Слива Вікторія Віталіївна

У 2007 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2012 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Дисбіотичні аспекти імунних порушень при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку та оптимізація лікувальних заходів» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія

Наукові інтереси: вивчення факторів ризику, предикторів, патогенетичних механізмів та клінічних особливостей хронічних обструктивних захворювань легенів у дітей; катамнестичний аналіз та способи прогнозування бронхолегеневої дисплазії у передчасно народжених дітей.

Автор і співавтор 57 наукових публікацій, 2 патентів.