Наукові публікації доцента Никитюк С.О.

 1. Аналітичний фундамент перспектив програми роботи в Тернопільському державному медичному університеті // С. О. Никитюк, Г. А. Павлишин, І. Л. Горішна //Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018.
 2. Никитюк С.О., Клінічний випадок транзиторної гіпогамаглобулінемії у немовляти // Матеріали науково-практичної конференції «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині» (присвячена пам’яті академіка Б.Я.Резніка) Одеса, 14-15 квітня 2016р. квітня 2016 р.
 3. Аналіз статичних показників наявників наявності тпреоїдної паталогії серед дитячого населення в Тернопільській області // Науково-практична коеференція з міжнародною участю / Никитюк С.О., Л.П.Мартинюк ,О.Я Никитюк ,Н.Б.Галіяш // «Дефіцит вітаміну D та йоду вплив на здоров’я та старіння людини» м. Чернівці, 21-22 квітня 2016 р.
 4. Павлишин Г.А, Никитюк С.О.,Галіяш Н.Б. Аналіз проведення турової імунізації дітей проти поліомієліту в Тернопільській області.// Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції Здобутки кілінічної та експериментальної медицини 15 червня 2016 року. Тернопіль, Укрмедкнига. – 2016. - с. 160
 5. Nykytyuk S. Psychological motivation as leading factor in becoming a doctor // Матеріали X111 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня 2016 року м.Тернопіль
 6. Випадок атипової бульозної форми вітряної віспи у дитини / Горішна І.Л., Дивоняк О.М., Горішний І.М. // Зб.матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення» (м.Дніпро, 14-15 жовтня 2016р.) / Дніпро, 2016. – С.33-36.
 7. Дослідження ефективності спеціальних харчових продуктів для дієтичного харчування в комплексному лікуванні дітей з хронічною патологією травної системи / Горішний І.М., Горішна І.Л., Бойко В.Г. // Зб. матеріалів міжнарод.наук.-практ.конф. «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (м.Київ, 7-8 жовтня 2016р.) / Київ, 2016 – С. 36-40.
 8. Інтерактивний навчальний комплекс на кафедрі педіатрії / Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Галіяш Н.Б., Лучишин Н.Ю.// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 21-22 травня 2015 року, м. Тернопіль. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». – 2015.
 9. Епідеміологічні аспекти метаболічного синдрому у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Фурдела В.Б., Козак К.В., Галіяш Н.Б., Горішна І.Л., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О., Сарапук І.М. // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) Тернопіль, 17 червня 2015 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2015. - С. 180.
 10. Fedortsiv O., Haliyash N., Nykytyuk S. Clinical and Laboratory Diagnostic Criteria of Immune Resistance of Healthy and Sick with Pneumonia Children of Different Age // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2015. – No.1, Vol.1. – P.18-21.
 11. Павлишин Г.А., Никитюк С.О., Галіяш Н.Б., Лучишин Н.Ю. Інтерактивний навчальний комплекс на кафедрі педіатрії (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)// Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 21-22 травня 2015 року м. Тернопіль
 12. Дослідження уваги у гіперактивних дошкільників //Г.А. Павлишин, Н.Ю.Лучишин., О.Ю.Волкова, О.Є.Федорців, Т.А.Ковальчук, С.О.Никитюк // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією» (21береня 2014р., м. Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Головачової В.О. – Харків, 2014. – С. 186-187.
 13. Рівні сприйняття суглобового болю хворою на ювенільний ревматоїдний артрит дитиною та її батьками / Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Никитюк С.О., та ін.. // Метеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією» (21 береня 2014р., м. Харків) / під ред. Одинця Ю.В., Алєксєєвої Н.П., Головачової В.О. – Харків, 2014. – С. 185-186.
 14. Значення інтерактивних технологій навчання у розвитку ключових компетенцій студентів вищих медичних навчальних закладів / Г.А. Павлишин, Н.Ю. Лучишин, Т.А. Ковальчук, В.Б. Фурдела,С.О. Никитюк, та ін. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвячена 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 15-16 травня 2014 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2014. – С. 242-243.
 15. Застосування інспірону при бронхообструктивному синдромі у дітей / Галіяш Н. Б., Никитюк С. О., Євтушенко С. В, Некрасова Т. Л // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. - (Суми, 16-18 квітня 2014 року). – C.180-181.
 16. Никитюк С.О., Галіяш Н.Б., Євтушенко С.В. Випадок атипової скарлатини у дівчинки 7 років // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція інфекціоністів "Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб". - Жовтень, 2014 р., м. Харків.
 17. Никитюк Світлана Олексіївна Свідоцтво про реєстрацію авторського права №54579 Матеріали до підготовки до практичних занять з предмету" Пропедевтика педіатрії" 05.05.2014
 18. Никитюк Світлана Олексіївна Матеріали до підготовки до практичних занять з предмету" Propedevtic of children disease" Свідоцтво про реєстрацію авторського права №54580, 05.05.2014
 19. Павлишин Г.А,Никитюк С.О., Сахарова І.Є, Горіішна І.М. Мультимедійний курс лекцій з предмету «Клінічне медсестринство в педіатрії» Cвідоцтво про реєстрацію авторського права №47199 Від 14.01.13
 20. Peculiarities of Immune Defense in Infants with Inflammatory Diseases of the Respiratory System / H. Pavlyshyn, V. Slyva, I. Sarapuk, S. Nykytuk, N. Haliyash // The European Academy of Paediatrics Educational Congress & MasterCourse. - 19-22 вересня 2013 р. - Lyon, Франція. – P.
 21. Статеві відмінності розвитку синдрому артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку / Павлишин Г.А., Сміян І.С, Фурдела В.Б.Сахарова І.Є. та ін.. // Международный журнал педиатрии , акушерства и гинекологии Том 4 №1 с 55 Конгрес педіатрів України,9-11 жовтня,2013р. Київ
 22. Гаріян Т., Никитюк С.О, Чорна У.Я. Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей,що входять у групи ризику щодо атопічної патології // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології №1,2013. - С. 86.
 23. Сучасні методики викладання педіатрії іноземним студентам / Г.А. Павлишин, І.Є. Сахарова, Є.Ф. Бузько [та ін.] // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 18-19 квітня 2013 р. : зб. матеріалів конг. – Тернопіль, 2013. – С. 244-245.
 24. Електрокардиологический показатель дезадаптаци у детей дошкольного возраста/ Павлишин Г.А., Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О // Матеріали IV конгресу педіатрів країн СНД “ Ребенок и общество : проблеми здоров’я, развития и питания ” , 25 – 26 квітня 2012р. м.Львів
 25. Статеві відмінності розвитку ожиріння та артеріальної гіпертензії у шкільному віці / Павлишин Г.А., Сміян І.С, Фурдела В.Б. Сахарова І.Є., Никитюк С.О / Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Том 2, №1. - С. 66.
 26. Особливості психосоматичного підходу у трактуванні та лікуванні цукрового діабету / Вонс Л.З., Никитюк С.О ., Качор Л.А., Гах Т.Т // Матеріали IV конгресу педіатрів країн СНД “ Ребенок и общество : проблеми здоров’я, развития и питания ” , 25 – 26 квітня 2012 р. м. Львів
 27. Никитюк С.О., Фурдела В.Б., Лучишин Н.Ю.Лікування дітей з ацетонемічним синдромом // Матеріали науково-практичної конференції студентів ,молодих вчених “ Актуальні питання теоретичної медицини”, 10 – 12 квітня 2012 р., м. Суми – С. 256.
 28. Особливості викладання педіатрії іноземних студентів із використанням новітніх технологій / Никитюк С.О., Горіішній І.М., Фурдела В.Б., Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю. // Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти// Збірник наукових праць,присвячений памяті професора Ю.М. Вітебського, Донецьк – 2011. – С. 137-140.
 29. Використання в лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечника у дітей спеціальних харчових продуктів / Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Стеценко В. В., Шульгай Л.М., Нікитюк С. О., та ін.. // Актуальні питання пед.акуш. та гін.№2 2011
 30. Роль персистуючої інфекції у перебігу гострих респіраторних захворювань у групі часто і тривало хворіючих дітей / Г.А. Павлишин, А.П. Філюк, В.Б. Фурдела, С.В. Євтушенкота ін.. // Актуальні питання пед.акуш. та гін. - № 2(8). – С. 117-119.2011
 31. Лікувальне харчування при діарейному симптомі у дітей з набутим синдромом мальабсорбції / Никитюк С.О, Вонс С.С..Левенець С.С.Багірян І.О // ПАГ № 4 (440) липень-серпень 2010р
 32. Роль імуноглобулінів різних класів у хворих ювенільним ревматоїдним артритом дітей / Філюк А.П., Ковальчук Т.А., Чубата О.Б., Юрик І.Е. та ін. // Матеріали конференції Таврический медико-биологический вест ник. – 2011. - № 2(54). – С. 165.
 33. Психологічна складова здоров'я дітей дошкільного віку / Павлишин Г.А., Лучишин Н.Ю., Ковальчук Т.А., Сахарова І.Є., Горішна І.Л., Фурдела В.Б., Никитюк С.О. // Матеріали VII конгресу педіатрів України “ Актуальні проблеми педіатрії”, 11 – 13 жовтня 2011 р.,м. Київ – С. 119.
 34. Клінічні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей грудного віку “/ Павлишин Г.А., Фурдела В.Б., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О. // Теоретичні засади оптимізації системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі ”, 13 – 14 жовтня 2011 р. Київ – С. 36.
 35. Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів / Г.А.Павлишин, І.Л.Горішна, І.Є.Сахарова, С.О.Никитюк, та ін.. // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011, Тернопіль). – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2011. – С. 554.
 36. Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій / Г.А. Павлишин, І.Л. Горішна, І.Є. Сахарова, С.О.Никитюк, та ін. // «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» (18 червня 2011 р.) . – Укрмедкнига. – с.12-17.
 37. Сучасні методи ранньої діагностики глибини церебральних порушень у новонароджених / Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Стеценко В. В., Шульгай Л.М., Никитюк С. О.,та ін.. // Актуальні питання пед.акуш. та гін.№2 2011
 38. Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування / Г.А.Павлишин, І.О.Багірян,В.В.Павліковська, С.О.Никитюк // Актуальні питання пед.акуш. та гін.№1 2010. – С. 22-24
 39. Сучасні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної інфекції у дітей раннього віку / Павлишин Г.А.,Сабала Р.М.,Фурдела В.Б.,Багірян І.О., Никитюк С.О. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів конференції Тернопіль 2010, -. С. 110
 40. Федорців О.Є., 1.Б.Чорномидз, Никитюк С.О. Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей хворих на гостру позалікарняну пневмонію // Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології 2, 2009
 41. Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою / Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Никитюк С.О. та ін. // Український медичний альманах – 2009. – Том 12, №2 (додаток). – С. 127 – 129.
 42. Никитюк С., Вонс Л. Доцільність використання антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні гострого бронхіту у дітей // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку, 11-12 вересня 2008 року Тернопіль ТДМУ 2008
 43. Первинний імунний статус новонародженого після перенесення хронічної внутрішньо-утробної гіпоксії. / Федорців О.Є., Багірян І.О., Воронцова Т.О. Павліковська В.В. та ін..// Мат-ли Всеукраїн-ської науково-прак-тичної конференції з міжнародною учас-тю «Проблемні пи-тання патології у дітей і підлітків», 3-4 квітня 2008 р. – Тер-нопіль: «Укрмедкни-га», 2008, с. 36-38.
 44. О.Є. Федорців, Н.Ю. Лучишин, С.О.Никитюк Доцільність застосування вітамінно-мінерального комплексу „КІДДІ ФАРМАТОН” у дітей дошкільного віку // „Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”. - 2008, № 2. С. 32.
