Публікації асистента Кібар О.Д.

 • Особливостi перебiгу позагоспітальної пневмонії в дiтей на тлi йододефіциту / Кібар О.Д. // Традицiї та iнновацiї в педiатрiї. З нагоди 90-річчя від дня народження академіка Івана Сміяна : всеукраїнська наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 10 січня 2019 р. : матеріали конф. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига», 2019. – С. 8.

 • Ознаки цитотоксичності при оксидативному стресі у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію / Павлишин Г.А., Кібар О.Д. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова LXI наук.-практ. конф., 7 червня 2018 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2018. – С. 192 –194.

 • Особенности метаболизма тиреоидных гормонов у детей с внебольничной пневмонией: синдром эутиреоидной патологи и внутриклеточное распределение йода / Павлишин Г.А., Кибар О.Д., Фурдела В.Б., Галияш Н.Б., Сарапук И.М. // Georgian medical news. – 2018. – Т. 276, № 5. – С. 60-65.

 • Внутриклеточное распределение йода в организме детей с внебольничной пневмонией, проживающих в условиях йододефицита / Кибар О. Д. // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. . – 2018. – Т. 16, № 2. – С. 196-201.

 • Manifestations of oxidative stress and iodine distribution in children with community-acquired pneumonia / Pavlyshyn H.A, Kibar О.D. // Инновационные технологии в медицине : научн.-практ. конф. с международным участием, 30 ноября – 1 декабря 2018 г. : материалы конф. – Самарканд, 2018 – С. 221–222.

 • Интратиреоидный йод: особенности субклеточного распределения при внебольничной пневмонии в организме детей из йододефицитного региона / О.Д. Кибар // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – Т. 12, № 1. – С. 4-6.

 • Особенности внутриклеточного распределения йода в организме детей с внебольничной пневмонией на фоне йододефицита / О. Д. Кібар, В. О. Косовська, Т. М. Косовська, О. Р. Шило // J. Clin. Exp. Med. Res., – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 132–138.

 • Оценка окислительного стресса и уровень молекулярных повреждений при внебольничной пневмонии у детей из йододефицитного региона / Павлишин Г. А., Кибар О. Д. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – Т. 21, № 1. – С. 15–18.

 • Оксидативный стресс и состояние стресчувствительных систем: патогенетическое партнерство при внебольничной пневмонии у детей / Кибар О. Д. // Вісник наукових досліджень. – 2018. – Т. 90, № 1. – С. 67-71.

 • Йодный статус и закономерности нарушения окислительного метаболизма у детей из йододефицитного региона при внебольничной пневмонии / Г.А. Павлишин, О.Д. Кибар // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина – 2018. – Т. VІІI, 2(28). – С. 40-45.

 • Oxidative Stress Manifestation for Community-Acqiured Pneumonia in Children Living in Endemic Area of Iodine Deficiency / Halyna Pavlyshyn, Volha Kibar, Viktoriia Slyva // Acta Medica. 2018; 49(3): 24 – 29.

 • Якість профілактики йододефіцитних станів у дітей Тернопільської області / Кібар О.Д., Косовська Т.М., Шило О.Р. // Актуальні питання педіатрії : XIX всеукраїнської наук.-практ. конф., 20-22 вересня 2017 р. : матеріали конф. – Полтава, 2017 – С. 29.

 • Внутриклеточное распределение йода в организме детей с внебольничной пневмонией проживаючих в условиях йододефицита / Кибар О.Д., Шило О.Р. // Проблемнi питання дiагностики та лiкування дiтей з соматичною патологiею : Українська наук.-практ. конф. лiкарiв-педiатрiв з міжнародною участю, 22-23 березня 2018 р. : матеріали конф. – Харків, 2018. – С. 114-116.

 • Раcпространенность йододефицита у детей с внебольничной пневмонией в Тернопольском регионе / Г. А. Павлишин, О. Д. Кибар // J. Clin. Exp. Med. Res. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 1034–1043.

 • Тиреоидный статус у детей с внебольничной пневмонией / Кибар О. Д., Павлишин Г. А. // Вісник наукових досліджень. – 2017. – Т. 89, № 4. – С. 20-24.Особливостi клiнiчного перебiгу гострої пневмонії у дiтей на тлi захворювань щитовидної залози / Кібар О.Д., Чорномидз І.Б. // Проблеми сьогодення в педіатрії : наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю, 16 березня 2016 р. : матеріали конф. – Харків, 2016 – С. 29-30.

 • Вплив гормонів щитовидної залози на стан імунної системы / Кібар О. // Медичний конгрес студентiв та молодих вчених : 25 - 27 квітня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 248.

 • Рівень тиреоїдних гормоніву крові дітей на позалікарняну пневмонію / Федорців О.Є., Кібар О.Д., Чорномидз І.Б. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова LIX наук.-практ. конф., 15 червня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 22.