Наукові публікації доцента Сарапук І.М.

 • Kangaroo mother care can improve the short-term outcomes of very preterm infants. / Pavlyshyn H., Sarapuk I., Casper C., Makieieva N. // J Neonatal Perinatal Med, June, 2020.

 • Severe scarlet fever in a child with Down syndrome – a case report. / Pavlyshyn H, Horishna I, Sarapuk I. // GERMS. 2020;10(3):260-265.

 • Abnormalities of thyroid hormone metabolism during community‒acquired pneumonia: nonthyroidal illness syndrome and intracellular iodine distribution in children / H Pavlyshyn, V Kibar, V Furdela, N Haliyash, I Sarapuk // Georgian medical news 2018; 3: 60-65.

 • Regular and prolonged skin-to-skin contact improves short-term outcomes for very preterm infants: A dose-dependent intervention / Casper С., Sarapuk I., Pavlyshyn H. // Archives de Pédiatrie. 2018; 6: 469-475 .

 • The role of nitric oxide in apoptosis modulation in newborns with pneumonia / Pavlyshyn H., Sarapuk I. // Signa Vitae 2017; 3: 60-65.

 • Ефективність застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених / Павлишин Г.А., Сарапук І.М., Скубенко Н.В., Максим’як Ю.Р. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – Т. 5, № 3 (17). – С. 134-137.

 • Diagnostic Value Of Apoptotic Activity And Oxidative Stress In Community-acquired Pneumonia In Infants // Pavlyshyn H., Sarapuk I., Slyva V., Haliyash N.// Archives Disease in Childhood.- 2014;99:A587 doi:10.1136/archdischild-2014-307384.1645. PO-1029.

 • Оксид азоту – діагностичний маркер негоспітальної пневмонії у новонароджених. / І.М. Сарапук // «Актуальні питання перинатологіі», 24 квітня 2015 р. : матеріали конгресу. – Київ, 2015. – С. 99.

 • Особливості взаємозв'язків фізіологічних процесів у здорових немовлят / І. Сарапук, Ю. Максим’як // XIХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2015 – С. 165.

 • The role of neutrophils and their apoptosis in the resolution of inflammation / H. Pavlyshyn, I.Sarapuk. / Puls Uczelni 2015; 9, 4: 18–25.

 • Сучасні погляди на роль нейтрофілів та їх апоптоз в патогенезі запальних процесів// Павлишин Г.А., Сарапук І.М., Юхимчук А.Т.// Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014. – Т5.№1.- С. 69-81.

 • DIAGNOSTIC VALUE OF APOPTOTIC ACTIVITY AND OXIDATIVE STRESS IN COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN INFANTS. / Pavlyshyn H., Sarapuk I., Slyva V., Haliyash N. // 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies 17-21 October, 2014, Barcelona, Spain (електронний варіант, CD).

 • Клінічні особливості негоспітальної пневмонії залежно від тяжкості перебігу у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – № 1. – С. 28–31.

 • Показники ефективності об’єктивізації оцінки клініч-ного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С. 62–66.

 • Оцінка окисного стресу в оптимізації методів діагностики негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Ліки України. – 2013. – № 3 (169). – С. 68–70.

 • Программируемая гибель нейтрофилов у детей раннего возраста с внебольничной пневмонией / Г. А. Павлишин, И. М. Сарапук // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 2. – С. 72 – 74.

 • Роль окисного стресу в модуляції апоптичної активності при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – № 3. – С. 34-38.

 • Особливості апоптозу при різних патологічних процесах / ПавлишинГ. А. , СарапукІ. М. , Сарапук Г. С. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. 3, № 4 (10). – С. 118-122.

 • Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей першого року життя / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 180–181.

 • Взаємозв’язок процесів апоптозу та некрозу нейтрофілів у немовлят з негоспітальною пневмонією / І. М. Сарапук // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – № 3 (72). – С. 68–69.

 • Особливості нітроксидергічних процесів при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4. – С. 78–80.

 • Окисний стрес у дітей раннього віку при негоспітальній пневмонії / Г. А. Павлишин, І. М. Сарапук // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 4. – С. 23–26.

 • Апоптична активність при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку / І. М. Сарапук // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – № 3. – С. 289.

 • Критерії формування групи ризику за розвитком остеопенічного синдрому серед дітей з хронічною патологією травної системи на тлі аномалій конституції / Лобода В. Ф., Миколенко А. З., Балацька Н. І., Кінаш М. І., Сарапук І. М. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 29-32.