 45. Структура захворювань серцево-судинної системи у підлітків Тернопільської області / Федорців О.Є., Балацька Н.І., Чубата О.Б. , та співавт. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Проблеми питання патології у дітей та підлітків2, м. Тернопіль, 3-4 квітня 2008 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 142-143.
 46. Фізичний розвиток та соматичний стан дітей шкільного віку в сучасних соціально-економічних умовах / Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Балацька Н.І. та співавт.// Здобутки клінічної та еспериментальної медицини: збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції, 8 червня 2007 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 120-123.
 47. Застосування кверцетину в комплексному лікуванні дітей,хворих на атопічний дерматит / О.Є.Федорців, Я.В.Олійник, І.О.Багірян, Н.Б.Галіяш С.О.Никитюк // Матеріали науково-практичної конференції ”Екопатологія в педіатрії” 02-03 жовтня 2006,- Тернопіль, „Укрмедкнига”,- С.68-70
 48. Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії / Т.О.Воронцова, І.В.Кубей, У.М.Цідилко С.О.Никитюк // “Медична освіта”, №4.-2006.-С.31-34
 49. Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського та Віденському медичному університеті / Лобода В.Ф., Пашко К.О., Балацька Н.І., Воронцова Т.О. та ін.. // „Медична освіта”, №2.-2006.-С.70-72.
 50. Особливості кредитно-модульної системи організацій навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного (фармацевтичного) факультету / Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Воронова Т.О., Цідилко У.М., Никитюк С.О., Кубей І.В., Богуславець Н.Т., Галіяш Н.Б., Балацька Н.І.// Науково-практична конференція „Досвід впровадження Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти „ – Тернопіль, 14-15 квітня 2005 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- С. 291-296.
 51. Левенець С.С.,.Никитюк С.О. Випадок виникнення неконтрольованого сечопуску на тлі застосування препарату „тайлед-мінт” у хворого на бронхіальну астму.// Матеріали 6ї науково-практичної конференції ”Актуальні проблеми фармакотерапії в клінічній педіатрії” ПАГ.2005-№№ с.49-49-
 52. Реабілітація хворих гострим бронхіолітом в умовах пуль монологічного відділення / О.ЄФедорців, О.Я.Волошин, Н.І.Балацька, І.В.Кубей, О.Т.Богуславець С.О.Никитюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції” Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків „ 12-14 квітня 2005,с74-75
 53. О.Є.Федорців, Я.В.Олійник, С.О.Никитюк Атопічний дерматит // Всеукраїнська конференція „Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей”, 27-28 жовтня 2005 р
 54. Стан провідної систе6ми серця у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем на тлі остеопенії / В.Ф.Лобода, Н.І.Балацька, Н.В.Шідловська, О.Р.Ясній // Збірник праць КМАПО
 55. Manual in basic pediatric С.О.Никитюк Н.І.Балацька, Н.Б.Галіяш О.Я.Никитюк. Посібник „Укрмедкнига”,-Тернопіль, 2005-464 с.
 56. Никитюк С.О., Федорців О.Є. Methodical instructions for practical classes of second year studying students // Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2004. 55 с.
