця різностатевих тварин з міокардіодистрофіями різного ґенезу / Вісник наукових досліджень. –2001. – №3. – С.75–76.
  • В.Фурдела Стан серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей // Тези доп. 5-го Міжна­родного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: Укрмед­книга, 2001. – С. 47.
  • В.Фурдела Н. Коляда Стать визначає особли­вість холінергічних реакцій серця при міокардіодистрофіях різного ґенезу // Тези доповідей 53-ї Студентської наукової конференції. – 18-19 квітня. – Ужго­роді. – 2000. – С.12–13.
  • В.Фурдела Н. Коляда Статеві відмінності холінергічної регуляції серця тварин з гіпер- та гіпотиреоїдними станами // Тези доп. 4-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих уче­них. – 11–13 травня. – Тернопіль. – 2000. – С.346–347.
  • В.Фурдела Профілактика злукової кишкової непрохідності у дітей: диференційований підхід // Тези доп. 4-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих учених. – 11-13 травня. – Тернопіль. – 2000. – С.50.
  • В.Фурдела Н. Коляда Порівняння динаміки вмісту пірувату в тканинах серця самців і самок в умовах розвитку дистрофії міокарду // Тези доп. наукової сту­дентської конференції. – 15-17 вересня. – Дніпропетровськ. – 2000 – С.86
  • В.Фурдела Н. Коляда Особливості холінергічних реакцій серця різної статі при гіпертиреозі // Тези доп. 3-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С.301.
  • В.Фурдела Н. Коляда Рівень піровиноградної кислоти в тирео­токсич­ному серці тварин різної статі // Тези доп. 3-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С. 302
  • В.Фурдела С. Балашко, М. Ящук, Ю. Панасюк, А. Дзісяк Особливості клітинного імунітету у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит // Тези доп. 3-го Міжна­родного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 19–21 травня. – Тернопіль. – 1999. – С.218–219
  • В.Фурдела Н. Коляда Піровиноградна кислота в тиреотоксичному серці тварин різної статі // Тези доп. 54-ї Науково-медичної конференції студентів і молодих вчених. – 20–23 квітня. – Київ: НМУ ім. О.О. Богомольця. – 1999. – С.103-104
  • В.Фурдела Н. Коляда Особенности вегетатив­ной регуляции сердечной деятельности у гиперти­реоидных самцов и самок // Тезисы Международной научной студенческой конференции «Актуаль­ные проблемы совре­менной медицины-99». – 14-16 апреля. – Минск: МГМИ. – 1999. – С.33.
  • Фурдела В., Коляда Н. Холінергічний контроль серцевої діяльності тварин різної статі в умовах гіпертиреозу //Тези доп. 2-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – 6–8 травня. – Тернопіль. – 1998 – С.48.
  • Фурдела В., Коляда Н. Особливості холінергічної регуляції серця щурів різної статі при адреналіновій міокардіодистрофії //Тези доп. 2-го Міжна­род­ного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 6–8 травня. – Тернопіль. – 1998 – С. 50