Глушко Катерина Теодозіївна

У 2009 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2015 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

Вчене звання доцента кафедри педіатрії присвоєно у 2021 році

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Дитяча гастроентерологія;

  • Нутриціологія.

Є автором і співавтором 48 наукових праць (14 статей та 34 тез), 1 патенту на корисну модель.