Наукові публікацій аспіранта У.В. Сатурської

  • Оцінка материнського стресу у відділенні інтенсивної терапії новонароджених / Г.А. Павлишин, І.М. Сарапук, У.В. Сатурська, Н.В. Скубенко, Т.Ю. Зайцева // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. -2022. - Том 12 № 1(43).

  • Вплив COVID-19 пандемії на рівень батьківського стресу у ВІТН / Уляна Сатурська, Остап Сатурський // матеріали XXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2022р.: матеріали конгресу. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2022. – С.108-109.

  • Вплив досвіду батьківства на рівень стресу батьків, діти яких знаходились на лікуванні у ВІТН / Уляна Сатурська, Остап Сатурський // матеріали XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 12-14 квітня 2021р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2021. – С.160-161

  • Вплив віку та освіти на рівень стресу батьків, діти яких знаходились на лікуванні у ВІТН / Уляна Сатурська, Остап Сатурський, Анастасія Рудь // матеріали XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2020р.:. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2020. – С.121-122.

  • Maternal Stress Experience in the Neonatal Intensive Care Unit after Preterm Delivery. / Нalyna Pavlyshyn, Iryna Sarapuk, Uliana Saturska. // American Journal of Perinatology. - 2022. - Vol. 00 No. 0