Слива Вікторія Віталіївна

Освіта і трудова діяльність:

В 2007р закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 2009р закінчила магістратуру за спеціальністю «Педіатрія» і отримала диплом з відзнакою.

З 2009 по 2012 роки навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії післядипломної освіти з курсом дитячих інфекцій Сумського державного університету.

З грудня 2012р – по даний час асистент кафедри педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

У 2014 р. пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Пульмонологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика і здобула спеціальність лікаря-пульмонолога.

З 2014 р. - член European Respiratory Society

Наукова діяльність:

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дисбіотичні аспекти імунних порушень при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку та оптимізація лікувальних заходів» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий керівник – д.мед.наук, проф. Сміян О.І.) у 2012 році.

Наукові інтереси:

Вивчення факторів ризику, предикторів, патогенетичних механізмів та клінічних особливостей хронічних обструктивних захворювань легенів у дітей; катамнестичний аналіз та способи прогнозування бронхолегеневої дисплазії у передчасно народжених дітей.

Міжнародні семінари, стажування

Грудень 2013 року – стажування у Вроцлавському медичному університеті (Польща).

Червень 2016року –Навчання в літній школі респіраторної медицини (HERMES), м.Лісабон, Португалія.

Публікації :

Автор і співавтор 57 наукових публікацій, 2 патентів.