Лучишин Наталія Юріївна

У 2000 році закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»

Кандидат медичних наук з 2011 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості адаптації дітей дошкільного віку до дошкільного навчання з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик організму» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія .

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Наукові інтереси: захворювання крові у дітей, синдром гіперактивності з дефіцитом уваги у дітей

Автор та співавтор 78 друкованих праць, в т. ч. 2 навчальних посібників, 2 патентів на винахід.