На кафедрі педіатрії №2 в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ПАНЧЕНКО Ольга Іванівна

БОДНАРЧУК-СОХАЦЬКА Наталія Ярославівна

ЗАЙЦЕВА Тамара Юріївна

за очною (денною) формою навчання:

ЛАБІВКА Оксана Володимирівна

за заочною формою навчання:

ЗОЗУЛЯ Тетяна Дмитрівна


ПАНЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

У 2000 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа".

Працює лікарем - анестезіологом дитячим в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко - імунологічні особливості та хронічний стрес у дітей з інфекційною патологією в умовах пандемії COVID-19»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Clinical manifestation of COVID-infection in children of the Ternopil region. V.V. Slyva, H.A. Pavlyshyn, O.I. Panchenko, O.M. Dyvonyak, O.V. Labivka // 16th RECOOP Bridges in Life Sciences Video Conference Abstracts by Sessions.-April 16, 2021.- 90 p.

  • Мультисистемний запальний синдром, асоційований з коронавірусною інфекцією: випадок з практики / О.І. Панченко, Г.А.Павлишин , А. П. Філюк, М.М. Галич // Актуальні проблеми педіатрії. Матеріали ХV конгресу педіатрів України (12-13 жовтня 2021 р. м.Київ). // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології -. Том 14, №1. - с. 99-100.

БОДНАРЧУК-СОХАЦЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Працює лікарем - гематологом дитячим в КНП «Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні» ТОР.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 03.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-лабораторні характеристики перебігу мультисистемного запального синдрому асоційованого із SARS-CoV2 у дітей».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

ЗАЙЦЕВА ТАМАРА ЮРІЇВНА

У 2011 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 228 Педіатрія

Період навчання: з 01.10.2921 року по 31.09.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Діагностична і прогностична значущість оцінки больового стресу у новонароджених різного гестаційного віку відділення інтенсивної терапії»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

ЛАБІВКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2019-2021 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 03.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичне значення показників цитокінового, мікронутрієнтного статусу з метою об'єктивізації оцінки ступеня тяжкості COVID-19 у дітей та прогнозування перебігу хвороби»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Clinical manifestation of COVID-infection in children of the Ternopil region. V.V. Slyva, H.A. Pavlyshyn, O.I. Panchenko, O.M. Dyvonyak, O.V. Labivka // 16th RECOOP Bridges in Life Sciences Video Conference Abstracts by Sessions.-April 16, 2021.- 90 p.

ЗОЗУЛЯ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю "Медсестринство"

Магістр медсестринства (2020).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 Медсестринство

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: 

«Роль та завдання медичної сестри у забезпеченні інфекційного контролю в стаціонарі хірургічного та терапевтичного профілю».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Галіяш Н.Б.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Сімейно-орієнтована медицина як важливий напрям розвитку педіатричної допомоги в Україні / Т. Д. Зозуля, Н. Б. Галіяш, Л. М. Ковальчук, А. Г. Каднічанський. //Медсестринство. 2020. № 2. С. 77—81.