На кафедрі педіатрії №2 в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

ПАНЧЕНКО Ольга Іванівна

БОДНАРЧУК-СОХАЦЬКА Наталія Ярославівна

ЗАЙЦЕВА Тамара Юріївна

САТУРСЬКА Уляна Володимирівна

за очною (денною) формою навчання:

ЛАБІВКА Оксана Володимирівна

за заочною формою навчання:

ЗОЗУЛЯ Тетяна Дмитрівна


ПАНЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

У 2000 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа".

Працює лікарем - анестезіологом дитячим в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 228 Педіатрія

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко - імунологічні особливості та хронічний стрес у дітей з інфекційною патологією в умовах пандемії COVID-19»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Рівень вітаміну D у дітей з проявами COVID-19 / Г.А.Павлишин, О.І. Панченко, В. В. Слива //Матеріали Підсумкової LХV науково-практичнї конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». 9 червня 2022 року, Тернопіль ТНМУ, «Укрмедкнига» – 2022. - С. 81-82.

 • Clinical manifestation of COVID-infection in children of the Ternopil region. V.V. Slyva, H.A. Pavlyshyn, O.I. Panchenko, O.M. Dyvonyak, O.V. Labivka // 16th RECOOP Bridges in Life Sciences Video Conference Abstracts by Sessions.-April 16, 2021.- 90 p.

 • Мультисистемний запальний синдром, асоційований з коронавірусною інфекцією: випадок з практики / О.І. Панченко, Г.А.Павлишин , А. П. Філюк, М.М. Галич // Актуальні проблеми педіатрії. Матеріали ХV конгресу педіатрів України (12-13 жовтня 2021 р. м.Київ). // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології -.2021. - Том 14, №1. - с. 99-100.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Підсумкова LXV науково-практична конференція "Здобутки клінічної та експериментальної медицини"–м. Тернопіль (9 червня 2022 року).

 • Семінар (дистанційне навчання в режимі реального часу) "Регідратаційна терапія в педіатрії" (6 квітня 2022 року).

 • Конференця "Пацієнт пост-СОVID Що залишається і що змінюється?" - м. Варшава (6-7 вересня 2021 року).

 • Фахова школа з міжнародною акредитацією "PedSMART пульмонологія та алергологія" - 6 листопада 2021 року

 • Онлайн тренінг "PedSMART Pulmonology and Allergology " (6 листопада 2021 року).

 • Фахова школа "Віруси поруч з нами. Погляд вчора, сьогодні та завтра" (онлайн, 7 вересня 2021 року).

 • Онлайн вебінар для лікарів "Дискусійний клуб - ураження шлунка та кишечника при СОVID -19 та постковідному синдромі: що ми знаємо сьогодні?" - (5 листопада 2021 року).

 • Онлайн вебінар для лікарів "Дискусійний клуб - Диференційна діагностика інфекційного загострення бронхіальної астми ти ХОЗЛ на тлі пандемії. Пошук вірного рішення" - ( 16 листопада 2021 року).

БОДНАРЧУК-СОХАЦЬКА НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Працює лікарем - гематологом дитячим в КНП «Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні» ТОР.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 03.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-лабораторні характеристики перебігу мультисистемного запального синдрому асоційованого із SARS-CoV2 у дітей».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Синдром втомлювальності після перенесеної вірусної хвороби. Постковідна екзантема інфікована. Іхтіоз шкіри та ніг / C.О. Никитюк, І.М. Цимбалюк, М.В. Долинна, Н.Я. Боднарчук-Сохацька, Ю.П. Полигач // Сучасна педіатрія.Україна. - 2022. - № 125 , Том 5. - с. 135-140.

 • Мультисистемний запальний синдром, асоційований із коронавірусною інфекцією в дитячому віці: аналіз українських та європейських даних / Г.А. Павлишин, Н.Я. Боднарчук-Сохацька // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2022. – № 1. – с. 87-94.

 • Мультисистемний запальний синдром у дітей асоційований із covid#19: клінічний досвід / Н.Я. Боднарчук-Сохацька // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. - 2021. - №1 Том 14. - С. 24.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Медико-соціальні проблеми дитячого віку" –м. Тернопіль (20-21 жовтня 2022 року).

 • Науково-практична конференція в онлайн форматі "Інфекція та імунітет" м. Київ (10-11 листопада 2022 року).

 • Майстер клас Літньої Галицької гастрошколи з експертами ESPGHAN - м. Київ (24 червня 2022 року)

ЗАЙЦЕВА ТАМАРА ЮРІЇВНА

У 2011 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 228 Педіатрія

Період навчання: з 01.10.2921 року по 31.09.2025 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Діагностична і прогностична значущість оцінки больового стресу у новонароджених різного гестаційного віку відділення інтенсивної терапії»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Оцінка материнського стресу у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. / Г.А. Павлишин, І.М. Сарапук, У.В. Сатурська, Н.В. Скубенко, Т.Ю. Зайцева // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. - 2022.- 12(1). - 14-20.

ЛАБІВКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2019-2021 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 03.09.2021 року по 31.08.2025 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичне значення показників цитокінового, мікронутрієнтного статусу з метою об'єктивізації оцінки ступеня тяжкості COVID-19 у дітей та прогнозування перебігу хвороби»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Особливості перебігу коронавірусної інфекції, спричиненої SARS-CoV-2 у дітей різного віку. / О.В. Лабівка // матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Discussion and development of modern scientific research". - 2022.- С. 250.

 • Clinical manifestation of COVID-infection in children of the Ternopil region. / V.V. Slyva, H.A. Pavlyshyn, O.I. Panchenko, O.M. Dyvonyak, O.V. Labivka // 16th RECOOP Bridges in Life Sciences Video Conference Abstracts by Sessions.-April 16, 2021.- 90 p.

 • Клінічні особливості COVID-19 у дітей. / Г.А. Павлишин, О.В. Лабівка // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2021. - №2.- С. 25-31.

 • Клінічні особливості перебігу COVID-19 інфекції у дітей/ О.В. Лабівка // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. - 2021. - №1 Том 14. - С. 68.

 • Порівняння клінічного перебігу COVID-19 інфекції у дітей в Україні та світі. / О.В. Лабівка // матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» - С.71.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Навчальний тренінг з оволодіння практичними навичками - Літня Галицька гастрошкола з експертами ESPGHAN. м. Київ ( 27 червня 2022 року).

 • VІ науковий конгрес з міжнодною участю "Актуальні питання дитячої гастроентерології", м. Київ (25-26 листопада 2021 року).

 • ХV Конгрес педіатрів України "Актуальні питання педіатрії" , м. Київ (12-13 жовтня 2021 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасна педіатрія з позиції доказової медицини", м.Львів (3-4 листопада 2021 року).

САТУРСЬКА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа".

Працює лікарем-неонатологом в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 228 Педіатрія

Період навчання: з 01.09.2022 року по 31.08.2026 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Дослідження рівня батьківського та дитячого стресу у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Павлишин Г.А.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Maternal Stress Experience in the Neonatal Intensive Care Unit after Preterm Delivery. / Нalyna Pavlyshyn, Iryna Sarapuk, Uliana Saturska. // American Journal of Perinatology. - 2022. - Vol. 00 No. 0

 • Оцінка материнського стресу у відділенні інтенсивної терапії новонароджених / Г.А. Павлишин, І.М. Сарапук, У.В. Сатурська, Н.В. Скубенко, Т.Ю. Зайцева // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. -2022. - Том 12 № 1(43).

 • Вплив COVID-19 пандемії на рівень батьківського стресу у ВІТН / Уляна Сатурська, Остап Сатурський // матеріали XXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2022 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2022. – С.108-109.

 • Вплив досвіду батьківства на рівень стресу батьків, діти яких знаходились на лікуванні у ВІТН / Уляна Сатурська, Остап Сатурський // матеріали XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 12-14 квітня 2021 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2021. – С.160-161

 • Вплив віку та освіти на рівень стресу батьків, діти яких знаходились на лікуванні у ВІТН / Уляна Сатурська, Остап Сатурський, Анастасія Рудь : матеріали XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2020 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2020. – С.121-122.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • 12-й міжнародний конгрес Європейського товариства неонатології та перинатології "Щоденні практичні виклики у неонатології", м Краків (2-4 вересня 2022 року).

 • 12-й міжнародний конгрес Європейської Асоціації неонатологів, м. Краків (2-4 вересня 2022 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю "ІІІ Полтавські перинатальні читання ім. Н.М. Максимовича-Амбодика", м. Львів (26-27 листопада 2021 року).

ЗОЗУЛЯ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю "Медсестринство"

Магістр медсестринства (2020).

Працює на посаді викладача в КЗ «Самбірський фаховий медичний коледж» Львівської обласної ради.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 Медсестринство

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: заочна.

Тема дисертаційної роботи: 

«Роль та завдання медичної сестри у забезпеченні інфекційного контролю в стаціонарі хірургічного та терапевтичного профілю».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Галіяш Н.Б.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Сімейно-орієнтована медицина як важливий напрям розвитку педіатричної допомоги в Україні / Т. Д. Зозуля, Н. Б. Галіяш, Л. М. Ковальчук, А. Г. Каднічанський. //Медсестринство. - 2020.- № 2. - С. 77-81.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Стажування в Університеті прикладних наук VIVES VIVES University of Applied Sciences за тематикою "Освіта", м. Кортрейк, Бельгія (6.02 - 31.07. 2022 року )

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів