На кафедрі  педіатрії №2 в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ПАНЧЕНКО Ольга Іванівна  

БОДНАРЧУК-СОХАЦЬКА  Наталія Ярославівна 

ЗАЙЦЕВА Тамара Юріївна

САТУРСЬКА Уляна Володимирівна

за очною (денною) формою навчання:

ЛАБІВКА Оксана Володимирівна

за заочною формою навчання:

ЗОЗУЛЯ Тетяна Дмитрівна  


ПАНЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

У 2000 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа".

Працює лікарем - анестезіологом дитячим в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю:  228 Педіатрія 

Період навчання:  з  01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня). 

Тема дисертаційної роботи: «Клініко - імунологічні особливості та хронічний стрес у дітей з інфекційною патологією в умовах пандемії COVID-19» 

Науковий керівник: доктор  медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

БОДНАРЧУК-СОХАЦЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Працює лікарем - гематологом дитячим в КНП «Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні» ТОР.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю:  222 Медицина 

Період навчання:  з  03.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня). 

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-лабораторні характеристики перебігу мультисистемного запального синдрому асоційованого із SARS-CoV2 у дітей». 

Науковий керівник: доктор  медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

ЗАЙЦЕВА ТАМАРА ЮРІЇВНА 

У 2011 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю:  228 Педіатрія

Період навчання:  з  01.10.2921 року по 31.09.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня). 

Тема дисертаційної роботи: «Діагностична і прогностична значущість оцінки больового стресу у новонароджених різного гестаційного віку відділення інтенсивної терапії»

Науковий керівник: доктор  медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

ЛАБІВКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2019-2021 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю:  222 Медицина 

Період навчання:  з  03.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (денна). 

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичне значення показників цитокінового, мікронутрієнтного статусу з метою об'єктивізації оцінки ступеня тяжкості COVID-19 у дітей та прогнозування перебігу хвороби» 

Науковий керівник: доктор  медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

САТУРСЬКА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа".

Працює лікарем-неонатологом в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 228 Педіатрія

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Дослідження рівня батьківського та дитячого стресу у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

ЗОЗУЛЯ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю "Медсестринство"

Магістр медсестринства (2020).

Працює  на посаді викладача в КЗ «Самбірський фаховий медичний коледж» Львівської обласної ради. 

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 Медсестринство

Період навчання:  з  01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна

Тема дисертаційної роботи: 

«Роль та завдання медичної сестри у забезпеченні інфекційного контролю в стаціонарі хірургічного та терапевтичного профілю».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Галіяш Н.Б. 

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів