Наукові публікації доцента Горішної І.Л.

  1. Аспекти викладання дитячої імунології на кафедрі педіатрії / Г.А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива // Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 236.
  2. Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області / Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Лучишин Н.Ю., Павельєва М.М. Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Слива В.В., Фурдела В.Б., Бойко В.Г. // Здобутки клінічної та експерим ентальної медицини : матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 160-161.
  3. Випадок атипової бульозної форми вітряної віспи у дитини / Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Горішний І.М. // Зб.матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» (м.Дніпро, 14-15 жовтня 2016 р.) / Дніпро, 2016. – С.33-36.
  4. Дослідження ефективності спеціальних харчових продуктів для дієтичного харчування в комплексному лікуванні дітей з хронічною патологією травної системи / Горішний І.М., Горішна І.Л., Бойко В.Г. // Зб. матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (м.Київ, 7-8 жовтня 2016р.) / Київ, 2016 – С. 36-40.
  5. Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О. Ефективність комплексної терапії із застосуванням пробіотиків у дітей з деструктивними захворюваннями гастро дуоденальної зони // Зб.мат.міжн.наук.-практ.конф. «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 6-7 березня 2015 р., Київ, 2015.-С.36-37.
  6. Епідеміологічні аспекти метаболічного синдрому у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А, Фурдела В.Б., Козак К.В., Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О., Сарапук І.М. // Матеріали підсумк. наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експерим.медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я.Ковальчука, Тернопіль, 17 червня, 2015р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2015 р. – С.180.
  7. Горішний І.М., Горішна І.Л., Шульгай Л.М. Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту у дітей з поєднаною патологією травної системи // Зб. мат. міжн. наук.-практ.конф. «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики» 26-27 грудня 2014р.Частина 1, Львів 2014.-С.24-28.
  8. Сходинки до оволодіння професією лікаря: навч.-метод. посібник / Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Фурдела В.Б.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2013 р. друк.арк. 14,3
  9. Клінічні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей грудного віку /Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О. // Мат. наук.-практ. конф. «Теоретичні засади організації системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі», 13-14 жовтня 2011р., Київ, С.36-37.
  10. Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів / Горішний І.М., Горішна І.Л., Крицький І.О., Гощинський П.В., Гнопко Г.С. // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії», м. Донецьк, 2012 р. С. 33-34.
  11. Федорців О.Є., Горішний І.М., Горішна І.Л. До питання лікування лямбліозу у дітей // Матеріали міжрегіональної нак.-практ.конф. «Діагностика та лікування інфекційно- опосередкованих соматичних захворювань у дітей».-м.Донецьк, 10-11 лютого 2011р. Донецьк, 2011.- С.77-78.
  12. Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі частохворіючих дітей / Філюк А.П., Фурдела В.Б., Євтушенко С.В., Сахарова І.Є., Никитюк С.О., Горішна І.Л., Ковальчук Т.А, Лучишин Н.Ю.// Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.– №2. – С.117-120.
  13. Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів / Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Сахарова І.Є.та ін. (8 осіб) // Матер. всеукр. навч.-метод.конф. «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навч.процесу у ВМ і ФНЗ України ІІІ-І V рівнів акредитації» (12-13.05.2011р.) – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011 р. – С.311-312.
  14. Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій / Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О., Горішний І.М., Фурдела В.Б., Ковальчук Т.А, Лучишин Н.Ю. // «Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти», Зб. наук. праць, присвячених пам’яті проф. Ю.М.Вітебського, в 2-х томах ( IV вип.) Донецьк: Норд-прес, 2011р., т.2, С.136-140.
  15. Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Горішна І.Л. Проблема респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку // мат. ІІ наук. симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях» 06-07 жовтня 2011р., Тернопіль, С.29-30.
  16. Психологічна складова здоров ’ я дітей дошкільного віку / Павлишин Г.А., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А, Сахарова І.Є., Горішна І.Л., Фурдела В.Б., Никитюк С.О. // Мат. VII конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (11-13 жовтня 2011, Київ). ПАГ– 2011. – №4. – С.118-119.
  17. Федорців О.Є., Горішна І.Л., Горішний І.М. Manual of С hildren ’ s Infectious Diseases : навч.посіб. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. - 380с.
