Публікації Горішна І.Л.

1. Лікування сальмонельозу у дітей раннього віку за допомогою фітосорбенту “ФСЕ” (в співавт. Сміян І.С., Алексеєнко Л.І.) // Наук.- практ. Конф. До 100-річчя заснування КНДІЕІХ ім. Л. В. Громашевського: тези доп., 1996. – С. 53-53.

2. Особливості клінічного перебігу, стан імунологічного захисту і його корекція у дітей раннього віку, хворих на сфльмонельоз // Зб. Статей ХХХІХ підс.наук.конф. Студентів і молодих вчених мед. ін-ту. – Тернопіль, 1996. – С. 84-87.

3. Клінічна характеристика хворих на сальмонельоз дітей в сучасних умовах //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. - № 3. – С. 40-41.

4. Вікові аспекти імунологічної реактивності у хворих на сальмонельоз дітей // Інфекційні хвороби. – 1997. - № 2. – С. 27-28.

5. Мікрофлора кишківника у хворих на сальмонельоз дітей (в співавт. Сміян І.С., Алексеєнко Л.І.) // Вестнник проблем биол. и мед. – 1997. – вып.9. – С. 87-90.

6. Стан мікроекології товстого кишківника у хворих на сальмонельоз дітей // Матеріали ХІ підс.наук.конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”: тези доп. – Тернопіль, 1997. – вип.”, ч.ІІ. – С. 478-480.

7. Проблеми сальмонельозу у дітей раннього віку (в співавт. Лугова С.) // І Міжнар. мед. конгрес. студ. І молодих вчених (тези доп.), 18-22 травня 1997 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 1997. – С 232-232.

8. Горішна І.Л. Ефективність застосування ентеросорбента “Силард П” у корекції синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на сальмонельоз. // ІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тези доп.) 6-8 травня 1998 р. – Тернопіль, 1998. – С. 149.

9. Клінічний досвід застосування сучасних пробіотиків у терапії діарей у дітей. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.А.Волянська // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 82-84.

10. Горішна І.Л. Про імуномодулююючий ефект ентеросорбції в дітей, хворих на сальмонельоз // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 117-118.

11. Клініко-епідеміологічна характеристика сальмонельозу в дітей. І.С.Сміян, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна та співавт. // Матеріали V з’їзду інфекціоністів України “Актуальні питання клінічної інфектології” (7-9 жовтня 1998 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – С. 186-188.

12. Комплексне лікування сальмонельозу в дітей раннього віку С.О.Никитюк, Р.М.Сабала, І.Л.Горішна та ін. (Матеріали Х з’їзду педіатрів України, Київ 13-16 жовтня 1999 р.) // ПАГ. – 1999. – № 4. – С.55-56.

13. Застосування сальмонельозного бактеріофагу для лікування сальмонельозу в дітей. С.О.Никитюк, Л.А.Волянська, І.Л.Горішна та ін. (Матеріали Х з’їзду педіатрів України, Київ 13-16 жовтня 1999 р.) // ПАГ. – 1999. – № 4. – С. 56.

14. Горішна І.Л. Вплив комплексного лікування у поєднанні з ентеросорбцією на мікробний пейзаж товстої кишки дітей, хворих на сальмонельоз // IV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доп.) 11-13 травня 2000 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 241.

15. Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей. І.С.Сміян, Н.В.Банадига, І.О.Багірян, В.О.Синицька, І.Л.Горішна та ін. / Матеріали ІІІ наук.-практ. Конф. “Сучасні проблеми дитячої кардіоревматології”, Київ, 21-22 березня 2000 р.// ПАГ. – 2000. – № 2. – С. 63-64.

16. Досвід застосування фторхінолонів і цефалоспоринів у лікуванні діарей. І.С.Сміян, Л.А.Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін. // ПАГ. – 2000 р. – № 3. – С.73-74.

17. Антибактеріальна терапія сальмонельозів у дітей в сучасних умовах. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, В.М.Оконська // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 р. – С.421-424.

18. Корекція синдрому ендогенної інтоксикації у дітей із гострими кишковими інфекціями, клінічні аспекти. І.С.Сміян, І.Л.Горішна, Л.А.Волянська та ін. // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 5. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000 р. – С.416-421.

19. Горішна І.Л. Застосування ентеросорбенту Силард П у немовлят, хворих на сальмонельоз // Інфекційні хвороби. – 2000. – № 3. – С. 69-71.

20. Методичні аспекти організації практичної аудиторної та позааудиторної роботи студентів на курсі дитячих інфекційних хвороб. І.С.Сміян, Л.А.Волянська, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна // Навч.-метод. конф. “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів” (тези доп.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 122-125.

21. Досвід застосування антигомотоксичних препаратів у лікуванні інфекційного мононуклеозу у дітей. Л.І.Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна, В.М.Оконська // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 6. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 р. – С.60.

22. Клінічна ефективність гомеопатичних комплексних препаратів у лікуванні гострого гепатиту А в дітей. І.С.Сміян, Л.І.Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін. // Матеріали конф. “Здобутки клін. та експерим. медицини”. – Вип. 6. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001 р. – С.70.

23. Антигомотоксичні препарати в терапії дитячих інфекцій. Л.І. Алексеєнко, І.С.Сміян, І.Л.Горішна та ін. // Матеріали науково-практичної конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії” (18-19 вересня 2001). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 9-10.

24. І.Л.Горішна Вміст молекул середньої маси у сироватці крові як критерій тяжкості синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на сальмонельоз // Матеріали науково-практичної конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії” (18-19 вересня 2001). – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 17-19.

25. Актуальні проблеми вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. І.С.Сміян, Л.А.Волянська, І.Л.Горішна та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. –144 с.

26. Застосування коензим-композітуму у лікуванні гепатиту А у дітей /І.М.Горішний, Л.І. Алексеєнко, І.Л.Горішна та ін.//Мат.3 наук.-практ. конф.”Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії”- Луганськ, 26-27 березня 2002 р.//ПАГ.- 2002.- № 2.-С.38-39.

72. Випадок атипової бульозної форми вітряної віспи у дитини / Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Горішний І.М. // Зб.матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» (м.Дніпро, 14-15 жовтня 2016р.) / Дніпро, 2016. – С.33-36.

73. Дослідження ефективності спеціальних харчових продуктів для дієтичного харчування в комплексному лікуванні дітей з хронічною патологією травної системи / Горішний І.М., Горішна І.Л., Бойко В.Г. // Зб. матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (м.Київ, 7-8 жовтня 2016р.) / Київ, 2016 – С. 36-40.