Ковальчук Тетяна Анатоліївна

У 2007 році закінчила Тернопільський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2012 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Оптимізація шляхів моніторингу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей різного віку» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2016 році.

Наукові інтереси: автоімунні захворювання, артеріальна гіпертензія, порушення серцевого ритму та провідності, якість життя дітей із хронічною патологією.

Автор та співавтор 93 друкованих праць, у т.ч. 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 3 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій, 1 патенту на корисну модель.