Наукові публікації асистента Козак К.В.

 • Pylypchuk T., Delibashvili D., Usynskyi R., Kozak K., Maruschak M., Krynytska I., Tskhvediani N. The specific features of cell death of circulating neutrophils in a setting of experimentally induced crush syndrome // Georgian medical news. – 2019. – No 1 (286). – P. 122–126.
 • Halyna Pavlyshyn, Kateryna Kozak. The role of multiple regression analysis in prediction of insulin resistance in overweight and obese children // Archives of the Balkan Medical Union. – 2019. – Vol.54, No. 3. – P. 514-521.
 • Можливість застосування симуляційного навчання для викладання педіатрії іноземним студентам / Г. А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива, І. М. Сарапук, К. В. Козак // Сучасні підходи до вищої освіти в Україні : ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 60-річчю ТДМУ, 18–19 травня­ 2017 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 351–352.
 • Епідеміологічні аспекти ожиріння серед школярів міста Тернополя / Г. А. Павлишин, Т. А. Ковальчук, В. Б. Фурдела, Н. Б. Галіяш, І. Л. Горішна, К. В. Козак, Н. Ю. Лучишин, С. О. Никитюк, І. М. Сарапук, В. В. Слива // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова LX науково-практична конференція, присвячена 60-річчю ТДМУ, 14 червня 2017 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 256–258.
 • Павлишин Г. А. Багатогранна постать Івана Яковича Горбачевського / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 2. – С. 105–109.
 • Козак К. В. Особливості адипокінового спектру за наявності метаболічного синдрому у дітей / К. В. Козак // Проблеми сьогодення в педіатрії : Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю, 16 березня 2016 р.: матеріали конф. - Харків, 2016. - С. 33–34.
 • Павлишин Г. А. Участь адипонектину у регуляції артеріального тиску у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : Українська науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю, 18 березня 2016 р.: матеріали конф. - Харків, 2016. - С. 113–114.
 • Козак К. В. Особливості дебюту надмірної маси тіла у дітей / К. В. Козак // Інновації в медицині: 85-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю, 24–25 березня 2016 р.: матеріали конф. - Івано-Франківськ, 2016. - С. 233–234.
 • Козак К. В. Вплив тривалого перегляду телепередач та роботи за комп’ютером на формування артеріальної гіпертензії у дитячому віці / К. В. Козак // Хист : Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2016. – Вип. 18. – С. 407.
 • Козак К. В. Характеристика ліпопротеїнів високої щільності як компонента метаболічного синдрому у дітей шкільного віку / К. В. Козак // Науковий потенціал молоді - прогрес медицини майбутнього : ХІV науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених, 20-23 квітня 2016 р. : матеріали конф. - Ужгород, 2016. - С. 204–205.
 • Козак Е. В. Нарушения липидного обмена у детей с избыточной массой тела и ожирением / Е. В. Козак // Проблемы и перспективы развития современной медицины : VIII Республиканская научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых ученых, 28 апреля 2016 г.: материалы конф. - Гомель, 2016. - С. 341–342.
 • Epidemiological aspects of arterial hypertension and obesity in children and adolescents of Ternopil region, Ukraine / G. A. Pavlyshyn, V. B. Furdela, N. B. Haliyash, T. A. Kovalchuk, K. V. Kozak // The Fifth European Conference on Biology and Medical Sciences, 28th March, 2015.: conference materials. – Vienna, 2015. – P. 79–85.
 • Козак К. В. Гіподинамія як сприяючий фактор виникнення ожиріння та надмірної маси тіла у дітей / К. В. Козак // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2015. - Спец. вип. № 1 (85). - С. 181.
 • Козак К. В. Стан пуринового обміну на фоні інсулінорезистентності у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / К. В. Козак // Актуальні питання сучасної медицини : XII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 16-17 квітня 2015 р.: матеріали конф. - Харків, 2015. - С. 67.
 • Козак К. В. Роль гіперінсулінемії у розвитку артеріальної гіпертензії у дітей при надмірній масі тіла та ожирінні / К. В. Козак // Науковий потенціал молоді - прогрес медицини майбутнього : ХІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених, 22-25 квітня 2015 р. : матеріали конф. - Ужгород, 2015. - С. 143-144.
 • Козак К. В. Значення амінотрансфераз у діагностиці інсулінорезистентності при надмірній масі тіла та ожирінні у дітей / К. В. Козак // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 23–24 квітня 2015 р. : матеріали конф. - Суми : Сумський державний університет, 2015. - С. 247.
 • Козак К. В. Вплив антенатальних факторів на розвиток ожиріння у препубертатному та пубертатному віці / К. В. Козак // Актуальні питання перинатології : Конференція молодих вчених, 24 квітня 2015 р.: матеріали конф. - Київ, 2015. - С. 40–41.
 • Епідеміологічні аспекти метаболічного синдрому у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, Т. А. Ковальчук, В. Б. Фурдела, К. В. Козак, Н. Б. Галіяш, І. Л. Горішна, Н. Ю. Лучишин, С. О. Никитюк, І. М. Сарапук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, присвячена пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 17 червня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2015. – С. 180.
 • Результати епідеміологічного дослідження поширеності артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків міста Тернополя / Г. А. Павлишин, В. Б. Фурдела, Т. А. Ковальчук, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива. Н. Б. Галіяш, І. М. Сарапук, О. І. Слободян, К. В. Козак // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2014. – С. 97.
 • Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію / Г. А. Павлишин, Т. А. Ковальчук, В. Б. Фурдела, К. В. Козак, О. І. Слободян, Н. Ю. Лучишин, І. М. Сарапук, В. В. Слива, Н. Б. Галіяш // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2014. - Т. 6, № 1. - С. 64-65.
