САТУРСЬКА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Працює лікарем-неонатологом в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

З вересня 2022 року навчається в аспірантурі на кафедрі педіатрії №2.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Батьківський стрес у ВІТН в умовах COVID-19 пандемії.

  • Відділення інтенсивної терапії новонароджених як середовище, що індукує батьківський стрес.

  • Дослідження стресорних гормонів у матерів та новонароджених у ВІТН.