Наукові публікації асистента Сарапук І.М.

 • Abnormalities of thyroid hormone metabolism during community‒acquired pneumonia: nonthyroidal illness syndrome and intracellular iodine distribution in children / H Pavlyshyn, V Kibar, V Furdela, N Haliyash, I Sarapuk // Georgian medical news 2018; 3: 60-65.
 • Casper С., Sarapuk I., Pavlyshyn H. Regular and prolonged skin-to-skin contact improves short-term outcomes for very preterm infants: A dose-dependent intervention // Archives de Pédiatrie. 2018; 6: 469-475 .
 • Pavlyshyn H., Sarapuk I. The role of nitric oxide in apoptosis modulation in newborns with pneumonia // Signa Vitae 2017; 3: 60-65.
 • Павлишин Г.А., Сарапук І.М., Скубенко Н.В., Максим’як Ю.Р. Ефективність застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у лікуваннф гемолітичної хвороби новонароджених // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – Т. 5, № 3 (17). – С. 134-137.
 • Diagnostic Value Of Apoptotic Activity And Oxidative Stress In Community-acquired Pneumonia In Infants // Pavlyshyn H., Sarapuk I., Slyva V., Haliyash N.// Archives Disease in Childhood.- 2014;99:A587 doi:10.1136/archdischild-2014-307384.1645. PO-1029.
 • Сарапук І. М. Оксид азоту – діагностичний маркер негоспітальної пневмонії у новонароджених. / І.М. Сарапук // «Актуальні питання перинатологіі», 24 квітня 2015 р. : матеріали конгресу. – Київ, 2015. – С. 99.
 • Сарапук Ірина. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗДОРОВИХ НЕМОВЛЯТ / І. Сарапук, Ю. Максим’як // XIХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2015 – С. 165.
 • H. Pavlyshyn, I.Sarapuk. The role of neutrophils and their apoptosis in the resolution of inflammation / Puls Uczelni 2015; 9, 4: 18–25.
 • Павлишин Г.А. Сучасні погляди на роль нейтрофілів та їх апоптоз в патогенезі запальних процесів// Павлишин Г.А., Сарапук І.М., Юхимчук А.Т.// Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014. – Т5.№1.- С. 69-81.
 • Павлишин Г.А. Клініко-лабораторні співідношення у немовлят з негоспітальною пневмонією / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук, Л.Б. Ландяк // Науково-практична конференція лікарів-педіатрів з міжнародною участю «проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією», 20 березня 2014 р. : матеріали конф. – Харків, 2014.
 • Сарапук І.М. Прогнозування несприятливого катамнезу у новонароджених з негоспітальною пневмонією /І.М. Сарапук// Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації : 76-ий міжнародний медичний конгрес молодих учених, 23-25 квітня 2014 р. : матеріали конгресу. – Донецьк, 2014. – С. 88.
 • Результати епідеміологічного дослідження поширеності артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків міста Тернополя // Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Ковальчук Т.А., Козак К.В., Лучишин Н.Ю., Сарапук І.М., Никитюк С.О., Слива В.В., Галіяш Н.Б., Слободян О.І.
 • «Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку ключових компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів», Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014, Тернопіль
 • Предиктори уражень органів-мішеней у підлітків, хворих на артеріальну гіпертензію /Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б., Козак К.В., Слободян О.І., Лучишин Н.Ю., Сарапук І.М., Слива В.В., Галіяш Н.Б.// Матеріали Х Конгреса педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», 6-8 жовтня 2014, Київ// Междунарный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2014. – Т6, №1. – С. 64-65.
 • Pavlyshyn H., Sarapuk I., Slyva V., Haliyash N. DIAGNOSTIC VALUE OF APOPTOTIC ACTIVITY AND OXIDATIVE STRESS IN COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN INFANTS. 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies 17-21 October, 2014, Barcelona, Spain (електронний варіант, CD).
 • Павлишин Г. А. Клінічні особливості негоспітальної пневмонії залежно від тяжкості перебігу у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – № 1. – С. 28–31.
 • Павлишин Г. А. Показники ефективності об’єктивізації оцінки клініч-ного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С. 62–66.
 • Павлишин Г. А. Оцінка окисного стресу в оптимізації методів діагностики негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Ліки України. – 2013. – № 3 (169). – С. 68–70.
 • Павлишин Г. А. Программируемая гибель нейтрофилов у детей раннего возраста с внебольничной пневмонией / Г. А. Павлишин, И. М. Сарапук // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 2. – С. 72 – 74.
 • Павлишин Г. А. Роль окисного стресу в модуляції апоптичної активності при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – № 3. – С. 34-38.
 • Максим'як Юлія. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВРОДЖЕНОЇ ДІАФРАГМАЛЬНОЇ КИЛИ У НОВОНАРОДЖЕНОГО / Ю. Максим’як, І. Сарапук, Х. Сивак // XIХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2013. – С. 155.
 • Павлишин Г. А. Особливості апоптозу при різних патологічних процесах / ПавлишинГ. А. , СарапукІ. М. , Сарапук Г. С. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. 3, № 4 (10). – С. 118-122.