 57. Хронічний холецистохолангіт у дітей з ендемічним дифузним зобом / Л.Б.Романюк, Л.М.Гнецько, В.Б.Фурдела, С.О.Никитюк // Актуальні питання патології органів травелення у дітей, Тернопіль, Укрмедкнига 2004. – С. 132-133
 58. Поєднана сорбенційеа терапія гострих інвазивних діарей у дітей / С.О.Никитюк, Л.А.Волянська, С.О.Никитюк, О.Б.Євтушенко, Л.П.Горчеєва // Актуальні питання патології органів травелення у дітей, тернопіль, Укрмедкнига 2004. – С. 41-43
 59. Остеопенічний синдром при соматогенному субнанізмі у дітей / Т.О.Воронцова, О.Є.Федорців, У.М.Цідилко, Н.І.Балацька ,С.О.Никитюк // Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів «Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей» 30-31 березня 2004. – С. 23
 60. Вікові особливості супутньої патології дітей / В.Ф.Лобода, Н.І.Балацька, О.Т.Богуславець С.О.Никитюк, Т.І.Балацький // Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів «Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей» 30-31 березня 2004. – С. 60-61
 61. Обстеження за допомогою компютерної системи Медбіотех / С.О.Никитюк, О.Я.Никитюк Н.І.Балацька, Т.О.Воронцова // Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів «Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей» 30-31 березня 2004. – С 75-76
 62. О.Є.Федорців.О.Т.Богуславець С.О.Никитюк NAN-НА – ефективний фактор покращення мікроекології кишечника в дітей з атопічними проявами // Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів « Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей» 30-31 березня 2004. –С. 99-100
 63. Атопічний дерматит як прояв синдрому екологічної дезадаптації / С.О.Никитюк, О.Я.Никитюк Н.І.Балацька ,Т.О.Воронцова Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів « Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей» 30-31 березня 2004. –С. 104-105
 64. Особливості самостійної роботи студентів на кафедрі пропедевтичної педіатрії / О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, І.В.Кубей, Т.М. Косовська Н.І.Балацька, О.Т.Богуславець, Н.Б. Галіяш // Матеріали науково-практичної конференції „Роль самостійної роботи у встановленні майбутнього фахівця” (5-6 квітня 2004), - Тернопіль: „Укрмедкнига” , 2004. – С. 196-200.
 65. Цідилко У.М., Никитюк С.О. Особливості темпераменту дітей грудного віку // Матеріали 11 з’їзду педіатрів України (7-10 грудня 2004 р., Київ) „Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі”.- С.275-276.
 66. Особливості самостійної роботи студентів на кафедрі пропедевтичної педіатрії / Т.О.Воронцова, У.М.Цідилко, С.О.Нікитюк, О.Т.Богуславець, Н.Б.Галіяш, І.В.Кубей Н.І.Балацька // Матеріали наук.-практ. конф. „Роль самост. роботи у становленні майбут. фахівця”.- 5-6 квітня 2004р.-Терноп.,”Укрмедкнига”.- С.196-200.
 67. С.О.Никитюк Metodical instructions for practical classes of second year studying students . Тернопіль, „Укрмедкнига”.-2004.- 55 с.
 68. Федорців О.Є. Никитюк С.О. Методичні поради щодо написання історії хвороби дитини в пропедевтичній педіатрії для студентів іноземців // Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2002. 36 с.
 69. Імунні аспеккти остеохондропатії. / Процайло М.Д., Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Никитюк С.О. // Перинатологія та педіатрія. – № 3. - 2002. – с. 109.
 70. Федорців О.Є., Шульгай О.М., Воронцова Т.О. Роль ситуаційних задач по навчальному процесів студентів медичного факультету на кафедре пропедевтики дитячих хвороб. // Медична освіта.-2001. – №1 С.-47-49.
 71. Сміян І.С., Никитюк С.О., Лубянський Сабала Р.М., Никитюк О.Я. Впли ендогенної інтоксикації на імунний потенціал дітей, хворих на гепатит А. // Матер. Конф “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії”, Тернопіль: Укрмедкнига – 2001 .- С.-46.
 72. Никитюк С.О., Никитюк Олег Якович, Лубенський Олексій СтепановиСпосіб лікування струсу головного мозку (11)46778 (46)17.06.2002.Бюл.№6
 73. Никитюк С.О., Никитюк О.Я. Модифікована методика інтенсивно терапії набряку головно мозку у дітей // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2001.- вип.6.- Тернопіль, Укрмедкнига – 2001.-С.65.