  18. Особливості викладання педіатрії іноземним студентам / Сахарова І.Є., Багірян І.О., Горішна І.Л. та ін. (5 осіб). // Психол.-пед. особливості викладання навчальних дисциплін англ. мовою для іноземних студентів з викор. новітніх інформаційних технологій: зб.мат.навч.-метод.конф., Тернопіль: Укрмедкнига, 2010, с.12-14.
  19. Залежність показників центральної гемодинаміки від вегетативного гомеостазу в дітей, хворих на цукровий діабет / Сміян І.С., Павлишин Г.А., Багірян І.О., Сахарова І.Є., Качор Л.А., Гнецько Л.М., Горішна І.Л. // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2010.– №1. – С.37-40.
  20. Сучасні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку / Павлишин Г.А., Сабала Р.М., Фурдела В.Б., Багірян І.О., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О. // Матеріали підсумк. наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експерим.медицини», Тернопіль, 17 червня, 2010 р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2010 р. – С.110-111.
  21. Pavlyshyn H.A., Furdela V.B., Gorishna I.L. The problem of respiratory-syncytial virus infection in infants // Scientific conference, Krakow, 8-10 of September, 2010 “Childhood Asthma: Epidemiology and prevention” – P.28.
  22. Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи / Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М. // Педіатрія, акушертво та гінекологія - 2009.- №1, том 71.– С.14 – 16.
  23. Клінічні прояви ВЕБ-інфекції у дітей / Волянська Л.А., Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я., Євтушенко О.Б., Горішний І.М., Бугель О.Б. // Матеріали наук.-практ.конф. і пленуму асоціації інфекціоністів України «Інфекційні хвороби у клінічній та епідеміологічній практиці», 21-22.05.09., м.Львів.- С.170-172
  24. Сучасні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку / Павлишин Г.А., Сабала Р.М., Фурдела В.Б., Багірян І.О., Горішна І.Л. // Матеріали підсумк. наук.-практ.конф. «Здобутки клінічної та експерим.медицини», Тернопіль, 4 червня, 2009р., Тернопіль: Укрмедкнига, 2009 р. – С.105.
  25. Стан кальцій-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом ) / Горішний І.М., Горішна І.Л., Цяпа Н.А., Синицька В.О. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.12-14.
  26. Застосування ентеросорбенту ”Силард П” у комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз дітей / Горішний І.М., Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І., Дивоняк О.М. Гончарук І.Я., Євтушенко О.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.21-23.
  27. Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом / Горішний І.М., Кабакова Г.Б., Шостак І.Й., Горішна І.Л., Синицька В.О., Цяпа Н.А., Мороз І.М. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.46-48.
  28. Особливості інтеркурентних захворювань на фоні вакцинального процесу / Горішна І.Л., Горішний І.М., Алексеєнко Л.І., Дивоняк О.М. Гончарук І.Я., Євтушенко О.Б. // Матеріали конф. “Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку”-11-12.09.08.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2008 р.- С.40-41.
  29. Медико-соціальні аспекти захворювань органів травлення у дітей /. Горішний І.М., Горішна І.Л., Кабакова А.Б., Синицька В.О. // Матеріали конф. “Медико-соціальні проблеми дитячого віку”-12-13.04.07.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2007р.- С.54-56.
  30. Досвід лікування вітряної віспи у новонародженої дитини / Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Оконська В.М., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С. 56.
  31. Ефективність лікування лямбліозу у дітей / Сміян І.С., Горішний І.М., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С.56-57
  32. Досвід, проблеми і шляхи удосконалення вивчення педіатрії іноземними студентами / Щербатюк Н.Ю., Павлишин Г.А., Багірян І.О., Горішна І.Л. // Медична освіта.-2005.- №3.-С.45-47
  33. Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І. Вплив Силарду П на мікробний пейзаж товстої кишки дітей, хворих на сальмонельоз // Актуальні питання патології органів травлення у дітей / Мат.наук.-практ.конф. присвяченої до 75-річчя чл.кор.АМНУ, проф. І.С.Сміяна. – 13-14 січня 2004. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 50-52
  34. Епідеміологічні та клінічні особливості сальмонельозу у дітей в сучасних умовах / Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я. // Актуальні питання патології органів травлення у дітей / Мат.наук.-практ.конф. присвяченої до 75-річчя чл.кор.АМНУ, проф. І.С.Сміяна. – 13-14 січня 2004. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 52-54
  35. Особливості клінічного перебігу хронічного пієлонефриту у дітей з супутньою патологією гастро-дуоденальної зони / Сміян І.С., Горішний І.М., Горішна І.Л. Мороз І.М., Цяпа Н.А., Синицька В.О. // Актуальні питання патології органів травлення у дітей /Мат.наук.-практ.конф.присв.75-річчя проф.І.С.Сміяна.- 13-14 січня 2004 р. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 145-147.
