Козак Катерина Валеріївна

У 2009 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

Кандидат медичних наук з 2014 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-параклінічна характеристика метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія

Вчене звання доцента кафедри педіатрії присвоєно в 2021 році.

Наукові інтереси: педіатрія, дитяча ендокринологія.

Автор та співавтор 44 наукових праць.