На кафедрі педіатрії №2 в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ПАНЧЕНКО Ольга Іванівна

за заочною формою навчання:

ЗОЗУЛЯ Тетяна Дмитрівна


ПАНЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

У 2000 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю « Лікувальна справа".

Працює лікарем - анестезіологом дитячим в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко - імунологічні особливості та хронічний стрес у дітей з інфекційною патологією в умовах пандемії COVID-19»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

ЗОЗУЛЯ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю "Медсестринство"

Магістр медсестринства (2020).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 Медсестринство

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: 

«Роль та завдання медичної сестри у забезпеченні інфекційного контролю в стаціонарі хірургічного та терапевтичного профілю».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Галіяш Н.Б.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Сімейно-орієнтована медицина як важливий напрям розвитку педіатричної допомоги в Україні / Т. Д. Зозуля, Н. Б. Галіяш, Л. М. Ковальчук, А. Г. Каднічанський. //Медсестринство. 2020. № 2. С. 77—81.