 74. Никитюк С. О., Шульгай О. М., Воронцова Т. О. Роль ситуаційних задач у навчальному процесі студентів медичного факультету на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб // Медична освіта.-2001.-№1. - С.47-49
 75. Патогенетичне обгрунтування застосування антиоксидантів у комплексній терапії новонароджених і гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС / Хандам М. А., Кубей І. В., Никитюк С. О., Щербатюк Н.Ю. // ПАГ,-2001.-№2.-С.45
 76. Корекція синдрому ендогеної інтоксикації у дітей із гострими кищковими інфекціями, клінічні аспекти. / І.С. Сміян, І.Л. Горішна, Л.А. Волянська, Л.І. Алексеєнко, І.М. Горішний // Тези наук. конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Вип. 5, “Укрмедкнига”- Тернопіль, 2000.- С. 416-421.
 77. Патогенетичне обгрунтування застосування ентеросорбенту та біофлавоноіду при гепатиті А удітей. / К.С. Волков, Л.І. Алексеєнко, О.Я. Никитюк, Р.М. Сабала, Л.П. Горчеєва, О.І. Лугова, А.О. Луцук, Т.О. Воронцова// “Інфекційні хвороби” № 1, 2000, С. 33-36.
 78. Psychological characteristics of incarcerated Ukrainian teenage boys/ Smijan I.S., Lischenko M.O. ,Levenets S.S. // Мaterials of the 47 th Annual Congress of AACAP. New-York, October. 2000.
 79. Алгоритмізація вивчення “проблем” на курсі “Медсестринство в педіатрії” / Т.О.Воронцова , Н.О.Ліщенко, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк // Навчально-методична конф. ТДМА ім.І.Я.Горбачевського.-Тернопіль,2000 р.-“Укрмедкнига”,-С.181-183.
 80. Вплив соціального середовища на психосоматичний стан школярів в сучасних умовах./ І.С.Сміян, С.С.Левенець, В.В.Стеценко, Т.М.Недошитко, Н.О.Ліщенко, Т.О.Воронцова, С.О.Никитюк, І.В.Кубей // Тези наук.конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Вип. 5, “Укрмедкнига”-Тернопіль.2000.-С.421-424.
 81. Шульгай О.М., Никитюк С.О., Луцук А.О. Шляхи активізації самостійної позааудиторної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб // «Медична освіта”, 2000.-№4.-С.37-39.
 82. Проблема остеопорозу в педіатрії. / І.С. Сміян, С.І. Білецька-Сміян, Н.В. Банадига, Л.А. Волянська, Н.О. Ліщенко, Л.І. Алексеєнко, І.О. Рогалтський, А.О. Луцук, С.О. Никитюк // Матер. ІІІ Укр. наук.- практ. конф. “Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування”. – 22-23.02.1999р.-мКиїв, 1999.- Журн. “Проблеми остеопорозу”. – Т. 2, № 1. – С. 95.
 83. Вплив соціального середовища на психосоматичний стан школярів в сучасних умовах / І.С. Сміян, Н.О. Ліщенко, О.Є. Федорців, С.С. Левенець // С. 421-424.
 84. Никитюк С.О., Недошитка Т., Никитюк С., Косовська Т. Морфометрична оцінка гемодинамічної перебудови частин серця новонароджених при пневмопатіях. // 2-ий Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених.- Тез. доп., 6-8 травня 1998.- Тернопіль.- С. 173-174.
 85. Никитюк С.О., Алексеєнко Л.І. Вплив ендогенної інтоксикації на клітинну ланку імунітету при гепатиті А у дітей. // Матер. V з’їзду інфікціоністів України 7-9 жовтня 1998 р. м.Тернопіль “Актуальні питання клінічної інфектології” Тернопіль, “Укрмедкнига”, 1998.- С. 56-57.
 86. Никитюк С.О. Стан процесів ПОЛ та ультраструктурна характеристика мембран лейкоцитів у дітей хворих на вірусний гепатит А // Інфекційні хвороби. - №3, 1997р.