  36. Про обґрунтування специфічної профілактики менінгококової інфекції у дітей міста Тернополя / Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Горішний І.М., Дивоняк О.М., Гончарук І.Я.// Мат.всеукр. симпозіуму педіатрів «Вплив екопатологічних чинників на стан здоров ’я дітей» 30-31 березня 2004р.– Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 4-5.
  37. Роль самостійної роботи студентів у вдосконаленні вивчення особливостей дитячих захворювань / Сміян І.С., Лобода В.Ф., Синицька В.О., Горішний І.М., Багірян І.О., Павлишин Г.А., Мороз І.М., Цяпа Н.А. // Мат.навч.-практ.конф. «Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця» – 5-6 квітня 2004р.– Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 180 - 183 .
  38. Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л. Інфекційний мононуклеоз у п’ ятимі сячної дитини / Мат.наук.-практ.конф. «Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз» і пленуму асоціації інфекціоністів України 5-6 травня 2004 р. – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 4-5.
  39. Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Дивоняк О.М. Випадок тяжкого гепатиту А у дитини // Мат.наук.-практ.конф. «Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз» і пленуму асоціації інфекціоністів України 5-6 травня 2004 р.– Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – С. 48-50.
  40. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом / Сміян І.С., Горішний І.М., Горішна І.Л. та ін. // Проблеми остеології. – 2004. – 17 – № 3-4, – С. 4 6-49
  41. Дитяча інсектологія. Сміян І.С., Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І., Волянська Л.А. Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2004. – 368 с.
  42. Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л. Деякі питання імунопрофілактики кору в дітей // Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 7-8.
  43. Випадок вакцинасоційованого паротиту в дитини / Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Дмитраш Л.М. // Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 9-10.
  44. Горішна І.Л. Про доцільність введення вакцинації проти гепатиту А до календаря профілактичних щеплень // Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 53-54.
  45. Горішна І.Л., Алексеєнко Л.І. Кір у немовлят // Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 55-56.
  46. Клінічна характеристика кору в дітей на сучасному етапі / Сміян І.С., Алексеєнко Л.І., Горішна І.Л., Оконська В.М., Дивоняк О.М. // Мат.наук.-практ.конф. «Керовані інфекції» і пленуму асоціації інфекціоністів України 14-15 травня 2003 р., м Івано-Франківськ – Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 202-203.
  47. Горішна І.Л. Характеристика остеопенічного синдрому у дітей, хворих на гострий вірусний гепатит // VII міжнародний конгрес студентів і молодих вчених – 21-23 травня 2003. – Тернопіль, 2003. – С.138.
  48. Застосування коензим-композітуму у лікуванні гепатиту А у дітей /І.М.Горішний, Л.І. Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін.//Мат.3 наук.-практ. конф.”Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії”- Луганськ, 26-27 березня 2002 р.//ПАГ.- 2002.- № 2.-С.38-39.
  49. Методичні аспекти організації практичної аудиторної та позааудиторної роботи студентів на курсі дитячих інфекційних хвороб. І.С.Сміян, Л.А.Волянська, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна // Навч.-метод. конф. “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів” (тези доп.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 122-125.
  50. Досвід застосування антигомотоксичних препаратів у лікуванні інфекційного мононуклеозу у дітей. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, В.М.Оконська // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 6. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 р. – С.60.
  51. Клінічна ефективність гомеопатичних комплексних препаратів у лікуванні гострого гепатиту А в дітей. І.С.Сміян, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін. // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 6. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 р. – С.70.
  52. Антигомотоксичні препарати в терапії дитячих інфекцій. Л.І. Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна та ін. // Матеріали науково-практичної конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії” (18-19 вересня 2001). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 9-10.
  53. І.Л.Горішна Вміст молекул середньої маси у сироватці крові як критерій тяжкості синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на сальмонельоз // Матеріали науково-практичної конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії” (18-19 вересня 2001). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 17-19.