 • Павлишин Г. А. Вікові особливості негоспітальної пневмонії у дітей першого року життя / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Актуальні питання теоретич-ної та клінічної медицини : Міжнародна наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 10-12 квітня 2013 р. : зб. тез доп. – Суми, 2013. – С. 158.
 • Сарапук І. М. Статеві відмінності процесів апоптичної активності у дітей раннього віку з негоспітальною пневмонією / І. М. Сарапук // Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього : ХІ наук.-практ. конф. з міжнародною участю студентів, інтернів, магістрів, аспірантів та молодих вчених, 17-19 квітня 2013 р. : матеріали конф. – Ужгород, 2013. – С. 140.
 • Павлишин Г. А. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей першого року життя / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 180–181.
 • Сарапук І. М Показники апоптичної активності як додатковий критерій тяжкості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / І. М. Сарапук // XVII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2013. – С. 126.
 • Сарапук І. М. Взаємозв’язок процесів апоптозу та некрозу нейтрофілів у немовлят з негоспітальною пневмонією / І. М. Сарапук // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – № 3 (72). – С. 68–69.
 • Сарапук І. М. Апоптоз та некроз нейтрофілів у новонароджених з негоспітальною пневмонією / І. М. Сарапук // Актуальні проблеми клінічної теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації : 75-ий міжнародний медичний конгрес молодих учених, 24-26 квітня 2013 р. : матеріали конгресу. – Донецьк, 2013. – С. 154–155.
 • Pavlyshyn Н. Peculiarities of Immune Defense in Infants with Inflammatory Diseases of the Respiratory System / H. Pavlyshyn, V. Slyva, I. Sarapuk, S. Nykytyuk, N. Haliyash // The European Academy of Paediatrics Educational Congress and Master Course, 19-22 September, 2013, Lyon, France.
 • Сміян І. С., Павлишин Г. А., Сарапук І. М., Слива В. В., Гаріян Т. В. Оксигензалежний метаболізм – складова неспецифічного захисту при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку. Матеріали конгресу педіатрів (8-10 жовтня 2013 р.). С 77-78.
 • Павлишин Г. А., Сарапук І. М., Гаріян Т. В., Слива В. В., Сарапук Г. С. Клініко-патогенетична характеристика негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Матеріали ІІІ Наукового симпозіму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання та травлення» (з міжнародною участю). 3-4 жовтня 2013 р. Тернопіль С. 37-39.
 • Павлишин Г. А. Особливості нітроксидергічних процесів при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4. – С. 78–80.
 • Павлишин Г. А. Окисний стрес у дітей раннього віку при негоспітальній пневмонії / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 4. – С. 23–26.
 • Оксидантний та антиоксидантний статус у дітей раннього віку при негоспітальній пневмонії / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук, Ж. Л. Кухарук, Г. С. Сарапук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 17 квітня 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 155.
 • Сарапук І. М. Апоптична активність при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / І. М. Сарапук // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – № 3. – С. 289.
 • Павлишин Г. А., Сарапук І. М., Стеценко В. В., Дідух З. Б. Особливості метаболічної дизадаптації у новонароджених при позагоспітальній пневмонії / Тези V Конгреса неонатологів України з міжнародною участю «Актуальні питання неонатології». – Київ. – 2010. – С. 9-10.
 • Сарапук І. Позитивний вплив грудного вигодовування на динаміку позагоспітальних пневмоній у новонароджених дітей // Матеріали IV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 115.
 • Павлишин Г. А., Сарапук І. М., Пиндус Г. Ф., Сарапук Г. С. Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених з позагоспітальною пневмонією / Матеріали конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 108-109.
 • Лобода В. Ф., Миколенко А. З., Балацька Н. І., Кінаш М. І., Сарапук І. М. Критерії формування групи ризику за розвитком остеопенічного синдрому серед дітей з хронічною патологією травної системи на тлі аномалій конституції // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 29-32.
 • Сміян І. С., Павлишин Г. А., Стеценко В. В., Сарапук І. М., Решетуха Л. В. Аналіз ефективності застосування муколітика бронхіпрет у комплексному лікуванні новонароджених з респіраторними порушеннями // Матеріали І з’їзду неонатологів України, 2007р., Одеса. – С. 103.
 • Лобода В. Ф., Миколенко А. З., Кінаш М. І., Сарапук І. М. Залежність стану здоров’я новонароджених від мікро соціального оточення та екологічних чинників // Матеріали науково-практичної конференції « Медико-соціальні проблеми дитячого віку», 12-13 квітня 2007 року, Тернопіль. – С. 81-82.
 • Свистун І., Сарапук І.. Порівняння нефропротекторних властивостей різних груп гіпотензивних препаратів у хворих на цукровий діабет, ускладнений діабетичною нефропатією // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, 11-13 травня 2006 року, Тернопіль. – С. 34.
 • Мазур Л., Ясіновський О., Бельська І., Сарапук І., Свистун І.. Порушення процесів вільно радикального окислення та антиоксидантного захисту у хворих з діабетичними периферійними полінейропатіями, лікованих а-ліпоєвою кислотою // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, 11-13 травня 2006 року, Тернопіль. – С. 23.
 • Сарапук І. Недостатність вегетативної регуляції у хворих з дисметаболічними енцефало- та полінейропатіями (алкогольного ґенезу) // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, 11-13 травня 2006 року, Тернопіль. – С. 127.