 • Павлишин Г. А. Вплив адипонектину на виникнення метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Т. ІV, № 1 (11). – С. 62–66.
 • Павлишин Г. А. Роль гіперурикемії у формуванні метаболічного синдрому у дітей / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Педіатрія, акушерство і гінекологія. - 2013. - № 2 (456). - С. 50–52.
 • Павлишин Г. А. Вікові відмінності маркерів метаболічного синдрому у дітей / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 10-12 квітня 2013 р. : матеріали конф. - Суми : Сумський державний університет, 2013. - С. 157-158.
 • Павлишин Г. А. Взаємозв’язок антропометричних показників з метаболічними порушеннями при надмірній масі тіла та ожирінні у дітей / Г. А. Павлишин, К. В. Козак, Л. А. Качор // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 18 червня 2013 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – С. 124-125.
 • Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку / Г. А. Павлишин, І. С. Сміян, В. Б. Фурдела, І. Є. Сахарова, С. О. Никитюк, Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин, К. В. Козак // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2013. – Т. 4, № 1. – С. 66.
 • Козак К. В. Порушення вуглеводного обміну у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / К. В. Козак // Науковий потенціал молоді - прогрес медицини майбутнього : ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених, 17-19 квітня 2013 р. : матеріали конф. - Ужгород, 2013. - С. 139-140.
 • Павлишин Г. А. Комплексный подход к диагностике метаболического синдрома у детей с избыточной массой тела и ожирением / Г. А. Павлишин, Е. В. Козак // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 2 (42). – С. 69–71.
 • Козак К. В. Роль спадкової схильності у розвитку надмірної маси тіла та ожиріння у дітей / К. В. Козак // ХVІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. - С. 119.
 • Павлишин Г. А. Особливості артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Український медичний альманах. - 2013. - Т. 16, № 2 (додаток). - С. 179-180.
 • Козак К. В. Діагностичні особливості метаболічного синдрому у дітей з абдомінальним ожирінням / К. В. Козак // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2013. - Спец. вип. № 3 (72). - С. 57-58.
 • Павлишин Г. А. Вплив метаболічних зрушень на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013. – № 2. – С. 234–237.
 • Павлишин Г. А. Лептин як фактор кардіометаболічного ризику в дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Вісникнаукових досліджень. – 2013. – № 3 (72). – С. 55–57.
 • Павлишин Г. А. Оцінка показників вуглеводного обміну у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 3 (56). – С. 36–39.
 • Павлишин Г. А. Епідеміологічна ситуація щодо надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей м. Тернополя / Г. А. Павлишин, К. В. Левандовська // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4 (69). – С. 117–119.
 • Павлишин Г. А. Дисліпідемія як маркер метаболічного синдрому у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Левандовська // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 4 (452) . – С. 41–43.
 • Павлишин Г. А. Ожиріння та артеріальна гіпертензія як складові метаболічного синдрому / Г. А. Павлишин, К. В. Левандовська, В. Б. Фурдела // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 156.
 • Козак К. В. Особливості клінічного перебігу надмірної маси тіла та ожиріння у дітей / К. В. Козак // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. - Спец. вип. № 3. – С. 279-280.
 • Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у шкільному віці / Г. А. Павлишин, В. Б. Фурдела, А. П. Філюк, К. В. Левандовська, І. Є. Сахарова, С. О. Никитюк, А. Б. Кабакова // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Т. 2, № 1. - С. 66.
 • Поширеність надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії серед школярів м. Тернополя / Г. А. Павлишин, К. В. Левандовська, Г. І. Корицький, В. Б. Фурдела, Т. А. Ковальчук, Н. Ю. Лучишин, Л. А. Качор // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Т. 2, № 1. - С. 66.
 • Левандовська К. В. Вегетативний статус дітей з хронічним гломерулонефритом / К. В. Левандовська // 15 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 121.
 • Левандовська К. В. Вегетативний та іонний дисбаланс як фактори прогресування хронічних захворювань нирок у дітей / К. В. Левандовська // 15 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 122.
 • Левандовська К. В. Вегетативний гомеостаз у дітей з гломерулонефритом / К. В. Левандовська // Хист : Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених. – 2011. – Вип. 13. – С. 129.
 • Левандовська К. В. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при гострому гломерулонефриті у дітей на фоні супутньої патології / К. В. Левандовська // 14 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 108.
 • Вікові особливості ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки / М. В. Данів, Л. В. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, К. В. Левандовська // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9, вип. 4 (28). – Ч. 3. – С. 189.
 • Цетнар Д. Остеопенічний синдром у дітей з хронічним бронхітом: фактори ризику та методи корекції / Д. Цетнар, К. Левандовська, Г. Кузь // 11 ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, 10-12 травня 2007 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С. 119.
 • Вплив повного голодування на репаративні процеси печінки при тетрахлорметановому гепатозі / Я. Я. Боднар, О. І. Кузів, О. І. Грималюк, Л. Ф. Климчук, К. В. Левандовська // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 111-113.
 • Климчук Л. Ф. Вплив ендотоксемії на морфофункціональний стан нейтрофільних гранулоцитів крові опікових хворих / Л. Ф. Климчук, О. Є. Кузів, К. В. Левандовська // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 3. – С. 110-112.
 • Морфологічна перебудова печінки під впливом повного голодування / Я. Я. Боднар, О. І. Кузів, О. І. Грималюк, К. В. Левандовська // Гістологія на сучасному етапі розвитку науки : науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2004 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 7-8.
 • Вплив повного голодування на клітини Купфера і розвиток перисинусоїдального фіброзу за токсичного гепатозу / О. Кузів, К. Левандовська, Т. Лихацька, Т. Березюк // 8 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, приурочений до 150-ліття від дня народження І.Я. Горбачевського, 10-12 травня 2004 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 166.