 87. Никитюк С.О. Корекція ентеросгелем синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на гостру дизентерію. // Матеріали ХХХХ підсумк. Наук. Конф «Здобутки клінічної та експерим. Медицини» - Вип. 2, ч.ІІ, Тернопіль, 1997р.– С.403-406
 88. Сміян І.С., Никитюк С.О., Корекція синдрому ендогенної інтоксикації при вірусному гепатиті А у дітей.1// Нове в діагностиці та лікуванні вірусних хвороб. Матеріали наук. Практ. Конф. І пленуму асоціації інфекціоністів Україні. 30-31 жовтня 1997р. м.Суми. Суми-Тернопіль, 1997р. С.35
 89. Волянська Л.А., АлексеенкоЛ.І., Никитюк С.О. Ентеросгель у лікуванні гострої дизентерії у дітей // І Наук практ конф «Біособційні методи і препарати в профілактичній та лікувальній практиці», 13-14.02.97. Київ-1997р.,С.61-62
 90. Никитюк С.О. Стан процесів ПОЛ у дітей з вірусним гепатитом А. // Матер. ХХХІХ підсумкової наукової конференції «Здобутки клін. та експериментальної медицини»,- ч. ІІ, Тернопіль, 1996.- С. 261-262.
 91. Никитюк С.О. Ультраструктурна характеристика лімфоцитів крові дітей хворих вірусним гепатитом А.// Матеріали міжнар. конф «Актуальні питання морфології». Збірник наук робіт. 6-7 травня 1996р. Тернопіль. Україна. С.463-464
 92. Обгрунтування застосування ентеросгелю у дітей з вірусним гепатитом А. / Сміян І.С., Алексеенко Л.І., Волянська Л., Никитюк С.О. // Наук. практ. мед. журнал. Інфекційні хвороби, м.Тернопіль. - №1. – 1995. – с.24-27.
 93. Ентеросорбція як один із компонентів лікування вірусного гепатиту А у дітей. / Никитюк С.О., АлексеенкоЛ.І., Багірян І.О., Волянська Л. // Тези наук. кнф. “Досягнення та перспективи клінічної та експерементальної медицини”, 7.06.1995р. м.Тернопіль, с.319
 94. Никитюк С.О., Алексеенко Л.І., Волянська Л. Особливості засвоєння вуглеводів у дітей дошкільного віку. // Матеріали пленуму науково-мед товариства дит. лікарів. 27-29.09.1995. Київ –Тернопіль, -С. 3.
 95. Отруєння нітратами немовлят в Тернопільській області / Никитюк С.О., Багіряні І.О. Шемет С.В. Скубенко В.М. Горчеєва Л.П. // Тези наук. конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експерементальної медицини”, 7.06.1995. м.Тернопіль, С.272.
 96. Алексеенко Л. Волянська Л., Никитюк С.О. До питання реабілітації дітей з вірусним гепатитом А в умовах поліклініки. // Матеріали наук. мед. пленуму дит. лікарів 27-29. 09. 1995р. Київ Тернопіль, - С .73.
 97. Никитюк С.О., Алексеенко Л.І., Сабала Р.М. Реабілітація дітей з вірусним гепатитом А в умовах дитячої поліклініки. // Тез. наукової конференції “Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини” червень, 1994.
 98. Никитюк С.О. Ефективність застосування ентеросорбента “Ентеросгель” при вірусному гепатиті А у дітей // ХХХУІ підс. студ. наук. конф. молодих вчених: Тез. доп., 21 –22 квітня 1993р., Тернопіль. – 1993. – С.75.
 99. Никитюк С.О., Алексеенко Л.І., Никитюк О.Я. Імунологічні показники у дітей з вірусним гепатитом А // “Практичні аспекти медичної Імунології”: Тез. доп., 3 червня 1993р., Тернопіль. – 1993. – С.75.
 100. Никитюк С.О., Алексеенко Л.І., Воронцова Т.О. Засвоєння вуглеводів у дітей раннього віку при гострих кишкових інфекціях // Тез. доп. ІХ з’їзду дитячих лікарів України, Одеса, 1993. – С.175.