  54. Актуальні проблеми вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. І.С.Сміян, Л.А.Волянська, І.Л.Горішна та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. –144 с.
  55. Горішна І.Л. Вплив комплексного лікування у поєднанні з ентеросорбцією на мікробний пейзаж товстої кишки дітей, хворих на сальмонельоз // IV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доп.) 11-13 травня 2000 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 241.
  56. Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей. І.С.Сміян, Н.В.Банадига, І.О.Багірян, В.О.Синицька, І.Л.Горішна та ін. / Матеріали ІІІ наук.-практ. Конф. “Сучасні проблеми дитячої кардіоревматології”, Київ, 21-22 березня 2000 р.// ПАГ. – 2000. – № 2. – С. 63-64.
  57. Досвід застосування фторхінолонів і цефалоспоринів у лікуванні діарей. І.С.Сміян, Л.А.Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін. // ПАГ. – 2000 р. – № 3. – С.73-74.
  58. Антибактеріальна терапія сальмонельозів у дітей в сучасних умовах. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, В.М.Оконська // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 р. – С.421-424.
  59. Корекція синдрому ендогенної інтоксикації у дітей із гострими кишковими інфекціями, клінічні аспекти. І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.А.Волянська та ін. // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 р. – С.416-421.
  60. Горішна І.Л. Застосування ентеросорбенту Силард П у немовлят, хворих на сальмонельоз // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 3. – С. 69-71.
  61. Комплексне лікування сальмонельозу в дітей раннього віку С.О.Никитюк, Р.М.Сабала, І.Л.Горішна та ін. (Матеріали Х з’їзду педіатрів України, Київ 13-16 жовтня 1999 р.) // ПАГ. – 1999. – № 4. – С.55-56.
  62. Застосування сальмонельозного бактеріофагу для лікування сальмонельозу в дітей. С.О.Никитюк, Л.А.Волянська, І.Л.Горішна та ін. (Матеріали Х з’їзду педіатрів України, Київ 13-16 жовтня 1999 р.) // ПАГ. – 1999. – № 4. – С. 56.
  63. Горішна І.Л. Ефективність застосування ентеросорбента “Силард П” у корекції синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на сальмонельоз. // ІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тези доп.) 6-8 травня 1998 р. – Тернопіль, 1998. – С. 149.
  64. Клінічний досвід застосування сучасних пробіотиків у терапії діарей у дітей. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.А.Волянська // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 82-84.
  65. Горішна І.Л. Про імуномодулююючий ефект ентеросорбції в дітей, хворих на сальмонельоз // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 117-118.
  66. Клініко-епідеміологічна характеристика сальмонельозу в дітей. І.С.Сміян, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна та співавт. // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 186-188.
  67. Клінічна характеристика хворих на сальмонельоз дітей в сучасних умовах //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. - № 3. – С. 40-41.
  68. Вікові аспекти імунологічної реактивності у хворих на сальмонельоз дітей // Інфекційні хвороби. – 1997. - № 2. – С. 27-28.
  69. Мікрофлора кишківника у хворих на сальмонельоз дітей (в співавт. Сміян І.С., Алексеєнко Л.І.) // Вестнник проблем биол. и мед. – 1997. – вып.9. – С. 87-90.
  70. Стан мікроекології товстого кишківника у хворих на сальмонельоз дітей // Матеріали ХІ підс.наук.конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”: тези доп. – Тернопіль, 1997. – вип.”, ч.ІІ. – С. 478-480.
  71. Проблеми сальмонельозу у дітей раннього віку (в співавт. Лугова С.) // І Міжнар. мед. конгрес. студ. І молодих вчених (тези доп.), 18-22 травня 1997 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 1997. – С 232-232.
  72. Лікування сальмонельозу у дітей раннього віку за допомогою фітосорбенту “ФСЕ” (в співавт. Сміян І.С., Алексеєнко Л.І.) // Наук.- практ. Конф. До 100-річчя заснування КНДІЕІХ ім. Л. В. Громашевського: тези доп., 1996. – С. 53-53.
  73. Особливості клінічного перебігу, стан імунологічного захисту і його корекція у дітей раннього віку, хворих на сфльмонельоз // Зб. Статей ХХХІХ підс.наук.конф. Студентів і молодих вчених мед. ін-ту. – Тернопіль, 1996. – С. 84-87.